Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
13/05/2008

Μέτρα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσματική δασοπροστασία.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Επειδή οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007 δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά έχουν τεράστια επίδραση και στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που βιώνει ο πλανήτης οι 14 βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατέθεσαν επερώτηση με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσματική δασοπροστασία».

Στην επερώτησή τους, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνουν τον ανύπαρκτο κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2008, την ολιγωρία του κράτους να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ανάγκες που προέκυψαν από τις πυρκαγιές του 2007.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν, μεταξύ άλλων, και ζητούν την άμεση υιοθέτηση μέτρων όπως:

με στόχο την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τη λύση στο πρόβλημα της δασοπροστασίας.

Το πλήρες κείμενο της επερώτησης έχει ως εξής:

«Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

Θέμα:«Μέτρα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποτελεσματική δασοπροστασία»

Καταστροφικός ο απολογισμός του 2007

Το καλοκαίρι του 2007 ήταν το πιο καταστροφικό καλοκαίρι για τα Ελληνικά δάση. Κρίνοντας αντικειμενικά κανείς  τα γεγονότα της περασμένης χρονιάς καταλήγει ότι:

Οι επιπτώσεις βεβαίως δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, έχουν τεράστια επίδραση και στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που βιώνει ο πλανήτης μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις πυρκαγιές του 2007 χάθηκε περί το 6% του ξυλαποθέματος της χώρας στο οποίο δεσμευόταν μεγάλη ποσότητα άνθρακα που ισοδυναμεί με 26.000.000 τόνους CO2 , ποσότητα που για να επαναδεσμευτεί θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, υπό τις προϋποθέσεις βέβαια ότι η πολιτεία θα λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Και δυστυχώς γιʼ αυτές τις συμφορές δεν έχει πληρώσει κανείς... Οι υπεύθυνοι παραμένουν αόρατοι.

Ανύπαρκτος ο σχεδιασμός του 2008

Ενώ περίμεναν οι Έλληνες πολίτες ότι η κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε επιτέλους με σοβαρότητα και σωστό σχεδιασμό τη φετινή αντιπυρική περίοδο, βλέπουμε ότι, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της, η κατάσταση δεν διαφέρει από τη περυσινή, όταν μάλιστα οι καιρικές συνθήκες προμηνύονται αρκετά δύσκολες. Ειδικότερα η κυβέρνηση:

Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών θα εξακολουθήσει να γίνεται αποκλειστικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η Δασική Υπηρεσία θα ασχολείται μόνο με την πρόληψη. Το μόνο που προστέθηκε είναι η ανάληψη του συντονισμού των μεγάλων πυρκαγιών από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Εξακολουθεί δηλαδή να απουσιάζει από την καταστολή ο διαχειριστής του δασικού οικοσυστήματος, ο Δασάρχης.

Η Δασική Υπηρεσία οδεύει προς υποβάθμιση και διάλυση. Από τις προβλεπόμενες 5.500 οργανικές θέσεις δασικών υπαλλήλων είναι καλυμμένες λιγότερες από 2.500 με αποτέλεσμα 1.112 Δασοφυλάκεια και 286 Δασονομεία να μην λειτουργούν, ενώ 87 Δασαρχεία και 55 Διευθύνσεις Δασών να υπολειτουργούν.

Είναι δυνατόν μʼ αυτό το προσωπικό να γίνουν ταʼ απαραίτητα έργα πρόληψης (διαχειριστικής μελέτης, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί, κλπ.), όταν δεν επαρκεί ούτε για τις τρέχουσες διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεις;

Οι προβλεφθείσες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2008 για τα δάση ανέρχονται στα 13.000.000?, όσες διατέθηκαν και το 2007. Αν δε υπολογίσουμε ότι οφείλονται από πέρυσι 9.000.000? τότε ουσιαστικά μένουν 2.000.000?.

Από τις Δημόσιες Επενδύσεις προβλέπονται για το 2008 8.000.000?, από τα οποία θα διατεθούν τα 2.500.000? για να καλύψουν περσινές οφειλές και 2.000.000? για το πρόγραμμα «Θησέας» των περιαστικών δασών οπότε μένουν μόνο 3.500.000 ?.

Από τον Ειδικό Φορέα Δασών θα διατεθούν σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό επιπλέον 8.000.000?, που όμως 2.000.000? διατέθηκαν ήδη για περσινά έργα, ενώ περί τα 4.500.000? θα διατεθούν για τους δασικούς χάρτες και μένουν συνεπώς 1.500.000?.

Συνολικά δηλαδή οι διαθέσιμες πιστώσεις για τη συνολική δασοπονική δραστηριότητα ανέρχονται στα 7.000.000?, χρήματα που δεν καλύπτουν ούτε τις ανάγκες των ΟΤΑ για την προστασία των περιαστικών δασών.

Την ίδια βέβαια στιγμή δαπανώνται για την καταστολή περισσότερα από 500.000.000?.

Επειδή το μέγεθος των καταστροφών εξαρτάται κυρίως από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στη δασοπροστασία, όπου η πρόληψη πρέπει να έχει κυρίαρχη θέση. Επειδή πρόληψη δεν είναι μόνο τα διαχειριστικού χαρακτήρα μέτρα, αλλά κυρίως τα νομικού χαρακτήρα που αποκτούν ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των δασικού χαρακτήρα εδαφών και εφαρμογή του χωρίς παρερμηνείες και προσδοκίες από τους καταπατητές,

Υπογραμμίζουμε ότι μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της δασοπροστασίας αποτελούν :

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

Προτίθενται να τα υιοθετήσουν και να τα εφαρμόσουν;»