Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
06/07/2008

Έληξαν σήμερα οι εργασίες της διήμερης συνόδου της ΚΠΕ του ΣΥΝ με θέμα πολιτικές εξελίξεις, απολογισμός της πολιτικής εξόρμησης και προγραμματισμός της δράσης του κόμματος, με την έγκριση κατά πλειοψηφία, της πολιτικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝ

(Σάββατο, Κυριακή 5-6 Ιουλίου 2008)

Α. Η σημερινή πολιτική κατάσταση

1. Κρισιμότητα της περιόδου

Η περίοδος που διανύουμε διακρίνεται από μια εντυπωσιακή επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου. Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γενικευμένης καθώς διαμορφώνεται από σχετικά αυτόνομες έντονες διεργασίες σε διαφορετικά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι η αποσταθεροποίηση της μέχρι τώρα κατάστασης πραγμάτων, γεγονός που συνοδεύεται από το άνοιγμα νέων δυνατοτήτων.

Η πιο σημαντική διεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εμφανίζει πολύ έντονα φαινόμενα κρίσης. Οι εκτιμήσεις της ΚΠΕ/ΣΥΝ (απόφαση ΚΠΕ 10 Μαΐου 2008) περιγράφουν την γενική τάση, η οποία σήμερα έχει αποκτήσει πιο δραματικές διαστάσεις. Η φρενήρης κερδοσκοπική ανατίμηση των τροφίμων και του πετρελαίου, η χρηματοπιστωτική κρίση, η πτώση διαρκείας των χρηματιστηρίων και η άνοδος των επιτοκίων είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που αναδεικνύουν το αδιέξοδο του σύγχρονου καπιταλισμού.

Η δεύτερη διεργασία που επιτείνει την κατάσταση στην χώρα μας είναι η μεγέθυνση των αδιεξόδων της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας (ακρίβεια, ιδιωτικοποιήσεις, επισφάλεια, περιβαλλοντική υποβάθμιση, αυταρχοποίηση κλπ), τα οποία διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Κρίση του δικομματικού πολιτικού συστήματος: Η τρίτη διεργασία που επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις εξελίξεις είναι οι αποκαλύψεις για την στενή διαπλοκή πολιτικών και οικονομικών κέντρων. Με ναυαρχίδα την υπόθεση της Siemens ξετυλίγεται ένα ολόκληρο σύστημα διαπλοκής και μαύρου πολιτικού χρήματος που χαρακτήριζε τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας και την κατεύθυνση της ανάπτυξης στην χώρα. Αυτή η διεργασία έρχεται να επιδεινώσει την ήδη πολύ κακή εικόνα του δικομματικού πολιτικού συστήματος, αναδεικνύοντας με τον πιο έκδηλο τρόπο ότι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου είναι σύμφυτη με εκφυλιστικά φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει τον προϋπολογισμό που ψήφισε, αλλά και να ελέγξει τους δείκτες της οικονομίας που έχει επιλέξει ως κρίσιμους. Την ώρα που η ακρίβεια σαρώνει, η κυβέρνηση εξαγγέλλει λιτότητα μέχρι το 2010 και προωθεί μια εισπρακτική πολιτική (αυξήσεις ΔΕΗ, κτηματολόγιο). Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε γενικευμένη κρίση τον δικομματισμό, καθώς κάθε προσδοκία από την πολιτική που υπηρετεί έχει εξανεμιστεί.

2. Δυνατότητες και κίνδυνοι

Η συγκυρία λοιπόν συμπυκνώνει εκρηκτικές διεργασίες σε διαφορετικά επίπεδα. Από τη μια έχουμε μια κοινωνική κατάσταση πλήρους αδιέξοδου και από την άλλη έχουμε την κεντρική συστημική έκφραση, τον δικομματισμό, σε πρωτοφανή κρίση. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια προσωρινή και μερική ακύρωση της συναίνεσης των υποτελών τάξεων, γεγονός κεφαλαιώδους σημασίας για την αλλαγή των συσχετισμών. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράθυρο ευκαιρίας, όπου οι «από κάτω» δυσπιστούν και δυσανασχετούν και οι «από πάνω» δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την κατάσταση.

