Καταστατικό του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΕΑ)

[ΣΧΕΔΙΟ]

ΕκτύπωσηΠρωτοβουλία για την ίδρυση του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Αθήνα, 15.02.2004

Προοίμιο

Εμείς, δημοκρατικά κόμματα της εναλλακτικής και προοδευτικής Αριστεράς της Ευρωπαϊκής ηπείρου που αγωνιζόμαστε για το μετασχηματισμό των σημερινών κοινωνικών σχέσεων σε μια ειρηνική και δίκαιη κοινωνία. Βασισμένοι στην ποικιλομορφία των δεδομένων, των ιστοριών μας και στις κοινές αξίες μας.

Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στις αξίες και παραδόσεις του σοσιαλιστικού, κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, του φεμινιστικού κινήματος και της ισότητας των φύλων, του οικολογικού κινήματος της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης, της διεθνούς αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ουμανισμού, του αντιφασισμού, της προοδευτικής και φιλελεύθερης σκέψης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δουλεύουμε μαζί, στην παράδοση των αγώνων ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, στην οικολογική καταστροφή, στην πολιτική καταπίεση και στους εγκληματικούς πολέμους, ενάντια στο φασισμό και στη δικτατορία, αντιστεκόμενοι στην πατριαρχική καταπίεση και στις διακρίσεις ενάντια στο ‘άλλο’. Υπερασπιζόμαστε αυτή την κληρονομιά του κινήματός μας που ενέπνευσε και συνέβαλε σε θετικές αλλαγές στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Κρατάμε τη μνήμη αυτών των αγώνων ζωντανή, καθώς και τις θυσίες και τα δεινά κατά την πορεία αυτών των αγώνων. Το κάνουμε αυτό σε ανεπιφύλακτη αντιδιαστολή προς τον Σταλινισμό και κάθε διαφορετική πολιτική μέθοδο και πρακτική που συνδέεται μ’ αυτόν.

Στην αρχή του 21ου αιώνα οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των σημερινών καπιταλιστικών κοινωνιών δημιουργούν την αναγκαιότητα αλλά δίνουν και τη δυνατότητα στα κόμματα της Αριστεράς, στα δημοκρατικά κινήματα και στις εναλλακτικές κοινωνικές δυνάμεις όχι μόνο να λάβουν υπόψη τους αλλά και να πραγματοποιήσουν και να επεξεργασθούν κοινωνικές εναλλακτικές πολιτικές σε όλες τις πτυχές της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Η Ευρώπη, ένας νέος χώρος ενσωμάτωσης όλο και περισσότερων χωρών σε Ανατολή και Δύση, σε Βορά και Νότο, είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση προκειμένου οι δυνάμεις της Αριστεράς να επανακτήσουν την πολιτική πρωτοβουλία. Θέλουμε και πρέπει να συνδυάσουμε τη δουλειά μας πιο στενά σε αυτό το πολιτικό επίπεδο με τις δραστηριότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία τα μέλη και οι συμπαθούντες των κομματικών οργανώσεων στο επίπεδο των πόλεων, των περιφερειών και των εθνικών κρατών. Ούτε πρόκειται ούτε θέλουμε να εξαλείψουμε κάθε διαφωνία μας προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας και αποδεχόμαστε ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο είμαστε ενωμένοι ενάντια στην πολιτική αδρανοποίηση και ενωμένοι παίρνουμε μέρος σε κοινούς αγώνες για μία εναλλακτική πρόταση που έχει σαν στόχους της την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Με αυτή τη διεθνή προσέγγιση επιβεβαιώνουμε

Γενικοί προσδιορισμοί, σύνθεση και μέλη

'Αρθρο 1

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που χάριν συντομίας αναφέρεται εδώ ως Ευρωπαϊκή Αριστερά (ΕΑ), είναι ένας ευέλικτος, αποκεντρωμένος οργανισμός ανεξάρτητων και κυρίαρχων Ευρωπαϊκών αριστερών κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων.

