Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου
02/09/2002

Η πρόταση του ΣΥΝ για μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος και οι Δ.Παπαδημούλης, μέλος της Π.Γ. και Στ.Παπαγιαννόπουλος, υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, Τρ.Αλεξιάδης, Ν.Καϊμάκης, Στ.Παππάς, μέλη του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου τις προτάσεις του κόμματος για μια δίκαιη και ριζική φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο Συνασπισμός εγκαίρως διέβλεψε, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ότι κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, πριν και μετά τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, καθώς και ανάλογη προσπάθεια υλοποίησης της σύγκλισης και προσαρμογής της με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε, απαιτούσε δύο θεμελιακές επιλογές, μια διπλή μεταρρύθμιση.

Την αναδιάρθρωση του Ασφαλιστικού Συστήματος και την Δημοσιονομική εξυγίανση, μια και τα δύο αυτά συστήματα είχαν εξαντλήσει τα όριά τους.

Ήδη ο ΣΥΝ κατάθεσε πριν ένα χρόνο περίπου, στην ελληνική κοινωνία μια ολοκληρωμένη πρόταση για το Ασφαλιστικό Σύστημα.

Σήμερα παρουσιάζει την πρότασή του για την Φορολογική Μεταρρύθμιση που αποτελεί τη βάση της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών.

Ολοκληρώνει επομένως σήμερα την διακηρυγμένη εξαγγελία του και τις προτάσεις του, για τη διπλή μεταρρύθμιση, που χρειάζεται ο τόπος, για να αναπτυχθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, στο πλαίσιο του έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της ενιαίας εσωτερικής Ευρωπαϊκής αγοράς και να επιτύχει στο συντομότερο την πραγματική σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή.

Είναι γνωστό ότι το κόστος της μη υλοποίησης αυτών των θεμελιακών στόχων είναι βαρύτατο για την ελληνική κοινωνία και οι ευθύνες είναι μεγάλες για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να προωθήσουν τις δύο αυτές σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ελλείμματος είναι πλέον ορατά στην οικονομία.

Ποιο είναι το σημερινό φορολογικό σύστημα

Το ισχύον φορολογικό σύστημα παρά του εξήντα και πλέον φορολογικούς νόμους και Π.Δ με τα οποία επιχειρήθηκε ο δήθεν "εκσυγχρονισμός" του την τελευταία δωδεκαετία, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ, παραμένει κοινωνικά άδικο, δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, αδυνατεί να εξαλείψει το έλλειμμα και να μειώσει δραστικά το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, δεν έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό, νοσεί από εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροκλοπή και καρκινοβατεί στην είσπραξη βεβαιωμένων χρεών.

Αποτέλεσμα αυτών των δομικών χαρακτηριστικών του είναι, το χαμηλό ποσοστό των φορολογικών εσόδων, το υψηλό ποσοστό των εμμέσων φόρων, η υπερφορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων, η ασήμαντη φορολόγηση επιχειρηματικών κερδών συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Επιπροσθέτως εμφανίζει μεγάλο διαχειριστικό κόστος, χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό φοροεισπρακτικό και φοροελεγκτικό σύστημα, πλήρη αδυναμία παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων δημοσιονομικών εξελίξεων.

Τι προτείνει ο Συνασπισμός

Το ισχύον φορολογικό σύστημα απέτυχε να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά και έχει εξαντλήσει τα όριά του. Οι νέες αποσπασματικές φορολογικές ρυθμίσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση, δεν αποτελούν φορολογική μεταρρύθμιση, διαιωνίζουν τις φορολογικές ανισότητες, δεν συμβάλλουν στην άρση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, αποδιαρθρώνουν τις μακροοικονομικές συνθήκες της οικονομίας και το κυριότερο διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών βαρών πάνω στους αδύναμους κυριολεκτικά ώμους των μισθωτών, των συνταξιούχων των αγροτών και των μικρών επαγγελματιών. Κύριος στόχος της κυβέρνησης με τις χλωμές φοροελαφρύνσεις που εξαγγέλλει είναι κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της.