Για τη διαμόρφωση αυτής της εξαιρετικά ευνοϊκής κατάστασης για την αριστερά, ο ρόλος των δικών μας δυνάμεων υπήρξε καταλυτικός. Η σθεναρή, συνεπής αντιπολιτευτική στάση στην κεντρική πολιτική σκηνή, η διάθεση όλων των δυνάμεών μας στην οργάνωση των αντιστάσεων και η ειλικρινής και μόνιμη προώθηση της αντίληψης για την ενότητα της αριστεράς καθόρισαν καταλυτικά την έκβαση κρίσιμων αγώνων την προηγούμενη περίοδο.

Σε αυτή την κρίσιμη φάση πρέπει να εκμεταλλευθούμε το γεγονός ότι εκτεταμένα τμήματα του πληθυσμού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς τον δικό μας πολιτικό χώρο και εναποθέτουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους. Πρέπει να αναπτύξουμε εκείνες τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο - με την κατάλληλη μεθοδολογία - ώστε να μετατραπεί η δυσαρέσκεια σε ενεργητική αντιπαράθεση και ουσιαστική ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση, να αμφισβητήσουμε την ιδεολογική ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων δογμάτων και αξιών (συμμετοχή και συλλογική δράση έναντι της λογικής της ανάθεσης, δημόσιος χώρος έναντι της λογικής της εμπορευματοποίησης και της αγοράς, συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικισμού).

Με άλλα λόγια, η δική μας δουλειά είναι να πολιτικοποιήσουμε την κρίση.

Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να εντείνουμε την κοινωνική και πολιτική σύγκρουση ώστε από τη μια να είμαστε συμβατοί με το γενικευμένο αίσθημα δυσαρέσκειας και από την άλλη να το διοχετεύσουμε σε αποτελεσματικές συλλογικές διεκδικητικές μορφές πάλης. Σε αυτό το στόχο μπορεί να συμβάλλει και η διαδικασία της εμβάθυνσης του προγραμματικού μας λόγου.

Η μόνη πραγματική διέξοδος είναι η ριζική αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής και συγκεκριμένα η επικράτηση ενός πολιτικού σχεδίου που στον πυρήνα του έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας και ειδικά των ασθενέστερων τάξεων και κοινωνικών στρωμάτων.

Οι κίνδυνοι της συγκυρίας που διανύουμε συνίστανται κατά βάση στις κινήσεις και στις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη εντός του συνασπισμού εξουσίας. Στόχος αυτής της κινητικότητας είναι η εκ νέου οργάνωση της συναίνεσης των υποτελών τάξεων που σήμερα εμφανίζεται κλονισμένη και ασταθής. Ενδεχόμενα όπως η «κάθαρση» των δύο πυλώνων του δικομματισμού (μέσω της μετατόπισης της πολιτικής ευθύνης για κεντρικές επιλογές που καλλιεργούν το έδαφος σε φαινόμενα διαπλοκής στην ηθική ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων που υπηρέτησαν το σύστημα) ή η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών (που θα εμφανίζονται απαλλαγμένοι από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος) τίθενται ως σενάρια υπέρβασης του σημερινού αδιεξόδου.

Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοιες εξελίξεις πρέπει να μεταφέρουμε το πεδίο διεξαγωγής της αντιπαράθεσης στο πεδίο των κοινωνικών προβλημάτων όπου τίθενται οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές και καθίσταται σαφές το πολιτικό στίγμα των πολιτικών δυνάμεων. Αν επιτύχουμε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι γόνιμα τα όποια σενάρια απεργάζεται ο συνασπισμός εξουσίας. Σενάρια για την εκ νέου οργάνωση της συναίνεσης χωρίς να αλλάξει επί της ουσίας η εφαρμοζόμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική που γεννά τα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα για εκτεταμένα τμήματα των εργαζομένων και της νεολαίας.