'Αρθρο 2

1. Ιδρυτικά μέλη της ΕΑ είναι σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά, κοκκινο-πράσινα και άλλα δημοκρατικά αριστερά κόμματα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται μαζί και εδραιώνουν διάφορες μορφές συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα πολιτικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών, βασικών αρχών και πολιτικών επιδιώξεων που αναφέρονται στην πολιτική πλατφόρμα του (μανιφέστο). Η συμφωνία με το Καταστατικό της ΕΑ είναι προαπαιτούμενο για συμμετοχή στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

2. Στην ΕΑ μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε αριστερό κόμμα και πολιτική οργάνωση στην Ευρώπη συμφωνεί με τις επιδιώξεις και τις αρχές της πολιτικής πλατφόρμας και αποδέχεται το καταστατικό. Η συμμετοχή του αποφασίζεται με απόφαση των μελών.

3. 'Αλλα κόμματα και οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν ή να προσκληθούν από τα κόμματα-μέλη να γίνουν παρατηρητές στην ΕΑ.

'Αρθρο 3

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά αποτελείται από τα παρακάτω κόμματα:

Τα ιδρυτικά κόμματα - μέλη της ΕΑ είναι:

... ... ... ...

'Αρθρο 4

Το κόμμα της ΕΑ θα αποκτήσει ένα επίσημο όνομα σε κάθε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις επίσημες γλώσσες των κρατών όπου υπάρχουν κόμματα-μέλη της ΕΑ.

Τα ονόματα αυτά είναι: 

Partei der Europδischen Linken (Γερμανικά)
Parti de la Gauche Europιen (Γαλλικά)
Party of the European Left (Αγγλικά)
Partido della Sinistra Europea ή Sinistra Europea ή SE (Ιταλικά)
Partido de Izquierda Europea ή Izquierda Europeo ή IE (Ισπανικά)
Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ή Ευρωπαϊκή Αριστερά ή ΕΑ (Ελληνικά)

Επίσημη έδρα της ΕΑ είναι ...

'Αρθρο 5

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά επιδιώκει να:

Επιπλέον, η ΕΑ υποστηρίζει πλήρως την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Ο φεμινισμός και η ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα είναι βασική αρχή για τη λειτουργία και ανάπτυξη της ΕΑ.

'Αρθρο 6

1. Οποιοδήποτε αριστερό κόμμα ή πολιτική οργάνωση έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο εντός των κρατών μελών της ΕΕ μπορεί να γίνει μέλος της ΕΑ με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν περιφερειακό επίπεδο είναι αρκετό για ένα κόμμα ή πολιτική οργάνωση να έχει αντιπροσώπους στο τοπικό επίπεδο σε τοπικό κοινοβούλιο που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού μιας χώρας.
Κόμματα ή οργανώσεις που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ ή και από κράτη που δεν είναι μέλη μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για μέλη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με πλήρη δικαιώματα.
Κόμματα ή πολιτικές οργανώσεις χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μπορούν επίσης να ζητήσουν να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΑ. Τα κόμματα και οι πολιτικές οργανώσεις αυτές δημιουργούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει θέσει ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της ΕΕ για το καταστατικό και τη χρηματοδότηση των κομμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Η ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΑ δεν αποκλείει την συμμετοχή σε άλλες συλλογικότητες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εκτός ΕΕ, εφόσον οι δραστηριότητές τους δεν αντιβαίνουν στις επιδιώξεις και αρχές της ΕΑ. Η δομή της ΕΑ επιτρέπει σε οργανώσεις που πολιτικά είναι κοντά στην ΕΑ να συμμετέχουν ευέλικτα στις δραστηριότητές της. Το βασικό κριτήριο εδώ είναι η πολιτική συμφωνία με τις βασικές θέσεις της ΕΑ.

