Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
29/09/2008

Σταθερά στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην καινοτομία!

"Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο όσον αφορά τους δείκτες για τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, τη διά βίου μάθηση, την επιχειρησιακή έρευνα και ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά κεφάλαια στο πρώιμο στάδιο των επενδύσεων, τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, την απασχόληση σε μέσης και υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία και όσον αφορά τους δείκτες για την ευρεσιτεχνία, τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια." Αυτό απαντά ο αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων και βιομηχανίας Επίτροπος κ. Φερχόιγκεν, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακα Επιδόσεων και Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard - EIS), που εκδίδει η Επιτροπή επί τη βάσει εικοσιπέντε συγκεκριμένων δεικτών (πχ οι παράγοντες προώθησης της καινοτομίας, η δημιουργία γνώσης, η καινοτομία και επιχειρηματικότητα, οι εφαρμογές και η διανοητική ιδιοκτησία), αξιολογεί ετησίως τις επιδόσεις των κρατών μελών στην καινοτομία, σε εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζητούσε με την ερώτησή του να πληροφορηθεί ποιά είναι η συγκριτική κατάταξη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ στην καινοτομία, καθώς και ποιές είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας στους βασικότερους δείκτες του EIS.

Ο Γερμανός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, επισημαίνει ότι "οι 25 δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον πίνακα EIS συνδυάζονται σʼ έναν συνοπτικό δείκτη καινοτομίας, το εύρος του οποίου καλύπτει από το ελάχιστο «μηδέν» έως το ανώτατο όριο «ένα», με σκοπό τη συνολική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας. ... Ο συνοπτικός δείκτης καινοτομίας για την Ελλάδα το 2007 ήταν 0,26, συγκριτικά με την ανώτατη επίδοση 0,73 (Σουηδία) και την κατώτατη επίδοση 0,18 (Ρουμανία)."

Επιπλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν (ο πίνακας επισυνάπτεται), η επίδοση αυτή δεν έχει βελτιωθεί καθόλου τα τελευταία πέντε χρόνια, με συνέπεια η Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά στην προτελευταία θέση της ΕΕ-15, πριν από την Πορτογαλία και ουραγός στην ΕΕ-27, υποχωρώντας πίσω από πολλά νέα κράτη μέλη! Παράλληλα, ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 0,47.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ το 2003 η Ελλάδα κατελάμβανε την 19η θέση της κατάταξης, το 2007 υποχωρεί στην 21η θέση, μαζί με την Ουγγαρία, της οποίας οι επιδόσεις έχουν τάση βελτίωσης.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους επιδόσεις της Ελλάδας, ο κ. Φερχόϋγκεν υπογραμμίζει: " Οι επιδόσεις της Ελλάδας ξεπερνούν τον κοινοτικό μέσο όρο όσον αφορά τους δείκτες για την εκπαίδευση των νέων, τη δημόσια χρηματοδότηση της καινοτομίας, την ενδοεπιχειρησιακή καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τις δαπάνες για την καινοτομία και την οργανωτική καινοτομία. Παράλληλα, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο όσον αφορά τους δείκτες για τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, τη διά βίου μάθηση, την επιχειρησιακή έρευνα και ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά κεφάλαια στο πρώιμο στάδιο των επενδύσεων, τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, την απασχόληση σε μέσης και υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία και όσον αφορά τους δείκτες για την ευρεσιτεχνία, τα εμπορικά σήματα και τα σχέδια."

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία παλαιότερης απάντησης του αρμόδιου για θέματα Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Αλμούνια (4.2.2008) στον Δ. Παπαδημούλη, η Ελλάδα διέθεσε για το 2006 μόνο το 0,57% του ΑΕΠ σε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ποσοστό που είναι λιγότερο από το ένα τρίτο του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ-27 που είναι 1,84% του ΑΕΠ και της ΕΕ-15 (1,91%).

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

«Τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν διαψεύδουν τους ισχυρισμούς και τις πανηγυρικές εξαγγελίες των κ.κ. Καραμανλή, Αλογοσκούφη κα Φώλια. Η χρόνια υποχρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας αποτελεί φρένο στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να αυξήσει γενναία και από εθνικούς πόρους την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, για να μην παραμένει η Ελλάδα ουραγός, πίσω και από τα νέα κράτη μέλη. Αλλιώς ο στόχος του 1,5% του ΑΕΠ, τον οποίο η κυβέρνηση θυμάται κάθε Σεπτέμβρη, θα αποτελεί μια ακόμη προπαγανδιστική απάτη της ΝΔ δίπλα στο περίφημο 5% για την παιδεία.»  

Παράρτημα:
Ευρωπαϊκός Πίνακας Επιδόσεων και Καινοτομίας 2007:
Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας για τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ

  2003 2004 2005 2006 2007
EΕ27 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Αυστρία 0.47 0.46 0.48 0.48 0.48
Βέλγιο 0.51 0.49 0.49 0.48 0.47
Βουλγαρία 0.20 0.21 0.20 0.22 0.23
Τσεχία 0.32 0.33 0.33 0.34 0.36
Δανία 0.68 0.66 0.65 0.64 0.61
Γερμανία 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Εσθονία 0.35 0.34 0.35 0.37 0.37
Ιρλανδία 0.50 0.49 0.50 0.49 0.49
Ελλάδα 0.26 0.26 0.26 0.25 0.26
Ισπανία 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31
Φινλανδία 0.69 0.68 0.65 0.67 0.64
Γαλλία 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47
Ιταλία 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
Κύπρος 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33
Λιθουανία 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19
Λετονία 0.23 0.24 0.24 0.26 0.27
Λουξεμβούργο 0.50 0.50 0.53 0.57 0.53
Ουγγαρία 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26
Μάλτα 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29
Ολλανδία 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48
Πολωνία 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24
Πορτογαλία 0.21 0.24 0.23 0.25 0.25
Ρουμανία 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18
Σλοβενία 0.32 0.34 0.34 0.36 0.35
Σλοβακία 0.23 0.22 0.23 0.24 0.25
Σουηδία 0.82 0.80 0.78 0.76 0.73
Ην. Βασίλειο 0.57 0.57 0.56 0.55 0.57

Πηγή: 2007 European Innovation Scoreboard, www.eis.eu

To Γραφείο Τύπου