Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/07/2008

Τροπολογίες Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε εκτάκτως Το Υπουργείο Παιδείας στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε εκτάκτως στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο  «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» , κατά την πάγια συνήθεια των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, επιδιώκοντας να επιλύσει διάφορα θέματα, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς (ΟΛΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών κλπ) και υπολογίζοντας ότι οι όποιες αντιδράσεις θα χαθούν εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης.

Το νομοσχέδιο αυτό:

1.    Δεν θεσπίζει το 18μηνο ως όριο πρόσληψης των αναπληρωτών (πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος), αλλά το 30μηνο και το 24μηνο, εφόσον έχει επιτύχει στον ΑΣΕΠ  τη βάση  ο υποψήφιος για μονιμότητα. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να προσλαμβάνεται  ως  αναπληρωτής,  χωρίς να έχει προηγουμένως επιτύχει στον ΑΣΕΠ, όμως δεν μπορεί να προσληφθεί ως μόνιμος, χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση. Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει επιχειρηματολογημένα καταθέσει τις διαφωνίες του  με την ύπαρξη γραπτού διαγωνισμού για προσλήψεις στην εκπαίδευση, καθώς το πανεπιστημιακό πτυχίο πιστοποιεί από μόνο του τις επιστημονικές  γνώσεις του υποψήφιου. Το παραπάνω υποστηρίζεται πάγια από το ΣΥΡΙΖΑ.

2.    Δεν λύνει τα προβλήματα διορισμών αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (αν και το άρθρο 5 κινείται προς θετική κατεύθυνση, αφού βάζει ένα πλαφόν αναμονής για τους αναπληρωτές ) καθώς πολλοί  δεν επιλέγονται  από τους πίνακες διορισμών, αλλά εκτός πινάκων και με αδιαφανή κριτήρια  και πελατειακό τρόπο, αποκτώντας προϋπηρεσία απΆ το παράθυρο (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη,  κλπ.).

3.    Καταστρατηγεί τον παλαιότερο νόμο που ζητούσε  τουλάχιστον ετήσια παιδαγωγική επιμόρφωση, για τις ειδικότητες που δεν την είχαν , και περιορίζει τη διάρκειά της σε ένα μόνο τρίμηνο, με όλα τα αυτονόητα αποτελέσματα ελλείψεων σε παιδαγωγική κατάρτιση που σημαίνει μια τέτοια μείωση της διάρκειας των ειδικών αυτών παιδαγωγικών σπουδών.

Ειδικά για το σημείο 2 που προαναφέρεται, κατατέθηκε από τη πλευρά μας τροπολογία, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική, σε σχέση με τους διορισμούς αναπληρωτών που γίνονται από το παράθυρο, διαιωνίζοντας εξευτελιστικές σχέσεις ρουσφετιού που πρέπει επιτέλους να σταματήσουν.

Η τροπολογία αυτή απαιτεί το αυτονόητο: κάθε διορισμός αναπληρωτή και ωρομίσθιου στο δημόσιο σχολείο να γίνεται με διαφάνεια, υποχρεωτικά βάσει των πινάκων αδιόριστων.

Επίσης,  στον ίδιο νόμο  έχουν κατατεθεί  από τη πλευρά μας  άλλες δυο τροπολογίες: μια για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ζητώντας να παραμείνει υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, όπως ουσιαστικά λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια και μία για τους/τις συζύγους πανεπιστημιακών που δεν συνυπηρετούν στην ίδια πόλη με τον/ την σύζυγό τους.

 Πραγματικά, η πολιτεία χρειάζεται, αντίθετα με την πολιτική των προηγουμένων ετών, να τολμήσει και να υιοθετήσει την πρόταση μας, δείχνοντας ότι θέτει το δημόσιο συμφέρον υπεράνω μικροκομματικών συμφερόντων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σάς επισυνάπτουμε  τις τροπολογίες αυτές.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης  και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία  τελούν υπό την προστασία του κράτους (Σύνταγμα, ¶ρθρο 21, παρ. 1). Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης διευκολύνει την συνυπηρέτηση για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, αποτρέποντας, κατά το μέτρο του δυνατού, δημιουργία συνθηκών που διασπούν την οικογενειακή συνοχή.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί  α΄ βάθμιας και β΄ βαθμια εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα απόσπασης για συνυπηρέτηση των συζύγων (Ν.1566/85, άρθρο 16, περ. Γ, παρ. 5, και Ν. 1674/86, άρθρο 6, παρ. 3).