3. Προϋποθέσεις εναλλακτικής λύσης

Η μετακίνηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ από όλες σχεδόν τις προελεύσεις όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά αν δεν αυξάνεται, σταθεροποιείται σε βαθμό που ανατρέπει τα σημερινά πολιτικά δεδομένα.

Απέναντι στην προοπτική αυτή είναι σίγουρο ότι θα μεγαλώσουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της συγκυρίας πρέπει:

α) Να ενισχυθούν και να οργανωθούν καλύτερα οι αγώνες των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, των αγροτών και της νεολαίας για την απόκρουση των αντιλαϊκών πολιτικών.

Ο ΣΥΝ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες τους στα μέτωπα:

I. Κατά των ιδιωτικοποιήσεων

II. Για τη στήριξη των λαϊκών εισοδημάτων

III. Κατά της ακρίβειας

IV. Κατά των καταχρηστικών πρακτικών των τραπεζών

V. Κατά των επισφαλών εργασιακών σχέσεων και της flexicurity

VI. Κατά των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων

VII. Για τη στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής

VIII. Κατά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της οικολογικής καταστροφής

Συγκεκριμένα, η ΚΠΕ εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Γραμματεία να καταρτίσει άμεσα σχέδιο πολιτικής δράσης για το επόμενο εξάμηνο. Το σχέδιο πρέπει να αντιστοιχίζεται με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποτελείς κοινωνικές τάξεις και να κατατεθεί στην γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και κατάληξη στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

β) Να ενισχυθεί η στρατηγική της συσπείρωσης των αριστερών, οικολογικών και ριζοσπαστικών δυνάμεων με όχημα τον ΣΥΡΙΖΑ. Η στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ και η εμμονή της να στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύει την προσπάθεια αλλά είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να την εμποδίζει για πολύ καιρό ακόμη.

Ο ΣΥΝ πρέπει να συμβάλλει στην :

γ) Να ενισχυθεί ο προγραμματικός εναλλακτικός λόγος και η προβολή θέσεων και πολιτικών αντιμετώπισης των προβλημάτων σε μια ανταγωνιστική πολιτική προοπτική, ανοιχτός σε μεγάλες ρήξεις και ανατροπές.

Β. Πολιτική - οργανωτική εξόρμηση

Η εξόρμηση είχε ένα σύνθετο πολιτικό-οργανωτικό χαρακτήρα και φιλόδοξους στόχους. Παρά τις καθυστερήσεις, την ασάφεια και τα προβλήματα στο ξεδίπλωμά της αποδείχτηκε αναγκαία αλλά και ωφέλιμη για την εξωστρεφή πολιτική, προσανατολισμό και δράση του κόμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα για την ανάπτυξη των δυνάμεων του κόμματος και την νεολαίας σε μια καλή πολιτικά συγκυρία. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση μετά το 5ο Συνέδριο του Συνασπισμού οι αποφάσεις του οποίου, οι αλλαγές στην ηγεσία έδωσαν αναμφίβολα νέα σοβαρή ώθηση στο κόμμα.

Ορισμένα συμπεράσματα:

I. Κερδίζει έδαφος ή αντίληψη ότι εκτός από τις κεντρικές παρεμβάσεις απαιτείται η ενίσχυση του κόμματος σε πολιτική και κοινωνική δράση, δημοκρατική και αποτελεσματική πολιτική λειτουργία μαζικού κόμματος μαζικού με οργανωτική παρουσία σε όλους τους χώρους.

II. Τα οργανωτικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με ενίσχυση των πολιτικών λειτουργιών και τη συνεχή πολιτική και μαζική δράση όλων των δυνάμεων του κόμματος και της νεολαίας.

III. Η επιμονή στη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Πολιτικών Κινήσεων του κόμματος βοηθάει να κατανοηθεί ότι οι δημοκρατικές, συλλογικές πολιτικές διαδικασίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο

IV. Παρά τα βήματα που έγιναν πρέπει να επιμείνουμε στη δημιουργία νέων Π.Κ. σε εργασιακούς χώρους, σε κλάδους, σε κωμοπόλεις των νομών. Υπάρχουν δυνατότητες για νέες εγγραφές μελών στο κόμμα και στην νεολαία με έμφαση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στις γυναίκες που θα αναζωογονήσουν συνολικά τις δυνάμεις μας.

V. Έχοντας καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες των οργανώσεων μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την ευθύνη και τη βοήθεια που πρέπει να δώσει η ΚΠΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, τα τμήματα της ΚΠΕ στις Νομαρχιακές οργανώσεις και τις Πολιτικές κινήσεις. Πέρα από την επικοινωνία της ΚΠΕ, της Εκτελεστικής Γραμματείας για ενημέρωση, πολιτικό εξοπλισμό, οργάνωση της δουλειάς της οργάνωσης χρειάζεται συλλογική επεξεργασία των θέσεών μας σε γενικά ή τοπικά προβλήματα.

VI. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Οκτώβρη η ανανέωση της κάρτας μέλους του κόμματος και η προσπάθεια για να συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος στις κομματικές διαδικασίες αλλά και στη μαζική, συνδικαλιστική, κινηματική και πολιτική δράση

VII. Αδύνατο σημείο παραμένει η συγκέντρωση των συνδρομών αλλά και της οικονομικής δουλειάς της οργάνωσης καθώς αυξάνει εκτός των άλλων και η ανάγκη για εξασφάλιση υποδομών αλλά και μεγαλύτερος αριθμός στελεχών για την καθημερινή συνεχή λειτουργία, παρουσία και δράση της οργάνωσης.

Γ. Προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα

α. Πρόγραμμα - εναλλακτική πρόταση

Η ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων ιδεών αμφισβητείται έντονα. Στόχος μας είναι η διαδικασία εμβάθυνσης του προγραμματικού μας λόγου να αποτελέσει σταθμό στον αγώνα για μια νέα ιδεολογική και αξιακή ηγεμονία της Αριστεράς στην ελληνική κοινωνία. Μια ηγεμονία σε όλη της την ευρύτητα, που θα επενεργεί όχι μόνο στις οικονομικές και πολιτικές δομές της κοινωνίας αλλά και στον τρόπο σκέψης, στους ιδεολογικούς προσανατολισμούς και στην κουλτούρα. Να πείσουμε ότι οι αλλαγές που προτείνουμε θα βελτιώσουν τη ζωή όλων. Θα βελτιώσουν τη σχέση των ανθρώπων με τον εαυτό τους, με τον συνάνθρωπό τους και με το περιβάλλον.

Οφείλουμε να εκπονήσουμε ένα ανταγωνιστικό προγραμματικό πολιτικό σχέδιο, σε ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό. Ένα προγραμματικό πλαίσιο που δεν θα ανατίθεται από τους πολίτες σε εμάς να λύσουμε τα προβλήματά τους, αλλά θα ενισχύει την ενεργητική συμμετοχή ώστε όλοι και όλες μαζί να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Το πλαίσιο αυτό οφείλει να αναδεικνύει την συνοχή των επιμέρους θέσεών μας και να απαντάει στο πώς θα ξεπεραστούν οι συγκρούσεις που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. Επίσης, οφείλει να είναι ένα προγραμματικό πλαίσιο που ενώ απαντάει στα σημερινά προβλήματα, ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ρήξεις με στόχο τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινείται η εναλλακτική προγραμματική μας πρόταση θα πρέπει να είναι:

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές, ότι η διεύρυνση του δημόσιου χώρου και η συρρίκνωση της «ελεύθερης» αγοράς δεν ταυτίζεται με τον κρατισμό που γνωρίσαμε σε άλλες περιόδους στη χώρα. Η αποκέντρωση των εξουσιών και η συμμετοχή των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και συντεταγμένα όλης της κοινωνίας στις αποφάσεις για την κατεύθυνση της πορείας της χώρας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής είναι αναγκαίος όρος για εμάς στην πορεία της χώρας προς το σοσιαλισμό.