Σημ: Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, το σχέδιο του καταστατικού περιλαμβάνει διαφορετικές εκδοχές για τα δομικά ζητήματα του μελλοντικού καταστατικού. Δημοσιεύονται παράλληλα, αντανακλώντας συνεννόηση που έχει ήδη γίνει. Κυρίως αντανακλούν διαφορετικές περιγραφές του ρόλου, των λειτουργιών και των δικαιωμάτων /υποχρεώσεων των οργάνων της ΕΑ. Η πλειοψηφία της ομάδας Πρωτοβουλίας θεωρεί πως το Συνέδριο πρέπει να είναι το ανώτατο όργανο της ΕΑ, ενώ η μειοψηφία προτείνει μειωμένες δικαιοδοσίες του Συνεδρίου προς όφελος του Συμβουλίου των Αρχηγών, που θα έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη λήψη αποφάσεων. Η διαφωνία προκύπτει από διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς είναι δυνατόν να προστατευτεί η ανεξαρτησία και αυτοκυριαρχία των κομμάτων μέσα στις δομές ενός Ευρωπαϊκού κόμματος και σε ποιο βαθμό η δομή αυτή είναι κάτι περισσότερο από μία χαλαρή οργάνωση συνεργαζόμενων κομμάτων. Σχετιζόμενη με αυτήν τη συζήτηση είναι επίσης η πρόκληση να εξασφαλιστούν διάφανες και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

3. Πρόταση Α
Αιτήσεις για συμμετοχή στην ΕΑ συζητούνται και αποφασίζονται με ψηφοφορία στο Συνέδριο της ΕΑ μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά από διεξοδική πολιτική συζήτηση όλων των σχετικών προτάσεων και τροπολογιών από το Συμβούλιο των Ηγετών, βασισμένη στην αίτηση, στους κανονισμούς και στο πολιτικό πρόγραμμα που παρουσιάζει ο αιτών.
Πρόταση Β
Αιτήσεις για συμμετοχή στην ΕΑ συζητούνται και αποφασίζονται από το Συμβούλιο των Ηγετών και επικυρώνονται από το Συνέδριο, με βάση την αίτηση, τους κανονισμούς και το πολιτικό πρόγραμμα που παρουσιάζει ο αιτών.

4. Η προσωρινή παύση της συμμετοχής στις δραστηριότητες ή η ακύρωση της συμμετοχής στην ΕΑ γίνονται με τις ίδιες διαδικασίες όπως και η αποδοχή, σε περίπτωση που ένα κόμμα μέλος ή πολιτική οργάνωση προσβάλλει βάναυσα το καταστατικό και τους πολιτικούς στόχους της ΕΑ.

5. Τα κόμματα και πολιτικές οργανώσεις παρατηρητές παίρνουν μέρος στις συναντήσεις που προσκαλούνται με συμβουλευτικό ρόλο. Μπορούν να κάνουν προτάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή για μελέτη και λήψη αποφάσεων.

6 Κόμματα ή πολιτικές οργανώσεις που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ΕΑ οφείλουν να το δηλώσουν επίσημα.

Σημ: η ad-hoc ομάδα εργασίας για το Καταστατικό έχει επίσης συζητήσει αρκετές φορές για ιδέες και πτυχές του ζητήματος των μελών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η πρόταση να προβλέπονται και δικαίωμα μέλους της ΕΑ για φυσικά πρόσωπα. Κυρίως δύο λόγοι έχουν τονιστεί μέχρι τώρα στη συζήτηση αυτή: ο πρώτος είναι να ανοίξει η ΕΑ σε αριστερές και αριστερούς σε χώρες όπου δεν υπάρχουν μέλη κόμματα ή οργανώσεις. Ο δεύτερος είναι να εφαρμοστεί συστηματικά η χειραφετική και δημοκρατική προσέγγιση των μελών κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων ως προς τις μελλοντικές δομές και του τρόπου λήψης αποφάσεων. Η πλειοψηφία των κομμάτων της πρωτοβουλίας προτείνει να εισαχθεί στο Καταστατικό μία παράγραφος για τα μέλη φυσικά πρόσωπα, σαν προσωρινή και προκαταρκτική πρόταση. Ακολουθεί η πρόταση για συμπλήρωση της παραγράφου 6.