Ανάλογες και πιο ενισχυμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για συνυπηρέτηση ισχύουν από καιρό για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι σύζυγοι στρατιωτικών και γενικά ένστολων (Ν. 2946/2001, άρθρο 21) ή σύζυγοι δικαστικών (Ν.1756/88, άρθρο 50, παρ. 2), που θεωρείται ότι δεν μπορούν, λόγω της υπηρεσιακής ιδιότητάς τους, να μετακινηθούν οι ίδιοι.

Οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (μέλη ΔΕΠ και των Πανεπιστημίων και ΕΠ των ΑΤΕΙ) υποχρεούνται να διαμένουν μόνιμα στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα στοι οποίο υπηρετούν, ενώ η μη τήρηση της υποχρέωσής τους αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (ήδη με το Ν. 1268/82 και τώρα με το Ν. 2530/97, άρθρο 2, παρ. 2 α).

Με το Ν. 3027/2002 (παρ. 4 του άρθρου 6, ΦΕΚ 152 α) εφαρμόστηκε και στους εκπαιδευτικούς της Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης ρύθμιση για απόσπαση των συζύγων τους εκπαιδευτικών, για λόγους συνυπηρέτησης.

Όμως η διάταξη του Ν. 3027/2002 εξαιρεί από την ρύθμιση όσους έχουν συζύγους πανεπιστημιακούς όσους έχουν συζύγους στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.  Η εξαίρεση αυτή είναι άδικη, καθώς εισάγει διακρίσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η διατήρηση της οικογενειακής συνοχής αφορά εξίσου όλες τις οικογένειες των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπηρετούν.

Η εξαίρεση αυτή είναι επίσης αδικαιολόγητη (βλ. Εισηγητική Έκθεση στο Ν. 3027).  Η σκοπιμότητά της εντοπίζεται μάλλον στο φόβο μεγάλου αριθμού αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορεί το 2002 ο αριθμός αυτός, που δεν ήταν γνωστός να υπερεκτιμήθηκε. Όμως, από το 2003 οι αιτήσεις απόσπασης γίνονται με μηχανογραφικό σύστημα και το ΥΠΕΠΘ γνωρίζει ότι από την εξαίρεση θίγονται περί τους; 25 εκπαιδευτικούς.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η αδικία και αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως ήδη ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροποποιούμενη διάταξη (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002), ΦΕΚ 152 α ):

[με την τροποποίηση διαγράφεται το υπογραμμισμένο τμήμα]

«4. Εκπαιδευτικοί α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ Τμημάτων ή Παραρτημάτων που έχουν έδρα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αποσπώνται με αίτησή τους, κατΆ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ. σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης, όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή του Παραρτήματος».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο νομοσχέδιο «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 α) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εκπαιδευτικοί  α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ μπορούν να  αποσπώνται με αίτησή τους, κατΆ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ. σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης, όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή του Παραρτήματος».    

Αθήνα, 11/07/2008

OI ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κοροβέσης Περικλής            

Αμμανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελία

Δραγασάκης Ιωάννης

Λαφαζάνης Παναγιώτης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου «Θέματα Προσωπικού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

To τελευταίο καιρό σειρά δημοσιευμάτων επισημαίνουν κινήσεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς για να μεταφερθεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ερευνητικός φορέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με μορφή ν.π.ι.δ., από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. ΠαρΆ όλες τις συνεχείς αρνητικές διαβεβαιώσεις του Υπουργείου σε απάντηση υποβληθέντων ερωτημάτων από μέλη διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων, εν τούτοις η σχετική φημολογία εξακολουθεί προκαλώντας αναστάτωση και προβληματισμό στους εργαζομένους, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της Βόρειας Ελλάδος. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διασφάλιση της στενής συνδέσεως του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η οποία έχει μέχρι τώρα διασφαλίσει άριστα επιστημονικά αποτελέσματα.

Με το στοιχείο α. το Δ.Σ. του Κέντρου περιορίζεται σε πέντε μέλη, εκ των οποίων τα τρία ορίζονται από τα συναρμόδια υπουργεία, όπως συμβαίνει και σήμερα, και τα δύο υποδεικνύονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με το στοιχείο β. δίδεται η δυνατότητα συστάσεως Επιστημονικού Συμβουλίου στο Κέντρο, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τμημάτων Φιλολογίας των ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και διαπρεπείς έλληνες και ξένοι επιστήμονες. Τέλος, στο στοιχείο γ. περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη που διασφαλίζει την λειτουργία του Κέντρου, έως το διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι από την παρούσα διάταξη προκαλείται μείωση δαπάνης, λόγω μειώσεως των μελών του Δ.Σ., ενώ προκαλείται μικρή αύξηση δαπάνης λόγω των εξόδων μετακινήσεως των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

¶ρθρο 3 του Π.Δ. 100/1994 «Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» (ΦΕΚ 78 Α΄):

«1. Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από:

α-δ) Τέσσερα μέλη που ορίζονται ανά ένα, με τον αναπληρωτή του, από κάθε Πρόεδρο των υφισταμένων αυτοδυνάμων Τμημάτων Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση αυτοδυναμίας νέων Τμημάτων Φιλολογίας, ο ορισμός των τεσσάρων μελών και των αναπληρωματικών τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με επιλογή μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν, κατά τα ανωτέρω και οι Πρόεδροι των Τμημάτων αυτών.

ε) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών για θέματα απόδημου Ελληνισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών ή και τον αρμόδιο Υφυπουργό και

ζ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού.»

¶ρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 159):

«4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση οργανισμού λειτουργίας, τους ειδικότερα επιδιωκόμενους σκοπούς, τους πόρους, την περιουσία και την οικονομική διαχείριση, την υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του νομικού τούτου προσώπου.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 19 του Σχεδίου Νόμου προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

“2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/1994 «Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» (ΦΕΚ 78 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από:

α) ένα (1) μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) ένα (1) μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα αποδήμου ελληνισμού.

γ) ένα (1) μέλος εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού.

δ) δύο (2) μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. »

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»  (ΦΕΚ Α΄ 159) προστίθεται κόμμα και η φράση «καθώς και η λειτουργία γνωμοδοτικού Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελούμενου από εκπροσώπους των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας των Α.Ε.Ι. και υποδεικνυόμενους από αυτούς και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπρεπείς έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες.»

γ. Το κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του κανονικά έως τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.”

Αθήνα, 11/07/2008

OI ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κοροβέσης Περικλής 

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Δραγασάκης Ιωάννης

Λαφαζάνης Παναγιώτης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι πάγια και ολοκληρωτική η αντίθεσή μας με τον θεσμό αναπληρωτών και ωρομισθίων για την κάλυψη των κενών στην α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι τα κενά αυτά πρέπει να καλύπτονται με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, αφού εξασφαλιστούν βεβαίως τα δικαιώματα των ήδη εγγεγραμμένων στους σχετικούς πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, τόσο ουσιαστικού για τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Όσο όμως  θα υπάρχει στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης ο θεσμός των αναπληρωτών και ωρομισθίων και για να μην γίνονται προσλήψεις με αδιαφανείς τρόπους, όπως συχνά συμβαίνει, προτείνουμε την εξής τροπολογία-προσθήκη στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τροποποιούμενη διάταξη ( άρθρου 2 του Ν. 3027/2002, ΦΕΚ 152 α ):

Αμέσως μετά το γ. να προστεθεί ως δ.  το εξής:

« δ. Από τη δημοσίευση του νόμου τούτου και στο εξής οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στα: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης , ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) και ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78),  

 γίνονται υποχρεωτικά από τους σχετικούς πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων »

Αθήνα, 11/07/2008

OI ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κοροβέσης Περικλής

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Δραγασάκης Ιωάννης

Λαφαζάνης Παναγιώτης