Πρέπει να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση εμβάθυνση και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καθυστερήσεις και δισταγμούς. Το κόμμα μας οφείλει να προσδιορίσει τις αδρές προγραμματικές αφετηρίες με τις οποίες θα συμβάλει στην πυροδότηση μιας συζήτησης με τις ευρύτερες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, η οποία θα έχει στόχο τη συγκρότηση του εναλλακτικού προγραμματικού σχεδίου της Αριστεράς.

Οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες στο ΣΥΝ μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Πρέπει η ΚΠΕ να αναθέσει σε συντρόφους με σχετική πείρα να φέρουν την εσωκομματική κατΆ αρχήν διαδικασία σε πέρας κινητοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνάμεις του κόμματος. Συγκεκριμένα η ΚΠΕ προτείνει: α) Συγκρότηση σχεδίων δράσης από όλες τις οργανώσεις του κόμματος ενόψει της προγραμματικής μας προετοιμασίας. Να συνεδριάσουν μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη και να καταγράψουν τα σημαντικότερα τοπικά προβλήματα, τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις τους για τη λύση τους, καθώς και να συζητήσουν τις βασικές προγραμματικές αρχές του κόμματος, β) συγκρότηση επιτροπής με επικεφαλής τον Γιάννη Δραγασάκη που θα προτείνει μετά από σχετική διαβούλευση συγκεκριμένη πρόταση για τη διαδικασία της προγραμματικής μας δουλειάς και γ) σύγκλιση μιας διευρυμένης συνόδου της ΚΠΕ που θα συνοψίσει και θα αποσαφηνίσει τον προγραμματικό πυρήνα του κόμματος ώστε να είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην εμβάθυνση και εξειδίκευση του προγραμματικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαδικασία συγκρότησης του εναλλακτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σφραγιστεί από ένα ουσιαστικό άνοιγμα στις πνευματικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Πρέπει να είναι μια διαδικασία με θεματικά και περιφερειακά προσυνέδρια ανοιχτά σε όποιον αριστερό πολίτη, ενταγμένο ή ανένταχτο θέλει να συμβάλλει. (Εκτός των άλλων αυτή είναι και μια διαδικασία που θα φέρει το κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική ετοιμότητα και σε ουσιαστική επαφή με τους εργαζόμενους και τη νεολαία δίνοντας τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια μεγάλη παράταξη της αριστεράς ικανή να υλοποιήσει το πολιτικό σχέδιο της ριζικής αλλαγής της πορείας της χώρας). Κατάληξη της προσπάθειας πρέπει να είναι ένα προγραμματικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα ολοκληρώσει την προγραμματικής διαδικασία μέσα στο 2008.

β. Ευρωεκλογές

Οι Ευρωεκλογές Ιουνίου 2009, εφόσον είναι η πρώτη επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα πάρει σίγουρα τα χαρακτηριστικά γενικής πολιτικής αναμέτρησης. Δεν θα κριθεί μόνο η εκπροσώπηση στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά η κυβερνητική πολιτική, η φθορά του δικομματισμού στο φόντο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως η προετοιμασία μας συνδέεται με την ανάπτυξη των αγώνων και των κινημάτων, την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ και την επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και η οργάνωση πανευρωπαϊκής καμπάνιας με βασικό άξονα την απόρριψη της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και την προβολή και διεκδίκηση μιας Ευρώπης δημοκρατική, κοινωνικής, οικολογικής, φεμινιστικής. Στην επόμενη ΚΠΕ του Συνασπισμού θα μας απασχολήσει το θέμα της συγκρότησης του Ευρωψηφοδελτίου (κομματικές διαδικασίες, διαδικασία ΣΥΡΙΖΑ) και η κλιμάκωση της προεκλογικής καμπάνιας.

