Να οριοθετήσουμε την πολιτική μας

Δήλωση του μέλους της Γραμματείας της Ν.Ε. Κέρκυρας του ΣΥΝ
Σπύρου Βάρελη
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για το εκλογικό αποτέλεσμα

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη γραμμή μας. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δήυο βάρκες, πρέπει να οριοθετήσουμε την πολιτική μας. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να αλλάξουμε τη γραμμή που μέχρι τώρα ακολουθήθηκε από το Συνασπισμό. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα στο επόμενο συνέδριο, το οποίο νομίζω πως θα έπρεπε να προγραμματιστεί σε βάθος χρόνου τέτοιο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα να συζητηθούν τα θέματα που έχουν προκύψει ουσιαστικά. Κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Δεν είναι θέμα προσώπων. Στην ουσία τα θέματα είναι πολιτικά.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ

   
ΒΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ     ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ Ν.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