Skip to main content.
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
08/06/2008

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Θεσσαλονίκη, 7-8 Ιουνίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διάσκεψη για τα Βαλκάνια πραγματοποίησε το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) στις 7-8 Ιουνίου 2008 στη Θεσσαλονίκη, με οργανωτή τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

Στη διάρκεια της διάσκεψης, όπου συμμετείχαν 14 αντιπροσωπείες κομμάτων, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος σε τρεις θεματικές ενότητες:

Τονίσθηκε ότι το σύνθημα του 2ου Συνεδρίου του ΚΕΑ «Building Alternatives» (Οικοδομώντας Εναλλακτικές) πρέπει και μπορεί να έχει εφαρμογή και στα Βαλκάνια. Το ΚΕΑ δεσμεύεται να εργαστεί για την εδραίωση σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας με τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην περιοχή.

1.    Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την περιοχή αποτελεί η επικράτηση της ειρήνης, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια όπου πολλές πληγές παραμένουν ανοικτές από τη διάλυση και τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας, με αποκορύφωμα τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999. Μιας περιοχής όπου το διεθνές δίκαιο πλήττεται και πρέπει να εφαρμοσθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κοσόβου.

Οι δυνάμεις της αριστεράς, της οικολογίας και της ειρήνης των Βαλκανίων και της Ευρώπης, πρέπει να προωθήσουν μια πολυδιάστατη αντίληψη για την ασφάλεια -πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ανθρώπινη- αποκρούοντας επιλογές πολέμου και βίας, αλλαγές συνόρων, καταπατήσεις του διεθνούς δικαίου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Εντάσσουν στον πολιτικό τους λόγο και δράση τη φεμινιστική και οικολογική οπτική της ασφάλειας. Υποστηρίζουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις σε προβλήματα και την μείωση των εντάσεων στις σχέσεις χωρών της περιοχής, μακριά από πολιτικές του «διαίρει και βασίλευε» και εθνικιστικά μίση. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αποστρατιωτικοποίησης και όχι στρατιωτικοποίησης -  όπως π.χ. η κοινή εκστρατεία ΣΥΝ - ODP, για την αμοιβαία μείωση των στρατιωτικών δαπανών και εξοπλισμών της Ελλάδας και της Τουρκίας - προκειμένου η περιοχή να καταστεί ζώνη ελεύθερη από όπλα μαζικής καταστροφής και ξένες βάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς πυρηνικά.

2.    Το ΚΕΑ δεν θα φεισθεί προσπαθειών για την εδραίωση ενός ευρύτατου συνασπισμού ειρήνης, ανεξάρτητα από διαφορές σε επί μέρους θέματα. Στις κοινές δράσεις μας, καλούμαστε να συνδέσουμε τον αγώνα για την ειρήνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την υπόθεση της ευρωπαϊκής ασφάλειας -γεγονός που απαιτεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ασφάλειας, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας, με βάση τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ταυτόχρονα, πρέπει να αποκρουστούν επιλογές που μπορεί να πυροδοτήσουν νέα κούρσα εξοπλισμών και νέα διαίρεση της Ευρώπης, όπως η λεγόμενη «αντιπυραυλική ασπίδα».

3.    Η ευρωπαϊκή και η βαλκανική αριστερά θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία μπορεί να βοηθήσει κι άλλες μορφές συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτή της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό απαιτεί την ενεργή συμμεττοχή της κοινωνίας πολιτών κάθε χώρας, των κοινωνικών κινημάτων, των συνδικάτων, των φεμινιστικών, ειρηνικών κα οικολογικών πρωτοβουλιών. Πρέπει να υπερνικήσουμε τη τυφλή λογική του κέρδους ως βάση για την συνύπαρξη των χωρών και των λαών, και αντιθέτως να εδραιώσουμε πολιτικές αλληλεγγύης και συνανάπτυξης. Η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, την ισότητα των λαών που διαβιούν στις χώρες συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Η καταπολέμηση της βίας στις γυναίες, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, θα πρέπει να είναι σταθερά στην ατζέντα.

Οι διασυνοριακές συνεργασίες μπορούν να αποβούν εξαιρετικά ωφέλιμες,  τομέας όπου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη να επιδείξουν σημαντικά θετικά παραδείγματα. Επίσης, θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις στο πεδίο του πολιτισμού, όπου υπάρχουν ισχυρότατες κοινές παραδόσεις των βαλκανικών λαών.

4.    Η θέση μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προϊούσα περιβαλλοντική αλληλεξάρτηση, επιτάσσει την εντατικοποίηση της συνεργασίας στα πεδία της οικολογικής προστασίας,, της ενεργειακής πολιτικής και της βιοποικιλότητας. Το ΚΕΑ επιζητά την προώθηση νέων στρατηγικών εξοικονόμισης ενέργειας, και τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής ενέργειας στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί για τη δημιουργία νέων πυρηνικών εργοστασίων. Χρειαζόμαστε την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων που αναπτύσσουν δράση στον τομέα του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε να συνεργαστούμε με οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.

Γιʼ αυτό, προτείνουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για τη δημιουργία ενός Βαλκανικού Οικολογικού Χάρτη. Στόχος μας είναι αυτή η πρωτοβουλία να κινητοποιήσει και να ενώσει μια ευρεία γκάμα δυνάμεων από όλες τις χώρες στην περιοχή, αλλά επιθυμούμε επίσης αυτό το σχέδιο να βρει αποφασιστική στήριξη και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης, θα μπορούσε να αναπτυχθεί κοινή δράση για «Βαλκάνια Ελεύθερα από Μεταλλαγμένα». Τέλος, καλούμε τις Βαλκανικές χώρες να συνεργασθούν στο πλαίσιο του ΟΗΕ ώστε να υπάρξει συμφωνία για ένα «Νέο Κιότο».

5.    Το ΚΕΑ υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των βαλκανικών χωρών, αγωνιζόμενο ταυτόχρονα για ένα ριζικό επαναπροσανατολισμό των σημερινών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επικρατούν  στην ΕΕ και τα κράτη-μέλη. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί πρέπει να αγωνιστούμε, μαζί με τις αριστερές δυνάμεις στα Βαλκάνια, να εδραιώσουμε σχέσεις ισότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στην Ε.Ε. και τους λαούς της περιοχής, σχέσεις που θα βασίζονται στην προώθηση πραγματικής σύγκλισης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, αρχές που πρέπει να ισχύσουν και στην περίπτωση της «Νέας Πολιτικής Γειτονίας» της ΕΕ.

Θεσσαλονίκη, 8.6.2008