Δ. Πολιτικές - Υποδομές - και μέτρα

α. Η ΚΠΕ του ΣΥΝ

β. Κοινοβουλευτική Ομάδα

γ. Τμήματα και Επιτροπές του κόμματος - Συγκρότησή τους και ρόλος τους

δ. Η πολιτική μας για τα ΜΜΕνημέρωσης

Οργάνωση της δημόσιας παρουσίας του κόμματος στα ΜΜΕ.

Η κοινή λογική και η κουλτούρα συλλογικής λειτουργίας καθιστούν αναγκαία την οργάνωση και τον συντονισμό της δημόσιας παρουσίας του πολιτικού μας χώρου στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην τηλεόραση.

Η εμφάνιση μεγάλου αριθμού στελεχών μας στα ΜΜΕ, δίνει στην κοινή γνώμη την εικόνα του στελεχιακού βάθους του ΣΥΝ, γεγονός απαραίτητο για την εμπέδωση της αίσθησης ότι διαθέτουμε ικανό και αρκετό δυναμικό. Ακόμα οφείλουμε να εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ανήκουν στον ΣΥΝ στη δημόσια παρουσία του χώρου, καθώς και γυναικών στελεχών του πολιτικού μας χώρου. Γι αυτό πρέπει να γίνεται ενημέρωση και συνεννόηση με το γραφείο τύπου το οποίο φροντίζει για την εκπροσώπησή μας με την αξιοποίηση όλων των στελεχών, ανάλογα και με το θέμα και φροντίζει για την προετοιμασία τους. Η ενημέρωση του γραφείου τύπου δίνει τη δυνατότητα στο κάθε στέλεχος να ενημερωθεί από το γραφείο τεκμηρίωσης για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και για το ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις μας πάνω στα επίδικα ζητήματα. Η προετοιμασία αυτή θα αποδειχθεί πολύτιμη και για τα στελέχη της περιφέρειας που μας εκπροσωπούν σε τοπικά ΜΜΕ.

Είναι σαφές ότι τα στελέχη οφείλουν να εκφωνούν την άποψη του κόμματος και να αποσαφηνίζουν εφόσον υπάρχει τη διαφορετική απόχρωση ή άποψη για συγκεκριμένο θέμα.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το γεγονός ότι συχνά βλέπουμε σε δημοσιεύματα το περιεχόμενο συζήτησης που γίνεται στα όργανα του κόμματος, συχνά μάλιστα διαστρεβλωμένο. Η πρακτική αυτή δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα.

Πρώτον, δεν επιτρέπει την ελεύθερη διαβούλευση στα όργανα και τα απαξιώνει, μετατρέποντάς τα από όργανα πολιτικής διαβούλευσης και αποφάσεων, σε θεσμούς επικύρωσης προειλημμένων αποφάσεων στη βάση δεδομένων συσχετισμών. Δεύτερον μεταφέρεται στη δημοσιότητα μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά επίδικα που απασχόλησαν τα όργανα. Προτείνεται, αντί της πρακτικής των διαρροών, στο τέλος των συνεδριάσεων να συντάσσεται από κοινού ένα δελτίο τύπου που να αποτυπώνει τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις. Η όποια περαιτέρω δημόσια διαφοροποίηση να γίνεται επώνυμα και όχι ανώνυμα.

Για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ζητημάτων η ΚΠΕ αποφάσισε τη συγκρότηση μιας επιτροπής, η σύνθεση της οποίας θα προσδιοριστεί από την Π.Γ. Η επιτροπή αυτή θα κινηθεί με βάση την παρούσα απόφαση της ΚΠΕ στο ζήτημα αυτό αλλά και την αντίστοιχη απόφαση της Π.Γ. για τα αντίστοιχα ζητήματα.

