Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/10/2011

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α κατέθεσε τροπολογία στην Βουλή για την καθολική απαγόρευση χημικών αερίων και και άλλων όπλων εξαιρετικά επικίνδυνων για την ανθρωπότητα

Την απαγόρευση χρήσης, κατοχής και μεταφοράς χημικών αερίων, όπλων μαζικής καταστροφής, όπλων που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο, βομβών διασποράς και ναρκών κατά προσωπικού ζητάει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με σχετική τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο ΣΥ. ΡΙΖ. Α. επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνής Συμβάσης για την απαγόρευση αυτών των όπλων, ενώ τα χημικά αέρια που χρησιμοποιούνται εναντίων πολιτών είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και περιέχουν ουσίες που απαγορεύονται διεθνώς ακόμα και σε καιρό πολέμου.

Ακολουθεί η σχετική τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαϊου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)».

Αιτιολογική Έκθεση

Η διασπορά των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (Πυρηνικών, Χημικών, Βιολογικών Όπλων) των φορέων τους καθώς και των σχετικών τεχνολογιών, αποτελεί σήμερα μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η χρήση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο και, ειδικότερα, το Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Η Ελλάδα έχει επισήμως διατυπώσει την υποστήριξή της στη Μη Διασπορά και έχει συμβάλει στη διατύπωση της επίσημης Κοινής Θέσης της ΕΕ, η οποία μάλιστα διαμορφώθηκε επί Ελληνικής Προεδρίας (Συμβούλιο Γεν. Υποθέσεων 16-17 Ιουνίου 2003), υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και περιλαμβάνει την Κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεως (Common Strategy, Action Plan) ενάντια στη διασπορά των ΟΜΚ. Επίσης, διακηρύσσει ως επίσημη θέση της εξωτερικής της πολτικής τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη Μεσόγειο, στη Μ. Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία. Εάν θέλει να είναι συνεπής με αυτές τις επισήμως διακηρυγμένες θέσεις, οφείλει να επιβάλλει την πλήρη απαγόρευση της παρουσίας στην ελληνική επικράτεια με οποιονδήποτε τρόπο (εμπόριο, διέλευση, αποθήκευση και χρήση) των όπλων μαζικής καταστροφής. 

Αυτή η πολιτική συνάδει εξάλλου και με την υπογραφή και επικύρωση όλων ανεξαιρέτως των Διεθνών Συμφωνιών για τη Μη Διασπορά των ΟΜΚ, στις οποίες η Ελλάδα έχει προχωρήσει: την Συνθήκη Μη Διασποράς (ΝΡΤ) τη Συνθήκη CTBT για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Comprehensive Test Ban Treaty), τη Σύμβαση CWC για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Chemicals Weapons Convention) και τη Σύμβαση BTWC για την Απαγόρευση των Βιολογικών και Τοξινικών Όπλων (Biological & Toxin Weapons Convention), την Σύμβαση της Οττάβας για την απαγόρευση των Ναρκών κατά Προσωπικού.

Επείγει επίσης η απόλυτη απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού καθώς και των βομβών διασποράς ως ιδιαίτερα απάνθρωπων όπλων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολέμων στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα αναδείχθηκε η επικινδυνότητα των όπλων που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην υγεία του πληθυσμού είτε μετά τη χρήση τους είτε όταν απλώς αποθηκεύονται. Ως εκ τούτου πρέπει να απαγορευτούν.

Η ανάγκη αυτών των απαγορεύσεων δεν θεραπεύεται με τη δήλωση ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν κατέχουν και δεν χρησιμοποιούν τέτοια όπλα. Στην Ελλάδα υπάρχουν βάσεις συμμάχων χωρών και βάσεις του ΝΑΤΟ. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση δίνει άδεια διέλευσης  , άδειες ελλιμενισμού, προσγείωσης και παραμονής σε ελληνικό έδαφος σε δυνάμεις συμμάχων χωρών και δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η παρούσα τροπολογία-προσθήκει αποσκοπεί να αποκλείσει τη δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης όπλων των ειδών που αναφέρονται παραπάνω τόσο από τις ελληνικές όσο και από άλλες ένοπλες δυνάμεις, μονάδες των οποίων για οποιονδήποτε λόγο σταθμεύουν στην ελληνική επικράτεια ή διέρχονται από αυτήν.

Η Ελλάδα, ενώ έχει κυρώσει τη συνθήκη που απαγορεύει τη χρήση χημικών αερίων σε πολεμικές συγκρούσεις, συνεχίζει και με αυξανόμενη ένταση και συχνότητα το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιεί χημικά αέρια εναντίον διαδηλωτών. Επανειλημμένα έχει διατυπωθεί η πρόθεση να πάψουν να χρησιμοποιούνται χημικά αέρια από τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν να νομοθετήσει η Βουλή και να αφαιρέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα χρήσης αυτών των επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)» προτείνεται η προσθήκη άρθρου ως ακολούθως:

Άρθρο …

Απαγορεύεται εντός της ελληνικής επικράτειας, περιλαμβανόμενων και των παντός είδους ελεύθερων ζωνών, καθώς και στα εξωτερικά σύνορα της χώρας η εμπορία, η διέλευση, η αποθήκευση και η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικών, βιολογικών, χημικών, τοξινικών), όπλων που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο, βομβών διασποράς και ναρκών κατά προσωπικού.

Απαγορεύεται εντός της ελληνικής επικράτειας η μεταφορά, αποθήκευση, κατοχή και χρήση για οποιονδήποτε λόγο και από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των δυνάμεων ασφαλείας, χημικών αεριών απώθησης και καταστολής, καθώς και των συσκευών εκτόξευσής τους.