Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/09/2008

Στην Κομισιόν με διπλή παρέμβαση Παπαδημούλη, η εκτροπή του Αχελώου και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων

Δ. Παπαδημούλης: "Αφού η κυβέρνηση σιωπά, ζητάμε απαντήσεις από τον αρμόδιο Έλληνα Επίτροπο"

Τα θέματα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων επαναφέρει με δύο παρεμβάσεις- ερωτήσεις του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης.

Σε ό,τι αφορά την εκτροπή του Αχελώου, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά να πληροφορηθεί εάν η κυβέρνηση έχει εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ, ποιες ήταν οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών στην από 14.03.2008 επιστολή της Κομισιόν σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου καθώς και εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι, πέρα από την οδηγία 2000/60 για τα ύδατα και την οδηγία 2001/42 περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, παραβιάζονται και οι οδηγίες για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και οργανώσεων στις πληροφορίες, για τα άγρια πουλιά και για τα ενδιαιτήματα.

Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, ο Δ. Παπαδημούλης ρωτά την Κομισιόν σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας στην καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τον Ιανουάριο του 2008 για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας -πλαίσιο για τα ύδατα και ζητά να ενημερωθεί εάν οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει αρχές σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, καθώς και εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν επιτευχθεί οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει η οδηγία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δύο ερωτήσεων:

Εκτροπή του Αχελώου ποταμού:

"Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 0401/2007 απάντηση της Επιτροπής σε ερώτησή μου σχετικά με το σχέδιο εκτροπής του Αχελώου ποταμού, "η Επιτροπή δεν έχει λάβει γνώση σχετικά με έγκριση αναλόγου έργου ούτε έχει δεχθεί αίτημα για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 3ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης."

Θα μπορούσε η Επιτροπή να με ενημερώσει εάν έχει δεχθεί αίτημα για συγχρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ;

Το "Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών Αχελώου και Πηνειού Θεσσαλίας" εγκρίθηκε από την ελληνική Βουλή με το νόμο 3481/2006, (άρθρο 13 και παράρτημα Β). Η Επιτροπή έχει δεχθεί καταγγελία και διερευνά την παραβίαση της οδηγίας 2000/60 από το νόμο 3481/2006, καθώς και τη συμμόρφωση με την οδηγία 2001/42 περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Στις 14.03.2008 απέστειλε επιστολή στις ελληνικές αρχές σχετικά με την σκοπιμότητα του έργου της εκτροπής του Αχελώου και το πώς προχωρά η εφαρμογή της νομοθεσίας για την διαχείριση των υδάτων.

Ποια ήταν η απάντηση των ελληνικών αρχών; Τί συνέχεια έχει δοθεί στην εξέταση της καταγγελίας αυτής;

Δεδομένου ότι, πέρα από τις δύο προαναφερθείσες οδηγίες, το έργο παραβιάζει τις οδηγίες για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και οργανώσεων στις πληροφορίες, για τα άγρια πουλιά και για τα ενδιαιτήματα, απειλεί πολιτιστικά μνημεία και δεν ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ για αειφόρο γεωργία, είναι η Επιτροπή πλήρως πεπεισμένη ότι αντιπροσωπεύει μια αξιόλογη επένδυση σε σχέση με το κόστος της; Αν ναι, γιατί αρνήθηκε τη χρηματοδότησή του στο παρελθόν; Θεωρεί ότι καταστρατηγούνται οι προαναφερθείσες οδηγίες και τί μέτρα προτίθεται να λάβει για την ορθή εφαρμογή τους;"

Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα (ΟΠΥ) στην Ελλάδα:

"Η Επιτροπή απαντώντας σε προηγούμενη ερώτησή μου (Ε-6358/07) ανέφερε ότι:

«Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τη δέουσα περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση, όπως απαιτεί η ΟΠΥ. Ειδικότερα, από τις διαβιβασθείσες έως τώρα πληροφορίες διαφαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες εντοπισμού των υδάτινων συστημάτων στα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ. … Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 21 Μαρτίου 2007, να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας στις 31 Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07). ….Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, καθώς και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. …»

Ερωτάται η Επιτροπή: Πώς κρίνει την συμμόρφωση της Ελλάδας ύστερα από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρ. Κοινοτήτων, θεωρεί ότι έχουν επιτευχθεί πλέον οι περιβαλλοντικοί στόχοι που θέτει η ΟΠΥ; Πραγματοποιήθηκαν «οι εργασίες εντοπισμού των υδάτινων συστημάτων στα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ»; Έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και τις συνοπτικές εκθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8; Πώς αξιολογούνται από την Επιτροπή;"

Ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε σχετικά:

"Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη δυστυχώς και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, εμμένει στην εκτροπή του Αχελώου και συνεχίζει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με την παρέμβασή μας ζητούμε τη θέση του Έλληνα Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Για την εκτίμηση ενός τόσο πολύπλοκου, ακριβού και ισχυρά αμφιλεγόμενου έργου, απαιτείται σφαιρική προσέγγιση, συμβατή με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και αξιόπιστα σημερινά στοιχεία, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά, υδρολογικά και γεωπονικά. Αυτό είναι αδύνατον χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο ορθολογικής διαχείριση των υδάτων. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση των κυβερνητικών σχεδίων και για την προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος."

To Γραφείο Τύπου