.

ΣΤΟΧΟΣ 1
Αγώνας για τα δικαιώματα - Πάλη κατά των διακρίσεων

.

.

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις

Η ελευθερία, η δημοκρατία και ολόκληρο το πλέγμα των κοινωνικών, πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και το νομικό οικοδόμημα που ανέδειξαν οι μεγάλες επαναστάσεις των προηγούμενων αιώνων και εδραίωσαν αμέτρητοι κοινωνικοί και εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες και άλλες τόσες θυσίες, αμφισβητούνται σήμερα από πολλές πλευρές ταυτόχρονα.

Στο διεθνές επίπεδο, η ένταση της στρατιωτικοποίησης και η πρακτική του διαρκούς πολέμου, που χαρακτηρίζει την εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ, έχει επιβάλει ως απόλυτη σταθερά τη διάκριση ανάμεσα σε εχθρό και φίλο και, στο όνομα σκοπιμοτήτων και υπέρτατων αναγκαιοτήτων, στερεί τον αναγορευμένο ως εχθρό από όλα του τα δικαιώματα.

Έτσι, από την τρομοκρατία περάσαμε στην «τρομοκρατία» ως πρόσχημα, στα κράτη-«τρομοκράτες» που πρέπει να τιμωρηθούν, και παραπέρα στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο άλλος, ο διαφορετικός. Με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ, η έννοια του «τρομοκράτη», του επικίνδυνου, του διαμαρτυρόμενου, του «παρεκκλίνοντος» επεκτείνεται χωρίς φραγμούς και κανόνες. Στις μέρες μας επανέρχονται μια σειρά αποκρουστικές συμπεριφορές, όπως τα βασανιστήρια, οι απαγωγές υπόπτων, οι φυλακές-κολαστήρια (Γκουντάναμο, Αμπού Γκράιμπ), οι ζώνες «υγειονομικού» ελέγχου για μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ η πρακτική της επιτήρησης, με πρόσχημα την υπεράσπιση της δημόσιας ασφάλειας, θεμελιώνεται με διακρατικές συμφωνίες και συνθήκες αστυνομικής συνεργασίας (διαβατήρια με βιομετρικά δεδομένα, καταγραφή και αποθήκευση επικοινωνιών, κάμερες παρακολούθησης κλπ.).

Παράλληλα, στο κοινωνικό επίπεδο, δημοκρατικές κατακτήσεις και δικαιώματα συρρικνώνονται και παραμερίζονται ανενδοίαστα, στο μέτρο που τείνουν να περιορίσουν την ασυδοσία της αγοράς, να αμβλύνουν ανισότητες και διακρίσεις ή γιατί μπορούν να αποτελέσουν όπλο στα χέρια των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις ίδιες διαδικασίες, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Με αυτά τα δεδομένα, η αποδιάρθρωση και η συρρίκνωση των κανόνων του διεθνούς αλλά και του εθνικού δικαίου δημιουργούν πρόσθετα και ιδιαίτερα δυσεπίλυτα προβλήματα στους όρους εφαρμογής ολόκληρου του δημοκρατικού νομικού πολιτισμού και των δικονομικών εγγυήσεων, που θεωρούμε μέχρι σήμερα δεδομένους, με ιδιαίτερη αιχμή την αντικατάσταση της ενότητας και της καθολικότητας των δικαιωμάτων από τις εξαιρέσεις και τον κατακερματισμό.

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι αντιδημοκρατικές καταστάσεις τροφοδοτούν, αλλά και τροφοδοτούνται, από την ανεπάρκεια, τον αναχρονισμό και την υποβαθμισμένη λειτουργία των θεσμών του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που συνιστούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ επιδεικνύει μεγάλο ζήλο στα ζητήματα καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και στα ζητήματα καταστολής και ποινικοποίησης κοινωνικών αγώνων, με ακραία παραδείγματα τη θεσμοθέτηση της συλλογικής ευθύνης με τον τρομονόμο, την κατάργηση του θεσμού των ενόρκων, την αντισυνταγματική χρήση των καμερών, τις υποκλοπές κλπ.

Αν επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τις διαφαινόμενες τάσεις, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η κατάρρευση του διπολικού συστήματος, η αμφισβήτηση της παντοδυναμίας των ΗΠΑ, η μετάβαση σε έναν κόσμο δομικά πολυκεντρικό, η όξυνση των φονταμενταλισμών, η παγκόσμια οικονομική κρίση με την αύξηση των ανισοτήτων που δημιουργεί, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, και όλα αυτά σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, δημιουργούν στον σύγχρονο άνθρωπο εύλογα ερωτήματα, αβεβαιότητες και ανασφάλειες.

Στον αυριανό κόσμο μπορούμε να προβλέψουμε, κατά πάσα πιθανότητα, μια τάση για ανακοπή της δυναμικής της δημοκρατίας και των ελευθεριών, ακόμη και για σημαντικές οπισθοδρομήσεις. Η απειλή αυτή θα τείνει να προσλάβει τη μορφή φαύλου κύκλου, αφού ο εκφυλισμός της δημοκρατίας από τα πάνω δυσχεραίνει την αντίσταση από τα κάτω και το αντίστροφο. Η ακόμη πιο ζοφερή προοπτική είναι, μέσω της απίσχνανσης του «κράτους δικαίου», το πέρασμα σε «κοινωνίες μηδενικής ανοχής», η ένταση και διεθνοποίηση της καταστολής, να οδηγήσει σε κοινωνίες που θα είναι αιχμάλωτες του φόβου, στο όνομα των όποιων υπαρκτών προβλημάτων πολύπλευρης ανασφάλειας.

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι πλέον βασικό εργαλείο πρόσβασης στη γνώση, δημόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας και ατομικής και συλλογικής έκφρασης. Οι ΤΠΕ δημιουργούν ένα νέο πεδίο ατομικής και συλλογικής έκφρασης, αρρύθμιστο ακόμα, εντός του οποίου διεκπεραιώνονται πλέον σημαντικές λειτουργίες της ζωής μας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες αλλά και νέα προβλήματα. Το πεδίο αυτό επιχειρείται να ελεγχθεί σήμερα τόσο από μεγάλες διεθνείς ή τοπικές επιχειρήσεις όσο και από κρατικούς και διακρατικούς μηχανισμούς ελέγχου. Αυτή η εν εξελίξει διαδικασία μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες στο πεδίο των κοινών αξιών που έχει διαμορφώσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, αν σήμερα δεν σταθούμε μπροστά στην πρόκληση του επαναπροσδιορισμού τους και δεν θεσπίσουμε αρχές και κανόνες υπέρ των πολιτών και των συλλογικοτήτων. Καθώς όλο και περισσότερες δημόσιες λειτουργίες διεξάγονται σήμερα δια των δικτύων, οι αρχές που θα υιοθετηθούν τελικά γι’ αυτά θα καθορίσουν τις επικοινωνίες μας γενικότερα, προσδίδοντάς τους ένα φορτίο συμπεριφοράς και δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που με τη σειρά του θα επιφέρει πολιτικές συνέπειες. Όπως επίσης κινδύνους, που όλοι βιώνουμε, δημιουργεί η πλήρως εμπορευματοποιημένη αγορά των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

Η σύγχρονη Αριστερά δεν αντιμετωπίζει μοιρολατρικά το μέλλον. Παρεμβαίνει οργανωμένα και ενωτικά. Κάνει σημαία της τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα δικαιώματα, συμβάλλει στη δημιουργία και την ενδυνάμωση κινημάτων που καταθέτουν το ανανεωμένο δημοκρατικό πρόταγμα ως κεντρική προτεραιότητα, ενθαρρύνει την ενεργητική είσοδο του λαϊκού παράγοντα στα πράγματα.