Ο Συνασπισμός όπως με συνέπεια διακηρύσσει τα τελευταία δέκα χρόνια, επιμένει στην ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, η οποία θα βασίζεται στις αρχές του κοινωνικά δίκαιου, οικονομικά αναπτυξιακού, θεσμικά σύγχρονου και διοικητικά πλήρους και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, ανοικτού στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δημοσιονομικές αναζητήσεις.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που προτείνει ο Συνασπισμός στηρίζεται σε τρεις πυλώνες.

Η πρόταση του Συνασπισμού απαιτεί για την υλοποίησή της ριζικές τομές και αναδιαρθρώσεις σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο.

Συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις που θα υποστηρίζουν την Δημοκρατική φορολογική Μεταρρύθμιση του Συνασπισμού.

1. Αύξηση του αφορολογήτου ορίου σε 12,000 Ευρώ.

2. Καθορισμός αφορολογήτου ορίου για μια τετραμελή οικογένεια στα 24.000 Ευρώ που έχει δεχτεί το βαρύτερο πλήγμα από την φορολογία.

3. Αύξηση των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας και μεταφοράς του φορολογικού βάρους από τα μικρά και μεσαία εισοδήματα στα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα.

4. Κατάργηση του ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδημάτων καθώς και της αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων. Υπαγωγή όλων των εισοδημάτων σε μία κλίμακα.

5. Επιβολή "πόθεν έσχες" σε κάθε μεταβολή περιουσιακής κατάστασης με ταυτόχρονο ουσιαστικό έλεγχο για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Κατάργηση των κραυγαλέων ειδικών εξαιρέσεων, που διευκολύνουν στο "ξέπλυμα" χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, δωροδοκίες κ.α.

6. Απλοποίηση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

7. Επέκταση των τεκμηρίων, διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αύξηση των τεκμηρίων πολυτελούς ζωής και μείωση τεκμηρίων Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Κατάργηση κάθε τεκμηρίου, για αυτοκίνητα ηλικίας πάνω από 10 έτη και κυβισμού κάτω από 1600 κ. εκ.

8. Αλλαγή αφορολογήτων ορίων και της κλίμακας μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς, ακινήτων για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας.

9. Επανεξέταση και επέκταση της εφαρμογής του ΦΠΑ. Σε τομείς και δραστηριότητες που δεν εφαρμόζεται.

10. Αντικειμενικοποίηση της φορολογίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αρχή που υπονομεύτηκε από την αυθαίρετη και άδικη επιβολή των αντικειμενικών κριτηρίων. Προσανατολισμός του φοροελεγκτικού μηχανισμού σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, των μεγάλων επιχειρήσεων.

11. Επαναξιολόγηση όλων των φορολογικών - αναπτυξιακών κινήτρων. Καθιέρωση φορολογικών κινήτρων με σαφείς, διαφανείς και ελέγξιμες διαδικασίες, που θα στοχεύουν στην:

12. Επανεξέταση του τρόπου φορολογίας των ΕΠΕ και ΑΕ καθώς και των τεχνικών εταιρειών, για να σταματήσει η ιδιότυπη φορολογική ασυλία και ασυδοσία που απολαμβάνουν σήμερα.

13. Αναδιάρθρωση και ενεργοποίηση όλων των φορολογικών υπηρεσιών και επανασχεδιασμός των διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών. Θέσπιση αρχών και διαδικασιών στον φοροελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να καταπολεμηθούν άμεσα τα φαινόμενα γραφειοκρατίας, αναξιοκρατίας, διαπλεκομένων συμφερόντων, διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας, και αδιαφάνειας.

14. Προτείνουμε την συλλογή των στοιχείων που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών και συνταξιούχων, από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών (από εργοδότες, τράπεζες, ταμεία κλπ). Την αποστολή στον φορολογούμενο προεκτυπωμένης δήλωσης μαζί με την σχετική εκκαθάριση. Ο φορολογούμενος είτε αποδέχεται την δήλωση, είτε απευθύνεται στην εφορία του για πιθανό λάθος.

To Γραφείο Τύπου