7. Γυναίκες και άνδρες κάτοικοι σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να γίνουν μέλη της ΕΑ ως φυσικά πρόσωπα ακόμα και αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα κόμματα μέλη στη χώρα τους. Σε χώρες όπου υπάρχουν μέλη κόμματα και πολιτικές οργανώσεις με πλήρη δικαιώματα μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες φίλων συνδεδεμένες με αυτά τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών μπορούν επίσης να αιτήσουν συμμετοχή ως φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν μία εθνική ομάδα μεμονωμένων μελών που θα αιτηθεί να συμμετέχει σαν παρατηρητής στην ΕΑ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή και εκ μέρους της ο Γραμματέας φροντίζει για τα ζητήματα των φυσικών μελών.
Τελική απόφαση για το ζήτημα των μελών φυσικών προσώπων θα ληφθεί μόνο μετά από ένα χρονικό διάστημα πειραματισμού και ανάπτυξης της ΕΑ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής κάθε μέλος κόμμα ή πολιτική οργάνωση έχει την ευχέρεια να υιοθετήσει για τη χώρα του την πιο ταιριαστή απόφαση.

Τα όργανα της ΕΑ και η διαδικασία λήψης αποφάσεων

'Αρθρο 7

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει τα ακόλουθα όργανα:

Μέθοδος εργασίας

'Αρθρο 8

'Αρθρο 9

Το Συνέδριο

'Αρθρο 10

Πρόταση Α
Το ανώτατο όργανο της ΕΑ είναι το Συνέδριο. Συνθέτει τις θέσεις των διαφορετικών μελών κομμάτων, επιδιώκει κοινές αναλύσεις και αποφασίζει τις κατευθυντήριες αρχές μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής.

Το Συνέδριο

Πρόταση Β

Το Συνέδριο συνθέτει τις θέσεις των μελών κομμάτων και διασαφηνίζει προτάσεις.

Το Συνέδριο

'Αρθρο 11

Το Συνέδριο θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Συγκαλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία επίσης αποφασίζει για σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου.

Επιβάλλεται η σύγκλιση Συνεδρίου τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις Ευρωεκλογές.

Το Συνέδριο γίνεται εκ περιτροπής σε διαφορετικές χώρες - μέλη της ΕΕ ή σε Ευρωπαϊκά κράτη όπου υπάρχουν κόμματα μέλη ή πολιτικές οργανώσεις.

Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί εάν το ζητήσει τουλάχιστον το 25% των μελών.

'Αρθρο 12

Το Συνέδριο αποτελείται από:

12 αντιπροσώπους από κάθε κόμμα-μέλος. Το μέτρο για τον αριθμό των συνέδρων καθορίζεται από κάθε συνέδριο για το επόμενο.

Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα κόμματα τους.

Το μέτρο για τον αριθμό των συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο καθορίζεται με συμφωνία στο Συμβούλιο των Ηγετών.

Όλοι οι άλλοι σύνεδροι είναι παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου:

'Αρθρο 13

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει εκπροσώπους άλλων κομμάτων ή οργανώσεων στο Συνέδριο

Το Συμβούλιο των Ηγετών

'Αρθρο 14

Πρόταση Α

Το Συμβούλιο των Ηγετών συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.
Μέλη είναι:

Το Συμβούλιο των Ηγετών μπορεί να προσκαλέσει εκπροσώπους από άλλα σώματα της ΕΑ, ή από μέλη κόμματα και πολιτικές οργανώσεις της ΕΑ, να συμμετέχουν στη συνάντησή του.
Για την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΕΑ δημιουργείται ένα προκαταρκτικό Συμβούλιο Ηγετών, αποτελούμενο από τους προέδρους όλων των κομμάτων μελών.

Πρόταση Β

Το Συμβούλιο των Ηγετών συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.
Μέλη είναι:

Για την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΕΑ δημιουργείται ένα προκαταρκτικό Συμβούλιο Ηγετών, αποτελούμενο από τους προέδρους όλων των κομμάτων μελών.

'Αρθρο 15

Πρόταση Α

Το Συμβούλιο των Ηγετών έχει, όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, το δικαίωμα της ακρόασης, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της διαφωνίας σε σοβαρά πολιτικά ζητήματα.
Το Συμβούλιο των Ηγετών μπορεί να υιοθετήσει αποφάσεις και προτάσεις που στέλνονται στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Συνέδριο.