Η στρατηγική μας κατεύθυνση

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η σύγχρονη ριζοσπαστική και ανανεωτική Αριστερά, η παγκόσμια Αριστερά, που θεωρεί όχι μόνο ως μέσο αλλά και ως σκοπό και ως αυταξία τη δημοκρατία και την ελευθερία και τις συνδέει απόλυτα με το όραμά της για τη σοσιαλιστική προοπτική, απορρίπτει αποφασιστικά τις υφιστάμενες καταστάσεις και τις τάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν.

Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους.

Υποστηρίζουμε ότι η ενίσχυση και η εμβάθυνση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και όχι οι περιορισμοί τους, η εμπέδωση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι η ενίσχυση της αστυνόμευσης και των κατασταλτικών μηχανισμών και η αντικατάσταση της αρχής της αθωότητας από την κυριαρχία της υποψίας, καθώς και ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών ανισοτήτων και των διακρίσεων κάθε μορφής, αποτελούν τη μόνη αποτελεσματική απάντηση, ακόμη και σε προβλήματα σύνθετα, όπως το πρόβλημα της ασφάλειας.

Υποστηρίζουμε τη ριζοσπαστικοποίηση της δημοκρατικής παράδοσης της νεωτερικότητας, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά επεκτείνοντας τις δημοκρατικές αρχές και την αυθεντική εκπροσώπηση και συμμετοχή των ίδιων των πολιτών σε ολοένα διευρυνόμενους κοινωνικούς χώρους: στην εργασία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, την οικογένεια, τη διοίκηση, με πολιτικοποίηση νέων κοινωνικών πεδίων.

Υποστηρίζουμε την ελευθερία και την ισότητα για όλους και όλες, αδελφότητα και αλληλεγγύη προς όλους και όλες, οριστική άρση των κοινωνικών διακρίσεων ανάμεσα στα φύλα και στις φυλές, δικαιοσύνη παντού. Αυτές είναι οι αξίες της Αριστεράς, αξίες που συνιστούν την ίδια την ψυχή της, αξίες λυτρωτικές από ό,τι καταπιέζει τους ανθρώπους και τους εμποδίζει να πραγματώνουν και να αναπτύσσουν οι ίδιοι την προσωπικότητά τους. Γι’ αυτό αξιολογούμε ως βασική προϋπόθεση για την απελευθέρωση το σεβασμό στις απόψεις των διαφορετικά σκεπτόμενων και την οριστική άρση όλων των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους λόγω διαφορετικού φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, θρησκευτικής δοξασίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, κλπ.

Υποστηρίζουμε την προώθηση μιας νέας γενιάς δικαιωμάτων μπροστά στην επερχόμενη ψηφιακή εποχή, με τη γενικευμένη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με βασική μέριμνα την αναγνώριση των ατομικών και δημόσιων πληροφοριών ως δημόσιου χώρου, εντός του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα στην ασφάλεια και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, την ισότιμη πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ και στο διαδίκτυο, την ενίσχυση της συλλογικής μάθησης και της πνευματικής ανάπτυξης, καθώς και την αποτροπή της επανάληψης ήδη διεξαχθεισών ερευνών, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ανταπόκριση σε μια απαραίτητη και λογική προσδοκία ιδιωτικότητας.

Η Αριστερά δικαιώνει τον αναντικατάστατο ρόλο της αν, στις σημερινές συνθήκες κρίσης, παγκόσμιας αταξίας και μεγάλων κινδύνων για την ίδια τη δημοκρατία και τις ελευθερίες, κατορθώσει να συμβάλει στον μετασχηματισμό του φόβου σε ελπίδα, των μεγάλων αδιεξόδων σε δυνατότητες, με την προώθηση της ιδέας για ένα προωθητικό «συμβόλαιο», που θα αποκαθιστά την κυριαρχία της δημοκρατίας. Για να ανασυγκροτηθεί ο κοινωνικός, πολιτιστικός, πολιτικός, θεσμικός ιστός ως οργανικό στοιχείο μιας σύγχρονης, πολυπολιτισμικής, προοδευτικής κοινωνίας χειραφέτησης και ζωντανού, διευρυμένου δημόσιου χώρου. Για να επιστρέψει η πολιτική!

