Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
21/07/2008

Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πετά το μπαλάκι η Κομισιόν για τον έλεγχο του θορύβου και την τήρηση των κανόνων πτήσεων στο "Ελ. Βενιζέλος": Απάντηση του Επιτρόπου Tαγιάνι στον Δημήτρη Παπαδημούλη

H ορθή τήρηση των τοπικών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο του θορύβου και των πτήσεων "υπάγεται πρωτίστως στην αρμοδιότητα των αρχών που τους εξέδωσαν, εν προκειμένω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας", απαντά ο αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Επίτροπος κ. Tαγιάνι στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

O Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή, με αφορμή πρόσφατες μετρήσεις σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος", σύμφωνα με τις οποίες η ηχορύπανση που προκαλείται από το αεροδρόμιο καθημερινά κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 80 και 86 dB, και υπάρχουν μέρες που η ένταση φτάνει τα 105 dB, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί επιτρεπτό το όριο των 55-60 dB. Bασιστηκε επίσης σε πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις στην τήρηση των κανόνων πτήσεων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ζήτησε μάλιστα από την Κομισιόν να τον πληροφορήσει εάν προτίθεται να λάβει συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με δεδομένο ότι όλο και περισσότερα αεροδρόμια γειτνιάζουν με αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη και χειροτερεύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

O Ιταλός Επίτροπος κος Tαγιάνι επισημαίνει ότι "θα πρέπει, πράγματι, να επιζητείται εύλογη ισορροπία μεταξύ όχλησης λόγω θορύβου και άλλων στοιχείων, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και οι κοινωνικές πτυχές εν γένει."

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι "ως προς τους αναφερόμενους τοπικούς κανόνες, η ορθή τήρησή τους υπάγεται πρωτίστως στην αρμοδιότητα των αρχών που τους εξέδωσαν, εν προκειμένω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την επίτευξη ορθής τήρησης των εθνικών κανόνων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα οι διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία."

Aναφέρεται επίσης στην ισχυουσα κοινοτική νομοθεσία για την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες (οδηγία 2002/49/EΚ) και σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (οδηγία 2002/49/EΚ).

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη οδηγία, επισημαίνει πως "δεν προβλέπει όρια θορύβου, αλλά επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την υποχρέωση να καταρτίσουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για όλα τα μεγάλα αεροδρόμια. Η προθεσμία κατάρτισης χαρτών θορύβου έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, ενώ για τα σχέδια δράσης λήγει στις 18 Ιουλίου 2008. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση και τη διάδοση στο κοινό των χαρτών και των σχεδίων δράσης σύμφωνα με την οδηγία 90/313/EΟΚ ."

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τη σύνταξη χαρτών θορύβου, ανέφερε ότι ""όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το παράρτημα IV της προαναφερόμενης Οδηγίας, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν αναφέρει τίποτα ακόμη, αλλά ενημέρωσαν την Επιτροπή με επιστολή τους στις 28 Δεκεμβρίου 2007 ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την χαρτογράφηση του θορύβου."

O Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε σχετικά:

"Oι ελληνικές αρχές οφείλουν να κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους, σχετικά με τον έλεγχο θορύβου και τους κανόνες πτήσεων στο αεροδρόμιο "Ελ. Bενιζέλος". H Γερμανική διοίκηση του αεροδρομίου λειτουργεί ως "κράτος έν κράτει". Oι κυβερνητικοί αρμόδιοι αγνοούν συστηματικά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, τις μετρήσεις των ειδικών επιστημόνων αλλά και το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, γιατί νοιώθουν συνιδιοκτήτες του αεροδρομίου και λειτουργούν με βάση το "Γιάννης κερνάει  και Γιάννης πίνει". Σε συνεργασία με την κοινωνία και τους πολίτες θα επιμείνουμε για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας."

To Γραφείο Τύπου