Πρόταση Β

Το Συμβούλιο των Ηγετών έχει, όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, το δικαίωμα της ακρόασης, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της διαφωνίας σε σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Το Συμβούλιο των Ηγετών αποφασίζει για το σχέδιο δράσης.
Το Συμβούλιο των Ηγετών μπορεί να υιοθετήσει αποφάσεις και προτάσεις που στέλνονται στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Συνέδριο.
Το Συμβούλιο των Ηγετών προτείνει τους κανόνες για την αποτελεσματική λειτουργία των σωμάτων καθώς και κανονισμούς αναφορικά με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Το Συμβούλιο των Ηγετών αποφασίζει για τις αιτήσεις ένταξης νέων μελών στην ΕΑ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

'Αρθρο 16

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από:

'Αρθρο 17

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο.

Σύγκλιση συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να ζητηθεί και από μέλος κόμμα ή πολιτική οργάνωση.

'Αρθρο 18

Πρόταση Α

Πρόταση Β

και καθορίζει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑ μεταξύ Συνεδρίων. Προτείνει, σχεδιάζει και συγκαλεί πολιτικές πρωτοβουλίες για την ΕΑ, συγκαλεί διασκέψεις ή θεματικές συνεδριάσεις. Δημιουργεί μόνιμες ή ad hoc ομάδες εργασίας, τα αρμόδια μέλη των οποίων επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και τα καθήκοντά τους ανατίθενται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Πρόταση Α

Πρόταση Β

Ο/η Πρόεδρος

'Αρθρο 19

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο με απλή πλειοψηφία των συνέδρων. Το Συμβούλιο Ηγετών προτείνει έναν υποψήφιο για Πρόεδρο της ΕΑ μέχρι και το επόμενο συνέδριο.

'Αρθρο 20

Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου μείνει κενή πριν από το επόμενο Συνέδριο, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να ορίσει Πρόεδρο για το μεσοδιάστημα μέχρι το επόμενο συνέδριο.

'Αρθρο 21

Ο/ η Πρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία εκπληρώνει με τη βοήθεια της Γραμματείας:

Η Γραμματεία

'Αρθρο 22

Η Γραμματεία εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΑ. Είναι μία βοηθητική επιτροπή της οποίας ηγείται ο/ η Πρόεδρος. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση και λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων της επιλογής του προσωπικού της και των οικονομικών της.

Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για:

Τα Οικονομικά της ΕΑ

'Αρθρο 23

Οι πόροι της ΕΑ προέρχονται από:

'Αρθρο 24

Οι συνδρομές από τα κόμματα μέλη και τα κόμματα παρατηρητές και αντίστοιχα τις πολιτικές οργανώσεις υπολογίζονται βάσει του συνολικού αριθμού μελών του κόμματος μέλους, καθώς και των οικονομικών των εθνικών κομμάτων.

Οι οικονομικοί κανονισμοί θα καθοριστούν με ένα οικονομικό καταστατικό που θα υιοθετηθεί από το Συνέδριο.

Γενικές Παρατηρήσεις

'Αρθρο 25

Αλλαγές του Καταστατικού και της Διακήρυξης αποφασίζονται από το Συνέδριο μετά από διεξοδική συζήτηση του θέματος μέσα σε κάθε κόμμα μέλος.

Διάλυση της ΕΑ

'Αρθρο 26

Η διάλυση της ΕΑ απαιτεί απόφαση του Συνεδρίου. Τα όποια περιουσιακά στοιχεία της ΕΑ τη στιγμή της διάλυσης καθώς και οι υποχρεώσεις της, θα πρέπει να μοιραστούν μεταξύ των κομμάτων μελών ανάλογα με τις οικονομικές εισφορές τους.

'Αρθρο 27

Εάν δεν διασαφηνίζεται αλλού, όλοι οι κανονισμοί του καταστατικού μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο είναι σε ισχύ προκαταρκτικά μέχρι το πρώτο κανονικό Συνέδριο της ΕΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Συμβούλιο των Ηγετών έχει την ευθύνη της εξασφάλισης όλων των πτυχών της περαιτέρω ανάπτυξης της ΕΑ σε στενή συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή.

Πρωτοβουλία για την ίδρυση του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Αθήνα, 15.02.2004

Εκτύπωση ΕΚΤΥΠΩΣΗ