Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου
16/03/1998

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τα συμπεράσματα της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ για την πορεία προς τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, τα οποία προκύπτουν από τις εκθέσεις των Νομαρχιακών Επιτροπών, παρουσίασε στα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος (14-15 Μαρτίου 1998) ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος της Π.Γ. και υπεύθυνος για την Αυτοδιοίκηση.

1. Βρισκόμαστε στην φάση για την οριστική αποσαφήνιση των επιλογών μας σε Πανελλαδικό Επίπεδο τόσο για τις Νομαρχίες όσο και για τους Δήμους. Προσδιορίζονται επίσης και οι επιλογές συνεργασιών αλλά και προσώπων. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται, πρέπει να ολοκληρωθεί, πριν από το Πάσχα.

2. Η μέχρις στιγμής εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσιάζει μια ισορροπημένη κατάσταση των επιλογών μας. Εξηγούμαι: Έχουμε αποφασίσει, από τον περασμένο Φεβρουάριο την πολύμορφη αυτοδιοικητική τακτική μας. Τη συμβολή μας στη διαμόρφωση αυτοδιοικητικών κινήσεων και την, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, επιλογή τακτικής στη βάση της προώθησης του κεντρικού στόχου μας, δηλαδή της νίκης των ιδεών της ουσιαστικής αποκέντρωσης με αυτοδιοίκηση και την επικράτηση των δυνάμεων, που σε τοπικό επίπεδο μπορούν να υπερασπιστούν και να προωθήσουν αυτές τις ιδέες.

Οι μέχρι στιγμής Πανελλαδικές επιλογές αναδεικνύουν ότι οι δυνάμεις του ΣΥΝ με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την παρουσία και τον ρόλο τους προωθούν τις αυτοδιοικητικές κινήσεις και ανοίγονται σε προτάσεις ευρύτερων συνεργασιών.

Έτσι μέχρι στιγμής έχουμε αυτόνομες καθόδους με προοπτική συγκλίσεων στους συνδυασμούς και δυνάμεων πέραν του δικομματισμού και του ΚΚΕ, και συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ σε τέτοιο βαθμό που ποιοτικά αναδεικνύουν αυτήν ακριβώς την πολυμορφία των επιλογών μας αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Αυτό πρέπει να γίνει και κατανοητό και να γνωστοποιηθεί προς πάσα κατεύθυνση.

Τις τελευταίες μέρες στο κορυφαίο κομματικό επίπεδο του ΠΑΣΟΚ επιχειρήθηκε μια πολιτική δικαιολόγηση της στενής κομματικής ηγεμονίστικης πρακτικής του. Γι’ αυτό και ιδιαιτέρως πρέπει να επισημάνουμε ότι η κεντρική πολιτική επιλογή μας για “ΟΧΙ κεντρική διαπραγμάτευση, για πανελλαδικό πακέτο συμφωνίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ”, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογεί την άρνηση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στήριξης καταξιωμένων προσωπικοτήτων του ΣΥΝ ή και ανεξαρτήτων αριστερών στην Περιφέρεια και κυρίως στις Νομαρχίες και στις μεγάλες πόλεις. Πρέπει γρήγορα να γίνει αντιληπτό το ότι δεν μπορεί να υπάρξει επανάληψη του ’94 όταν στηρίχθηκαν, από κοινού, 32 υποψήφιοι Νομάρχες εκ των οποίων μόνο δύο ήταν του ΣΥΝ! Τα εσωτερικά προβλήματα και οι ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μεταθέτουν τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασιών στο Β΄ γύρο. Πρώτα απ’ όλα υπάρχει ο πρώτος γύρος και οι αυτοδιοικητικές – πολιτικές επιλογές και η φερεγγυότητα εδώ θα δοκιμαστούν.