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πεδίο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων είναι εκείνο που συνδέει τους συναφείς προγραμματικούς στόχους με την προοπτική της ελεύθερης, δημοκρατικής και σοσιαλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας, διαμορφώνοντας έτσι τις συνειδήσεις ως προς την αναγκαιότητα και το ουσιαστικό περιεχόμενό της.

Oι προγραμματικοί μας στόχοι

(για πιο αναλυτική περιγραφή των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα δικαιωμάτων βλ. www.syriza.gr και http://www.syn.gr/gr/tmima.php?gl=el&page=26)

Πολιτικά δικαιώματα

Υπεράσπιση και ενίσχυση της ελευθερίας έκφρασης, διαδήλωσης, οργάνωσης, απεργίας, ασύλου κατοικίας, απορρήτου, δίκαιης δίκης.

Ηλεκτρονικό φακέλωμα - Κάμερες/επιτήρηση

Ανάκληση της επικύρωσης της συνθήκης του Σένγκεν και της νέας συνθήκης του Πρυμ, που παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγμα.

Άμεση κατάργηση των τρομονόμων.

Απαγόρευση συλλογής και αποθήκευσης βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κλπ.).

Κατάργηση της ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών και καταστροφή των μέχρι τώρα συλλεχθέντων δεδομένων.

Απαγόρευση χρήσης καμερών παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους (εξωτερικούς ή χώρους εργασίας).

Διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών.

Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.

Καταστολή - Αστυνομική αυθαιρεσία - Βασανισμοί

Αποστρατιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας.

Απαγόρευση χημικών ουσιών και πλαστικών σφαιρών σε διαδηλώσεις, απεργίες και κάθε είδους συλλογικές κινητοποιήσεις.

Ειδική εκπαίδευση διαρκείας του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας, με διαφανείς διαδικασίες και επιστημονικά επαρκή μεθοδολογία και αξιολόγηση.

Ρητή απαγόρευση χρήσης κάθε τύπου βίας εναντίον συλληφθέντων κάθε κατηγορίας, με αυστηρή απόδοση ποινικών ευθυνών και τιμωρία όσων καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους, χωρίς καμία ανοχή ή απόπειρα συγκάλυψης.

Συγκρότηση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την αναδιοργάνωση και τον εκδημοκρατισμό της Αστυνομίας (βλ. αναλυτικά στο Στόχο 20).

Στρατιωτική θητεία

Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18.

Μείωση της θητείας μέσω κατάργησης στρατοπέδων στις μεγάλες πόλεις και περιττών ή «βυσματικών» υπηρεσιών, εισαγωγή σύγχρονων μέσων επιτήρησης των στρατοπέδων (π.χ. κάμερες), αλλά και μέσω πρόσληψης πολιτικού προσωπικού για τις γραφειοκρατικές-υπηρεσιακές ανάγκες των στρατοπέδων.

Θέσπιση οκτάωρου ανώτατου ορίου ημερήσιας απασχόλησης για τους φαντάρους (υπηρεσίες και εργασία).

Δραστική αύξηση της αποζημίωσης των στρατευμένων.

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Όλη η διαθέσιμη υποδομή (γυμναστήρια, γήπεδα, λουτρά, αίθουσες ψυχαγωγίας) να είναι στη διάθεση των στρατιωτών.

Απόλυτος σεβασμός των κανόνων ασφαλείας στα στρατόπεδα.

Δημιουργία ειδικών εκλεγμένων επιτροπών στρατευμένων σε κάθε μονάδα, που θα ασχολούνται με ζητήματα συνθηκών διαβίωσης, παραβίασης δικαιωμάτων κλπ.

Θεσμοθέτηση του «Συνηγόρου του οπλίτη», μιας ανεξάρτητης αρχής στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι φαντάροι προκειμένου να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ή να κάνουν καταγγελίες για ζητήματα που άπτονται της θητείας τους.