Αναβάθμιση των ΜΜΕ του κόμματος

Έχουμε ήδη μπει σε μια εποχή όπου η ταχύτητα της πληροφορίας είναι τεράστια και η διαχείρισή της κρίσιμο πολιτικό μέγεθος. Η επιλογή και αναπαραγωγή της πληροφορίας διαμορφώνει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνονται οι σύγχρονες κοινωνίες. Είναι τέτοια η ισχύς των σύγχρονων ηλεκτρονικών ΜΜΕ που είναι σε θέση να εξαφανίσουν από την κοινή βιωμένη εμπειρία ολόκληρους τομείς της κοινωνικής ζωής, διαμορφώνοντας μια εικονική - αλλά πολύ πραγματική όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγει - πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στην χώρα μας, η κατάσταση στον χώρο των ΜΜΕ έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα πανίσχυρα ηλεκτρονικά ΜΜΕ είναι συγκεντρωμένα σε πολύ λίγα επιχειρηματικά κέντρα, γεγονός που επιτείνει την δυνατότητα απόλυτου ελέγχου και καθορισμού της κοινής φαντασιακής εμπειρίας.

Είναι προφανές ότι η αριστερά πρέπει να διαμορφώσει τις δικές της διόδους για την ροή πληροφορίας που αποσιωπάται ή διαστρεβλώνεται από τα επίσημα ΜΜΕ. Υπό αυτή την έννοια, είναι επιτακτική η αναβάθμιση των ΜΜΕ που διαθέτει ο πολιτικός μας χώρος. Όμως, πέρα από τη νέα φυσιογνωμία που πρέπει να αποκτήσουν τα δικά μας ΜΜΕ οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και την βιωσιμότητά τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου σχήματος με στόχο: α) την ανάπτυξη της απαραίτητης οικονομίας κλίμακας σε τομείς όπως η διοίκηση, το εμπορικό, η διαφήμιση κλπ. τόσο για λόγους μείωσης κόστους, όσο και για την επίτευξη καλύτερων εμπορικών συμφωνιών, β) την καλύτερη διάταξη και αξιοποίηση του προσωπικού, γ) τον στρατηγικό σχεδιασμό στον χώρο των ΜΜΕ, δ) την δυνατότητα στοχοθεσίας αλλά και εκπόνησης κατάλληλων επιχειρηματικών σχεδίων για την επίτευξή των στόχων και ε) την προώθηση ενός συλλογικού μοντέλου εσωτερικής λειτουργίας στα ΜΜΕ.

Ειδησεογραφική διαδικτυακή πύλη της αριστεράς

Κομβικό ρόλο στην προώθηση της στρατηγικής μας επιλογής να παρέμβουμε στον χώρο των ΜΜΕ είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, εναλλακτικής ειδησεογραφικής διαδικτυακής πύλης. Σκοπός ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η συγκέντρωση των ιστοσελίδων του χώρου, των ΜΜΕ του κόμματος, των αριστερών και εναλλακτικών μπλογκς, αλλά και άλλων διόδων εναλλακτικής πληροφόρησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρέχουμε έναν ανεξάρτητο, διαδραστικό και συλλογικό τρόπο διάδοσης και διαχείρισης της πληροφορίας, αλλά και έναν διαδικτυακό δημόσιο χώρο της αριστεράς.

Προοπτικά, ο στόχος είναι η δημιουργία διαδικτυακής τηλεόρασης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός

Η αναβάθμιση του ραδιοφωνικού σταθμού έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα αλλά και ζητήματα φυσιογνωμίας. Είναι δεδομένο ότι πρέπει άμεσα να αυξήσουμε την εμβέλεια του σταθμού και την ποιότητα του σήματός του στην Αττική και να έχουμε ως στόχο την αναμετάδοση του προγράμματος σε άλλες περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά κλπ).