3. Είναι από τώρα ανάγκη να προσδιορίσουμε και την στοχοθεσία μας για τις εκλογές που έρχονται:

α) Οι πολιτικές κινήσεις του ΣΥΝ ή όπου δεν υπάρχουν έστω οι επαφές μας και οι φίλοι του ΣΥΝ σε μικρούς δήμους, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κατέλθουν με τον οποιονδήποτε τρόπο στις εκλογές με επιλογή, στήριξη ή/και συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο.>

β) Όπου οι δυνάμεις του ΣΥΝ επιλέξουν να κατέλθουν αυτόνομες, πρέπει να θέσουν ως κριτήριο την υπέρβαση των ποσοστών των βουλευτικών εκλογών του ’96 και την εκπροσώπηση στα όργανα.

γ) Όπου οι δυνάμεις του ΣΥΝ προσανατολίζονται να κατέλθουν σε συνδυασμούς συνεργασίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και πολιτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία μας στο δήμο και τη νομαρχία καθώς και η εκπροσώπησή μας σε θέσεις ευθύνης στη διεύθυνση του ΟΤΑ.

δ) Τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ), μέσα από την τροποποίηση στα αντίστοιχα Π.Διατάγματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ΣΥΝ σε ότι αφορά στις εκπροσωπήσεις και πρέπει να προσδιοριστεί από τώρα η διεκδίκησή μας.

ε) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιλογές και οι υποψηφιότητες που θα αναδειχτούν με δημοκρατικές διαδικασίες από τις οργανώσεις μας, πρέπει να στηριχθούν από όλους/ες. Επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση ώστε να αποφευχθούν διχαστικά φαινόμενα στον ΣΥΝ στην εκλογική μάχη.

4. Ιδιαίτερη σημασία έχει η άμεση προετοιμασία για την επιμέρους φάση (μέχρι και τον Ιούνιο), δηλαδή πριν την τελική περίοδο “εκλογικής καμπάνιας” του συνδυασμού μέχρι τις εκλογές στις 11 και 18 Οκτωβρίου 1998.

Η προσπάθεια αυτό το τρίμηνο πρέπει να αποσκοπεί:

α) Στην προβολή προγραμματικών θέσεων και ειδικών προγραμμάτων για την Αυτοδιοίκηση, για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, την ποιότητα ζωής, τη λειτουργία των ΟΤΑ, την ανάδειξη τοπικών προβλημάτων.

Με ευθύνη της Γραμματείας του Κεντρικού Τμήματος Αυτοδιοίκησης έως το Διαρκές Συνέδριο, ο ΣΥΝ θα έχει προετοιμάσει ένα συνολικό βοηθητικό υλικό τόσο για τους δήμους (ανάλογα με την τυπολογία τους) όσο και για τις νομαρχίες.

β) Στην πολιτική – αυτοδιοικητική “κεφαλαιοποίηση” της κριτικής μας για την στάση των άλλων πολιτικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων και την αξιολόγηση της τετραετίας.

γ) Στην διαμόρφωση του ψηφοδελτίου και των επιμέρους συνεργασιών με ομάδες, κοινωνικούς παράγοντες και άλλες πολιτικές δυνάμεις κάθε χώρου.

δ) Στην επικοινωνιακή κάλυψη της όλης προσπάθειας με συγκεκριμένη σχεδίαση για την τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, με πρωτοβουλίες διαλόγου, δημοσίων εκδηλώσεων για τα προβλήματα κλπ.

ε) Στην Οργανωτική συγκρότηση του ΣΥΝ και των δημοτικών μας παρατάξεων σε αντιστοίχηση με τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και τους 1033 νέους δήμους.

5. Ιδιαίτερο βάρος και προσανατολισμός πρέπει να υπάρξει στους νέους δήμους του “Καπποδίστρια”. Πρόκειται για την αφετηρία πανελλαδικής διάταξης του νέου προσωπικού και δυνάμεων της αυτοδιοίκησης για την επόμενη 10ετία. Οι δυνατότητες για τον ΣΥΝ είναι μεγάλες. Εδώ ακριβώς η παρουσία και επιλογή των στελεχών μας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και ως μια επένδυση προοπτικής πρώτα και κύρια για τον θεσμό αλλά και για την παρουσία του ΣΥΝ στα αυτοδιοικητικά δρώμενα.

To Γραφείο Τύπου