Έκδοση και δημοσιοποίηση ειδικής ετήσιας έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τα ατυχήματα και οι αυτοκτονίες του περασμένου έτους, τα πορίσματα των ερευνών που έγιναν, καθώς και οι αποφάσεις και οι δράσεις που αναλήφθηκαν.

Αντιρρησίες συνείδησης

Καθιέρωση ισόχρονης εναλλακτικής θητείας για όποιον το επιθυμεί, χωρίς έλεγχο από «επιτροπές συνείδησης», και υπαγωγή του θεσμού σε μη στρατιωτική αρχή. Κανένας αντιρρησίας συνείδησης να μην οδηγείται στη φυλακή.

Μειονότητα της Θράκης

Ενίσχυση της μειονοτικής παιδείας, με έμφαση στην υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών και επαρκή διδασκαλία τόσο της τουρκικής όσο και της ελληνικής γλώσσας.

Κατάργηση της αρμοδιότητας του ΥΠΕΞ και της ΕΥΠ για τα θέματα που αφορούν τη μειονότητα. Μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Εσωτερικών.

Κατάργηση των δύο υπερνομαρχιών (Ροδόπης-Έβρου, Δράμας-Ξάνθης-Καβάλας) που δημιουργήθηκαν για να φαλκιδεύσουν την πολιτική βούληση των μειονοτικών Ελλήνων.

Επίλυση των ανοιχτών θεμάτων «ανιθαγενών» πολιτών με γνώμονα τη δική τους βούληση και όχι άλλες πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά του κράτους.

Ενίσχυση της υποδομής των μειονοτικών χωριών, που σήμερα παραμένουν εν πολλοίς αποκλεισμένα (ιδίως τα πομακικά): δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, συγκοινωνίες, σχολεία κλπ.

Και γενικότερα, για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες

Κατάργηση των διακρίσεων, αναγνώριση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού τους και προστασία της κουλτούρας, της γλώσσας και του πολιτισμού τους.

Επίλυση του θέματος των ανιθαγενών και των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου που βρίσκονται στην ΠΓΔΜ και ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών στις δύο πλευρές των συνόρων.

Για τους Ρομά, πλήρη δικαιώματα στη στέγαση, είτε με τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, είτε με την παροχή έτοιμων κατοικιών. Συνεχής μέριμνα για θέματα υγείας και εκπαίδευσης.

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας: προάσπιση των δικαιωμάτων τους στη ζωή και στην καθημερινότητά τους

Άρση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Αναγνώριση του δικαιώματος του πολιτικού γάμου για ομόφυλα ζευγάρια και φυσικά όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν (π.χ. παροχές εγγάμων, γονικές άδειες, επιμέλειες τέκνων, δικαιώματα υιοθεσίας, συνταξιοδότησης, κληρονομιάς κλπ.).

Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και σε ομόφυλα ζευγάρια.

Ποινικοποίηση και τιμωρία κάθε διάκρισης που γίνεται λόγω φύλου, γένους ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και ρητές προβλέψεις στον αντιρατσιστικό νόμο για το «ομοφοβικό» έγκλημα.

Παροχή ασύλου στην Ελλάδα σε άτομα που κινδυνεύουν στη χώρα τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Καμία διάκριση απέναντι σε ομοφυλόφιλους στο στρατό, για κληρωτούς και επαγγελματίες. Η κατάσταση με τα ψυχιατρικά χαρτιά Ι5 είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει, καθώς αναπαράγει διακρίσεις και στερεότυπα σε βάρος των ομοφυλόφιλων πολιτών.

Εισαγωγή στα σχολεία μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από ειδικευμένους δάσκαλους, με σύγχρονα βιβλία και με αναφορές σε όλες τις διαφορετικές σεξουαλικές εκφράσεις των ανθρώπων, ώστε οι έφηβοι να αποδέχονται τη διαφορετικότητα χωρίς να ενοχοποιούνται.

Άτομα με αναπηρία

Ενίσχυση των ειδικών σχολικών μονάδων, για παροχή ειδικής εκπαίδευσης, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό. Ουσιαστική προσπάθεια για ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Πλήρες δημόσιο δίκτυο πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης της αναπηρίας.

Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων θεραπειών, φαρμάκων, βοηθημάτων κλπ., με κατάργηση για τους αναπήρους κάθε καταβολής εισφορών στους κλάδους υγείας.

Ενοποίηση όλων των επιδομάτων αναπηρίας σε ένα και μετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη (με κατάλληλη αναβάθμιση).

Εφαρμογή του ν. 2643/98, ο οποίος σήμερα καταστρατηγείται, για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρόβλεψη προσβασιμότητας αναπήρων σε όλες τις νέες οικοδομές και υποχρέωση προσαρμογής των υπαρχόντων κτιρίων.

Δωρεάν χρήση όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους ανάπηρους και παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε θέατρα, κινηματογράφους, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.

Φυλακές - Κρατούμενοι

Λιγότερη φυλακή και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Μείωση του χρόνου φυλάκισης ή και κατάργησή της για μικρά αδικήματα, με στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών και την ομαλότερη επανένταξη των κρατουμένων στον κοινωνικό ιστό.

Εξανθρωπισμός των συνθηκών διαβίωσης. Απαγόρευση εγκλεισμού σε ακατάλληλους χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αντίστοιχης με αυτήν που μπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. Ένταξη των «νοσοκομείων» των φυλακών στο ΕΣΥ.

Πλήρης κάλυψη των αναγκών των χρηστών ναρκωτικών ουσιών με ανάπτυξη όλων των προγραμμάτων απεξάρτησης, καθώς και προγραμμάτων μείωσης της βλάβης. Να καταργηθούν, στο πλαίσιο της ισονομίας, οι πρόσθετες απαιτήσεις για την υπό όρους απόλυση και τις άδειες των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί με το νόμο περί ναρκωτικών ή άλλων αδικημάτων.

Θέσπιση εναλλακτικών ποινών για ανήλικους παραβάτες (ανοιχτές δομές φροντίδας και προστασίας) και κατάργηση των φυλακών ανηλίκων.

Στήριξη των κρατουμένων για την κοινωνική επανένταξή τους, τόσο όσο είναι κρατούμενοι όσο και μετά την αποφυλάκισή τους (άδειες, επισκεπτήρια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, δυνατότητα χρήσης Η/Υ, μέριμνα για επαγγελματική αποκατάσταση κλπ.).

Μείωση του 18μηνου προσωρινής κράτησης.

Κατάργηση του «άβατου» των φυλακών για θεσμικούς φορείς (Βουλή, ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι κλπ.) και για τον Συνήγορο του Πολίτη.

Διεξοδική διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση από ανεξάρτητο φορέα.

Θεσμοθέτηση διαδικασιών εκπροσώπησης των κρατουμένων σε κάθε φυλακή.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ και στο διαδίκτυο.

Στήριξη των προσπαθειών των κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών προσβάσιμων από όλους σε όποια χώρα ή οικονομική κατάσταση κι αν βρίσκονται.

Δημιουργία, σε επίπεδο δήμων, δημόσιων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων που θα επιτρέπουν τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο.

Απαγόρευση στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις εταιρίες πληροφορικής και ίντερνετ να κατακρατούν δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, και οπωσδήποε όχι προς εμπορική εκμετάλλευση.

Κατάργηση των διατάξεων που υποχρεώνουν τους παρόχους να αποθηκεύουν το ιστορικό των επικοινωνιών (τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών) των συνδρομητών τους.

Μηχανοργάνωση και διασύνδεση του συνόλου των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης, μέσω ανοιχτών προτύπων αρχείων, για να μην τελεί ο νέος αυτός δημόσιος χώρος πληροφοριών υπό την ομηρία των ιδιωτικών εταιριών.

Υιοθέτηση από το κράτος των αρχών των κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα - ελεύθερα ανοικτά διαλειτουργικά πρότυπα και μορφότυποι αρχείων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

.