Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/04/2012

Νέες καταγγελίες για τις σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας τον προβλήτα ΙΙ του λιμανιού του Πειραιά που διαχειρίζεται η ΣΕΠ. Α.Ε. -COSCO χρήζουν διερεύνησης - Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στον προβλήτα ΙΙ του λιμανιού του Πειραιά που διαχειρίζεται η COSCO μέσω της θυγατρικής της ΣΕΠ ΑΕ έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονων επικρίσεων ελληνικών και διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων λιμενεργατών. Οι επικρίσεις αυτές εκδηλώθηκαν με κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίες ανέδειξαν τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον προβλήτα ΙΙ και οι οποίες εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας.

Σε αφιέρωμα της διαδικτυακής τηλεόρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EuroparlTV) στην εγκατάσταση και λειτουργία της COSCO στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων καταγγελίες εργαζομένων που απολύθηκαν επειδή προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν με οργανωμένο τρόπο για τις συνθήκες εργασίας που αντιμετώπιζαν. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες από τους πρώην εργαζόμενους Μπατσούλη Δημήτριο και Μαρκάκη Νικόλαο έχει γίνει σχετική προσφυγή στο τμήμα επιθεώρησης κεντρικού τομέα Πειραιά στις 09/02/2012 για καταχρηστική απόλυση λόγω συνδικαλιστικής δράσης, για εργασία κατά τα “ρεπό”, για μη καταβληθείσες αμοιβές από υπερωριακή απασχόληση, για οφειλές της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους από τις προσαυξήσεις για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καθώς και για οφειλές από προσαυξήσεις για νυχτερινή απασχόληση. Είναι δε γνωστό ότι η ΣΕΠ ΑΕ έχει αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της ως υπεργολαβία στην εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕ η οποία χρησιμοποιεί ένα δίκτυο μικρότερων σε μέγεθος υπεργολαβικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κατά συνέπεια η προσφυγή στρέφεται μεν εναντίον συγκεκριμένου υπεργολάβου, όμως το τέχνασμα της επίπλαστης και προσχηματικής κατάτμησης της εργοδοτικής ευθύνης είναι επιλογή επιτελική της COSCO για τις δικές της επιχειρηματικές σκοπιμότητες υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων χωρίς δικαιώματα και κατοχύρωση. Απόδειξη γιΆ αυτό είναι το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι στους διάφορους υπεργολάβους εργάζονται από κοινού στον ίδιο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο και τις ίδιες ειδικότητες!

Επειδή το θέμα των συνθηκών εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Πειραιά, πέραν του ότι είναι βλαπτικές για τους ίδιους τους εργαζόμενους μπορεί να αποτελέσουν «πρότυπο προς εξαγωγή» και σε άλλες επιχειρήσεις και λιμάνια της Ελλάδας και του εξωτερικού,

Eρωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1.    Διερευνήθηκαν οι καταγγελίες για καταχρηστική απόλυση των εργαζομένων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και αν ναι ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης;

2.    Διερευνήθηκαν οι καταγγελίες για μη καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και για πραγματοποίηση εργασίας κατά τα ρεπό και αν ναι ποιο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης;

3.    Έγινε έλεγχος αναφορικά με τη νομιμότητα των συμβάσεων σε σχέση με την δυνατότητα παροχής εργασίας υπερωριακά καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες και ποια τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου;

4.    Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες που έχουν γίνει τόσο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και από εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας στον προβλήτα ΙΙ του λιμένα του Πειραιά, σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας;

5.    Με ποιο τρόπο προτίθενται να αντιμετωπίσουν την κατάτμηση της εργασίας και αντίστοιχα την προσχηματική κατάτμηση της εργοδοτικής ευθύνης στον προβλήτα ΙΙ του λιμένα του Πειραιά που επιχειρείται από την θυγατρική της COSCO ΣΕΠ Α.Ε. μέσω της χρήσης εργολάβων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που πλήττονται από αυτή την απαράδεκτη πρακτική;   

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας
Α Πειραιά και Νησιών

Παναγιώτης Λαφαζάνης
Β Πειραιά