Όσον αφορά την φυσιογνωμία του σταθμού, πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεσή του με τα κινηματικά και πολιτιστικά τεκταινόμενα που δεν εντάσσονται στην επίσημη ενημερωτική και πολιτιστική ζωή. Πρέπει να είναι μαχητικός και ριζοσπαστικός τόσο ως προς την θεματολογία του (αθέατη όψη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής), όσο και στον τρόπο που προσεγγίζει τα μεγάλα γεγονότα που ανακύπτουν. Μακριά από τον κυρίαρχο λόγο και τις στερεοτυπικές ευκολίες που αναμασούν την επικαιρότητα και ακολουθούν την πεπατημένη χωρίς να εμβαθύνουν. Με διαφορετική ατζέντα και ιεραρχική αξιολόγηση του τι αποτελεί είδηση σήμερα.

Ο σταθμός πρέπει να προβληματίζει, να αναλύει, να αποδομεί την κυρίαρχη ιδεολογία, να συνδέει το τοπικό με το συνολικό. Πρέπει να παρακολουθεί και να παρουσιάζει τη διεθνή επικαιρότητα με πρωτογενή έρευνα, με χρήση του διαδικτύου, σε σύνδεση και συνεργασία με αντίστοιχα μέσα σε όλον τον κόσμο.

Να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, να παρεμβαίνει ακτιβιστικά, να καλύπτει τη δραστηριότητα του χώρου της Αριστεράς, με πολυφωνικό τρόπο χωρίς αποκλεισμούς. Να ανοίγει θεματικές συζητήσεις και να παρουσιάζει ιδεολογικά ρεύματα ιδεών.

Πρέπει να απευθύνεται στο τμήμα αυτό της ελληνικής κοινωνίας που ψάχνει τρόπο να εκφραστεί και να ενημερωθεί μακριά από τα συγκεντρωτικά μοντέλα των σύγχρονων ΜΜΕ, σε έναν κόσμο που ψάχνεται, που αναζητά το διαφορετικό, που έχει μπουχτίσει από την κονσερβοποιημένη ενημέρωση και τον πλαστικό πολιτισμό της μαζικής κουλτούρας.

Η εφημερίδα της αριστεράς

Η κυριακάτικη Αυγή πρέπει να είναι μια έγκριτη, ενδιαφέρουσα και ριζοσπαστική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. Πρέπει να αναβαθμιστεί με στόχο τη δημιουργία μιας εφημερίδας της αριστεράς που ξεπερνάει ό,τι έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Στο βαθμό που ευσταθούν οι εκτιμήσεις μας ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αναζητά αριστερές απαντήσεις και ψάχνεται είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια εφημερίδα της αριστεράς που θα καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων από διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και που θα προσφέρει την σοβαρή προσέγγιση κορυφαίων πολιτικών ζητημάτων με τον τρόπο που μόνο μια αριστερή οπτική μπορεί να προσφέρει. Η καθημερινή Αυγή μπορεί να είναι ένα πιο μαχητικό φύλλο ικανό να καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής δράσης. Έγκυρο και άκρως ενημερωμένο δημοσιογραφικά, να αναδεικνύει μεγάλα ζητήματα και να ασκεί σκληρή αντιπολίτευση στην εξουσία. Η γενική φυσιογνωμία της εφημερίδας (καθημερινή και κυριακάτικη) πρέπει να κινείται στο ίδιο πλαίσιο που περιγράψαμε παραπάνω για τον σταθμό.

Είναι σαφές ότι για την προώθηση των παραπάνω κατευθύνσεων στον χώρο των ΜΜΕ του κόμματος θα προχωρήσουμε άμεσα - σε συνεννόηση και συναίνεση των εργαζομένων και των στελεχών των ΜΜΕ του κόμματος - σε αναδιάταξη δυνάμεων στις θέσεις ευθύνης, αλλά και σε ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό.