Γιατί να ψάχνουμε αλλού για νερό;.

Με διάφορες δηλώσεις καλλιεργείται η εντύπωση ότι η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα 'Υδρευσης θα έχει σαν πιθανό αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ΔΕΥΑΚ, θα καταστήσει προβληματική τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και διάφορα άλλα περίεργα.

Πρέπει να ειπωθεί και να γίνει ξεκάθαρο ότι:

  1. Η ΔΕΥΑΚ δεν έχει αρμοδιότητα μόνη της από τον ιδρυτικό της Νόμο 1969/1980 (περιορίζει την αρμοδιότητά της στα διοικητικά όρια τουο Δήμου μας) να χειριστεί το μεγάλο θέμα της ύδρευσης και υδατικής επάρκειας στο νησί, παρά μαζί με άλλους ΟΤΑ στα πλαίσια ενός Ενιαίου Φορέα (ανεξαρτήτως ποιάς νομικής μορφής) διαχείρισης υδάτινων πόρων (επείγειων και υπόγειων).
  2. Η ΔΕΥΑΚ έχει κατοχυρωμένο δικαίωμα ανεξάρτητης και αυτόνομης λειτουργίας στον καθορισμό των επιλογών της, καθ' όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική, το πρόγραμμα έργων της, τις προτεραιότητες και τους σχεδιασμούς της για το εγγύς και απώτερο μέλλον, και αυτό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την πηγή προμήθειας του νερού, τη λύση που θα επιλεγεί και τον όποιον Φορέα θα αναλάβει τη διαχείρισή του σε επίπεδο Νομού. Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΚ ασκείται και θα ασκείται και στο μέλλον από τους πολίτες του Δήμου μας μέσα από το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιοκαι το Δ.Σ. της Επιχείρησης που ορίζεται από αυτό.

Πιστεύω πως οι διαφαινόμενες τάσεις για έλεγχο και κηδεμονία της όλης προσπάθειας, με βέβαιο επακόλουθο συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, μόνο ζημιά θα προκαλέσει και μάλιστα ανεπανόρθωτη, καθώς θα έλθει το Φθινόπωρο και η Κέρκυρα θα ψάχνεται για το ποιά έργα θέλει να κάνει.

Οι Κερκυραίοι θα αναθεματίζουν εαυτούς που για πρωτοκαθεδρίες, προσωπική προβολή και συνακόλουθα πολιτική επένδυση, θα τους στερήσουν τη μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουν άφθονο και καλής ποιότητας νερό, πράγμα που μεθοδικά και επίμονα η ΔΕΥΑΚ άρχισε να θεμελιώνει από το 1990 μέχρι και την επιτυχή κατάληξη της ανάληψης της μελέτης από το ΥΠΕΧΩΔΕ και της οικονομικής κατοχύρωσης των έργων που ΕΜΕΙΣ οι Κερκυραίοι πρέπει να αποφασίσουμε, τι προκρίνουμε να ΜΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΝ.

Έτσι λοιπόν:

είναι οι κύριοι παράγοντες που ΑΜΕΣΑ πρέπει να εξεταστούν και να αποφασίσουμε τι θα προτείνουμε για ένταξη στο Γ' ΚΠΣ.

Η υπόθεση αφορά όλη την Κέρκυρα και κανείς μόνος του ούτε δεοντολογικό είναι μα ούτε και μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει την μεγάλης αυτής εμβέλειας προσπάθεια.

Οφείλουμε να δούμε την Κέρκυρα με τις ανάγκες της ενιαία και αδιαίρετη και να αφήσουμε στην άκρη δηλώσεις και υπαινιγμούς για μοναχικές πορείες, που τελικά δεν οδηγούν πουθενά.

Καθόσον αφορά τώρα στο κρίσιμο θέμα "νερό από το χώρο της Κέρκυρας ή Αλβανίας", αξίζει να σημειώσουμε συνοπτικά τα παρακάτω:

Αφού μπορούμε να έχουμε με συνδυασμό διαφόρων τεχνικών και έργων ΑΦΘΟΝΟ και ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ νερό ΕΔΩ, από τον ΤΟΠΟ ΜΑΣ, γιατί να ψάχνουμε αλλού για νερό, μαζί όμως και με κινδύνους;

ΕΝΤΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