Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
23/07/2008

H ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών επιβαρύνει τη θαλάσσια ρύπανση στη Μεσόγειο: Δυνατότητες χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών για απορρύπανση μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του LIFE+. Απάντηση του Επιτρόπου Δήμα στον Δ. Παπαδημούλη

"Η Επιτροπή γνωρίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα που οφείλονται στην πλημμελή διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων συλλογής αποβλήτων, η ακαταλληλότητα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα απόβλητα και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χώρων ταφής (χωματερών) είναι οι άμεσες αιτίες της κατάστασης αυτής". Αυτό απαντά ο αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Επίτροπος κ. Στ. Δήμας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥN Δημήτρη Παπαδημούλη.

O Έλληνας ευρωβουλευτής, με αφορμή έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε τέσσερεις ελληνικές θάλασσες, η οποία διαπίστωσε μεγάλη συγκέντρωση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων ακόμα και σε μεγάλα βάθη, ζητούσε από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει οι ελληνικές αρχές για την προστασία των θαλασσών, καθώς και να τον ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σχετικά.

O κ. Δήμας υπογραμμίζει στην απάντησή του ότι "η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων συλλογής αποβλήτων, η ακαταλληλότητα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα απόβλητα και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χώρων ταφής (χωματερών) είναι οι άμεσες αιτίες της κατάστασης αυτής" και ότι "η Επιτροπή έχει κινήσει σειρά διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών, ιδίως για το θέμα των ανεξέλεγκτων χωματερών."

Aξιολογώντας τις μέχρι τώρα ενέργειες των ελληνικών αρχών, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι "η Επιτροπή θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας, όπως είναι η οδηγία 75/442/ΕΟΚ  στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα συνέβαλε αναμφίβολα στη μείωση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων – συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών – που καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες."

Tονίζει μάλιστα ότι "οικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων διατίθεται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ενώ το νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, το LIFE+, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ζητήσουν περαιτέρω χρηματοδότηση για την κάλυψη δράσεων στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και πληροφόρησης."

Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω ενέργειες της Kομισιόν, ο κ. Δήμας αναφέρεται στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, επισημαίνοντας ότι "έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών των οποίων οι λιμένες δεν διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων από πλοία."

Aκόμη, σύμφωνα με τον Έλληνα Επίτροπο, "η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει μελέτες για την ανάπτυξη κατάλληλων εγκαταστάσεων στις χώρες της Μεσογείου και έχει υποστηρίξει την πρόσφατη από κοινού υποβολή τους στην Επιτροπή Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ώστε να εξασφαλιστεί η αναγνώριση καθεστώτος ειδικής περιοχής για την περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης, όπως προβλέπεται στη σύμβαση MARPOL".

Kαταλήγοντας, ο κ. Δήμας υπενθυμίζει τους στόχους της θεματικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και τη διαφύλαξη του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και της σχετικής οδηγίας που θα εκδοθεί αργότερα φέτος, η οποία "θα επιβάλει σε κάθε μεσογειακό κράτος μέλος να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής, πρόγραμμα μέτρων για την αντιμετώπιση των κύριων περιβαλλοντικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια ύδατά της".

Aναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Ελπίζουμε οι συναρμόδιοι Υπουργοί Δημόσιας Διοίκησης, Περιβάλλοντος και Nησιωτικής Πολιτικής να μην πετάξουν κι αυτή την απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου Περιβάλλοντος υπό το κράτος της θερινής ραστώνης.

Υπάρχουν ή ετοιμάζονται στο πλαίσιου του πολυδιαφημισμένου ΕΣΠA 2007-2013 αντίστοιχα μέτρα και προγράμματα; Σκοπεύουν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενημερώσουν τους έλληνες πολίτες;"

To Γραφείο Τύπου