Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
14/07/2008

Απαντήσεις Δήμα και Kομισιόν στον Δ. Παπαδημούλη: "Η συνεχής μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς το Κιότο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο και την συμμόρφωση της Ευρ. Κοινότητας"

"H Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τη μη ορθή θέσπιση του εθνικού της συστήματος"

"Η συνεχής μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς το Κιότο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο και την συμμόρφωση της Ευρ. Κοινότητας" και "επειδή η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει" υπογραμμίζουν δύο απαντήσεις της Κομισιόν και του Έλληνα Επιτρόπου κ. Στ. Δήμα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με ερώτησή του, αναφερόταν στην απόφαση (17.4.2008) της αρμόδιας Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης του Κιότο (UNFCCC) με την οποία κρίθηκε ανεπαρκές το σύστημα καταγραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα και απαγορεύτηκε η συμμετοχή της χώρας στους μηχανισμούς εμπορίας του πρωτοκόλλου και ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει αν θεωρεί ότι «η έξοδος της Ελλάδας από το σύστημα Κιότο θα έχει επιπτώσεις σε όλο το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ» και «ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές της»

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν έχει ως εξής: «Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν θα επιτραπεί να κάνει χρήση των μηχανισμών του Κιότο έως ότου κατορθώσει να επανακτήσει την επάρκειά της δεν θα έχει επίπτωση, επί του παρόντος, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο σύνολό της.

Ωστόσο, η συνεχής μη συμμόρφωση εκ μέρους της Ελλάδας ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την συμμόρφωση της Κοινότητας εάν αυτή επηρεάζει την ικανότητά της στην παροχή αξιόπιστων συνολικών στοιχείων, για την Κοινότητα στο σύνολό της, προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τη μη ορθή θέσπιση του εθνικού της συστήματος. Βάσει αποδεικτικών στοιχείων προς την Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) ότι το εθνικό σύστημα της Ελλάδας είναι πλήρως λειτουργικό, η διαδικασία επί παραβάσει μπορεί να κλείσει.»

Mε δεύτερη εξάλλου απάντησή του στον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο Έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας αναφέρει ότι:

\"Βάσει της οδηγίας 87/2003/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, η Ελλάδα υποχρεούται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2008 να κατανείμει μέρος των δικαιωμάτων του έτους 2008. Προκειμένου να το επιτύχει, χρειάζεται να αναθεωρήσει το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων της με βάση την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2006.

Η Ελλάδα, κοινοποίησε στην Επιτροπή το αναθεωρημένο σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων το Μάιο του 2008. Η Επιτροπή αξιολογεί σήμερα το εν λόγω σχέδιο.\"

Υπενθυμίζει ότι \"από τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης βάσει της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC) διαφαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά συστήματα με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο\" και επισημαίνει ότι \"η Επιτροπή συνεννοείται τον καιρό αυτό με τις ελληνικές αρχές και προσέφερε την στήριξή της για τη βελτίωση του συστήματος απογραφής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.\"

Καταλήγοντας, ο κ. Δήμας υπογραμμίζει ότι \"η ορθή εφαρμογή της υφισταμένης ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή\" και ότι \"επειδή η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει.\"

O Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε σχετικά:

\"H αποκαλυπτική απάντηση της Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, με κυβερνητική ευθύνη, αποτελεί μια \"μαύρη τρύπα\" στην τήρηση των Ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, από όλα τα κράτη μέλη.

H χώρα, με ευθύνη του ΥΠΕXΩΔΕ παραμένει η μοναδική από τις 141 χώρες που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Kιότο που, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του OHΕ, δεν έχει ακόμα εγκαταστήσει ένα αξιόπιστο σύστημα για τη μέτρηση των αερίων θερμοκηπίου. Αυτές τις μέρες εκπνέει η σχετική τρίμηνη προθεσμία.

H κυβέρνηση της NΔ και προσωπικά ο Υπουργός ΠΕXΩΔΕ κ. Σουφλιάς, αντί να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως παρωνυχίδα και να καταφεύγουν σε θεωρίες συνομωσίας ακόμη και εναντίον του Έλληνα Επιτρόπου κ. Δήμα, θα ήταν προτιμότερο να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν ώστε να τερματιστεί αυτό το επικίνδυνο έλλειμμα και ο συναφής διασυρμός.

To Γραφείο Τύπου