Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
20/06/2008

Όχι του Ευρωκοινοβουλίου στην εισαγωγή των χλωριωμένων αμερικανικών κοτόπουλων που μεθοδεύει η Κομισιόν!

Δημ. Παπαδημούλης: "Καλούμε την Κομισιόν να σταματήσει τις μεθοδεύσεις σε βάρος της δημόσιας υγείας"

H Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε χθες με συντριπτική πλειοψηφία (526 ψήφοι υπέρ, 27 κατά και 11 αποχές) ψήφισμα με το οποίο απαιτεί να διατηρηθεί η απαγόρευση εισαγωγών αμερικανικών κοτόπουλων που έχουν υποστεί χλωρίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Κομισιόν εισηγήθηκε πρόσφατα την άρση της ισχύουσας απαγόρευσης εισαγωγής πουλερικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με χλωριωμένο νερό, όπως είχε ζητήσει με παλιότερες δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κ. Φερχόυγκεν, στα πλαίσια του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Αρκετά κράτη μέλη, αλλά και η αρμόδια μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. Επιπλέον, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών όσο και οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων έχουν γνωστοποιήσει την έντονη ανησυχία τους.

Στο ψήφισμα, που συνυπογράφει ο ευρωβουλευτής του ΣΥN Δημήτρης Παπαδημούλης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, το Ευρωκοινοβούλιο:

•    εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής•

•    καλεί το Συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής•

•    τονίζει τυχόν έγκριση αυτών των τεσσάρων αντιμικροβιακών μεθόδων επεξεργασίας των σφαγίων πουλερικών προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές και πλήγμα απέναντι στις προσπάθειες και αναπροσαρμογές που πραγματοποίησε ο κλάδος των πουλερικών προκειμένου να μειώσει τα ποσοστά βακτηριακής μόλυνσης εντός της ΕΕ•

•    τονίζει τις σημαντικές επενδύσεις που έκανε σε αυτό τον τομέα ο ευρωπαϊκός κλάδος των πουλερικών, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθεί η μόλυνση από παθογόνους παράγοντες, μέσω μιας προσπάθειας που καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα•

•    θεωρεί ότι η επικρατούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίληψη που καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα είναι πιο βιώσιμη προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα των παθογόνων παραγόντων στα κρέατα πουλερικών από ό,τι η λύση της απολύμανσης με αντιμικροβιακές ουσίες στο τέλος της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων•

•    εκφράζει το φόβο ότι τυχόν έγκριση εισαγωγής τέτοιου κρέατος πουλερικών θα οδηγήσει σε εξασθένηση των ευρωπαϊκών προτύπων•

•    τονίζει ότι η πρόταση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, ούτε στη ζήτηση που υπάρχει στην Ευρώπη και αλλού για μοντέλα παραγωγής που να διατηρούν υψηλά πρότυπα υγιεινής σε όλη τη διεργασία παραγωγής και διανομής•

Aιτιολογώντας τη θετική του ψήφο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε: "H Kομισιόν οφείλει να επανεξετάσει την αρχική της απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικά κριτήρια και οδηγεί σε έγκλημα σε βάρος της δημόσιας υγείας και της προστασίας των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάνοντας παραχωρήσεις στους αμερικανούς και προκρίνοντας τα εμπορικά συμφέροντα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Αναμένουμε τις αντιδράσεις της αρμόδιας Επιτρόπου για την Υγεία κ. Βασιλείου καθώς και τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης."

To Γραφείο Τύπου