Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
04/04/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜ.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝ: Φωτοβολταϊκά συστήματα: Να μπει τάξη στο μπάχαλο

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Η  στροφή στην ηλιακή ενέργεια γίνεται για να καλυφθούν δυο τουλάχιστον ανάγκες. Η ανάγκη σε ενέργεια και η ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ως γνωστόν, το σημαντικότερο «αέριο του θερμοκηπίου» που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο μαζί με την εξοικονόμηση ενέργειας, για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων ( όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κλπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον.

Με το νόμο 3468/06 για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και από Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης θεσπίστηκε Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Με τον νόμο όμως αυτό πολυπληθή προβλήματα έχουν δημιουργήσει μια τραγελαφική και επικίνδυνη κατάσταση στην εγχώρια αγορά Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, η οποία οδηγείται σε αδιέξοδο και σε κατάρρευση. Από τον Ιούνιο 2007 είχαν διαφανεί τα προβλήματα με την υπερπροσέλευση επενδυτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ιδιοκτήτες γης  που θεώρησαν ότι βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία «φυτεύοντας» φωτοβολταϊκά για να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. Αποτέλεσμα: Το υπουργείο Ανάπτυξης να ζητά συνολική ισχύ 790 ΜW ως το 2010 και οι αιτήσεις που συγκεντρώθηκαν από 7947 προτάσεις να αφορούν ισχύ 3756MW. Βέβαια άσχετα από τα προβλήματα της υπερσυγκέντρωσης ο στόχος του Υπουργείου είναι περιορισμένος.  Έτσι ο αρμόδιος υπουργός αναστέλλει την υποβολή αιτήσεων για λήψη αδειών και ανακοινώνει την αναθεώρηση του προγράμματος. Όσον αφορά τους ιδιώτες, πρέπει και αυτοί να χαρακτηρισθούν παραγωγοί (εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ1007/15-1-08) να ανοίγουν βιβλία στην εφορία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια προς τον ΔΕΣΜΗΕ ή την ΔΕΗ. Αυτά όμως τα μέτρα δεν προωθούν την εφαρμογή Φωτοβολταϊκών σε κατοικίες, που πρέπει να είναι ο κύριος στόχος.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται για την ανάπτυξη των Φ/Β στη χώρα μας οδηγούν σε τελείως λανθασμένο δρόμο, με ασήμαντα οφέλη και με μεγάλη επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών. Και υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες την Τρίτη 8-4-08 αρχίζει στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Εμπορίου της  Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της 91/2002 οδηγίας της Ε.Ε. με θέμα : «Μέτρα για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων»  

Χρειάζεται να  γίνει νέος σχεδιασμός για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών με  συμμετοχή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της ΔΕΗ τόσο στον προγραμματισμό, όσο και στην υλοποίηση, κυρίως στις οικιακές εφαρμογές. Επίσης τα κτίρια του δημοσίου, σχολεία, νοσοκομεία κ.α. να προχωρήσουν άμεσα σε εφαρμογή Φωτοβολταϊκων συστημάτων μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας  από ορυκτά καύσιμα.

Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος