Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
11/11/2008

Η Ανανεωτική Πτέρυγα του ΣΥΝ κατέθεσε στην Πολιτική Γραμματεία κείμενο με τις εκτιμήσεις της για τη λειτουργία της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών. Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΥΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝ

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Νομίζουμε πως αποτελεί κοινό τόπο, κοινή εκτίμηση και κοινό συμπέρασμα από την πολύχρονη παρουσία και δράση μας στο χώρο της Αριστεράς ως πολιτικά και οργανωτικά στελέχη ότι χωρίς ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες, χωρίς ουσιαστικά δημοκρατική εσωκομματική λειτουργία και χωρίς κουλτούρα διαλόγου και συνθέσεων, παραγωγική και αποτελεσματική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή η αναμφισβήτητη αλήθεια έχει σχέση άραγε με τη σημερινή πραγματικότητα του κόμματός μας;

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Διατυπώνουμε σήμερα και γραπτώς τις ενστάσεις που έχουμε πολλές φορές και με διάφορες αφορμές καταθέσει στα όργανα του κόμματος για σοβαρό έλλειμμα ουσιαστικής και εύρυθμης λειτουργίας των κορυφαίων οργάνων του κόμματος της Π.Γ. και της ΚΠΕ και για ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα στον τομέα της συμμετοχής αυτών των οργάνων στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και πρωτοβουλιών του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό το πρόβλημα γίνεται οξύτερο γιατί επηρεάζει με τη σειρά του και τα σημαντικά για τη δομή του κόμματος μεσαία όργανα, με αποτέλεσμα τη χαλάρωση των διαδικασιών αρκετών Νομαρχιακών Επιτροπών και τη μετατροπή τους σε διεκπεραιωτικούς μηχανισμούς χωρίς επαρκείς πολιτικές λειτουργίες και συμμετοχή στους πολιτικούς προσανατολισμούς του κόμματος.

Εκτιμάμε ότι η πανελλαδική λειτουργία και η παρουσία και ανάπτυξη του πολιτικού ρόλου των οργανώσεών μας σε όλη τη χώρα, είναι πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες των καιρών και αναντίστοιχη με τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος. Η οργανωτική δυσκαμψία του ΣΥΝ προφανώς δεν χρεώνεται, με βάση την άποψή μας, σε κάποιους. Είναι γνωστές οι χρόνιες αδυναμίες στον οργανωτικό τομέα. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η αιτία. Το πρόβλημα παίρνει ευρύτερη διάσταση γιατί, περισσότερο από ποτέ, σήμερα δεν αισθάνονται ότι έχουν την πολιτική ευθύνη στο χώρο τους. Έχουν αφεθεί να παρακολουθούν απλώς κεντρικούς σχεδιασμούς χωρίς τις πιο πολλές φορές να γνωρίζουν και ποιος τους διαμορφώνει.

Είχαμε διατυπώσει στο Συνέδριο του Φεβρουαρίου αλλά και αργότερα, όσο πιο καθαρά αλλά και προσεκτικά μπορούσαμε, την ανησυχία μας μπροστά σε δύο προφανείς και επικίνδυνες κατά τη γνώμη μας δυσλειτουργίες στη ζωή και την πορεία του κόμματος και του χώρου γενικότερα, οι οποίες διαφαινόταν ότι έρχονται.

Υποστηρίξαμε ότι με τις επιλογές που έκανε το Συνέδριο,

Α) για την ηγεσία του κόμματος (Α. Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΝ αλλά δυστυχώς εκτός Βουλής)

Β) για τον ΣΥΡΙΖΑ (κέντρο πολιτικών αποφάσεων με χαρακτηριστικά ενιαίου οργανισμού) ,

θα διαμορφώναμε πολλαπλά κέντρα αποφάσεων (ΠΓ ΣΥΝ, Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ, Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Πρόεδρος Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Πρόεδρος ΣΥΝ) με αποτέλεσμα συγχύσεις για το ποιος αποφασίζει τι και για το ποιος εκφράζει ποιους.

Υποστηρίξαμε ότι μέσα σε μια τέτοια πολιτική και οργανωτική σύγχυση ή υποβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του κόμματος και των οργάνων του θα ήταν αναπόφευκτη.

Αν σήμερα, ως στελέχη όλοι μας παρατηρήσουμε τη λειτουργία του κόμματος (με ειλικρίνεια όμως και απροκατάληπτα), θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι ενστάσεις έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί.

Έχει προστεθεί δε δυστυχώς σʼ αυτό το κλίμα που θολώνει την κομματική μας δουλειά και το συνεπακόλουθο, άτυπες λειτουργίες να ρυθμίζουν ή να αποπειρώνται να ρυθμίζουν καταστάσεις, ενώ τα πολιτικά όργανα του κόμματος συνεδριάζουν τις περισσότερες φορές απλώς για να σχολιάσουν τα μέλη τους επιλογές που έχουν ήδη αποφασιστεί.

Πληθώρα γεγονότων και εκκρεμοτήτων μπορούν να αποδείξουν όλα τα παραπάνω. Θα παραθέσουμε μερικές από αυτές αν και θεωρούμε ότι τα περισσότερα στελέχη σήμερα ανεξαρτήτως τάσεων έχουν συνείδηση του προβλήματος.

1.    Μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση και ανάπτυξη της αποφασισθείσας πολιτικής εξόρμησης του κόμματος, όχι τόσο για οργανωτικές δυσκαμψίες αλλά γιατί θεωρήθηκε ότι αντιπαρατίθεται στην παρουσία και ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ.

2.    Ολοένα και συχνότερα απουσία της ξεχωριστής εμφάνισης του κόμματος (πανό κ.ά.) στις δημόσιες συγκεντρώσεις εξαιτίας μιας χαλαρής πια σχέσης των στελεχών με το συγκεκριμένο θέμα και αυτό ως αποτέλεσμα της -προφανώς μη συνειδητής, υπαρκτής όμως-, συνολικής υποβάθμισης του ρόλου του ΣΥΝ.

3.    Ενώ έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Προγράμματος και ενώ όλα τα Τμήματα του ΣΥΝ και οι οργανώσεις είχαν και έχουν την εντολή να διαμορφώσουν πλευρές του Προγράμματος του ΣΥΝ για να το συζητήσουν κατʼ αρχήν σε διαδικασία κόμματος και μετά βεβαίως στον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώνεται επισήμως στην Πολιτική Γραμματεία ότι η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με παρουσία του Προέδρου της Κ.Ο. και του Προέδρου του ΣΥΝ αποφάσισε να εξαγγείλει δημοσίως και άμεσα (επειδή πιέζει η κοινωνία) άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να συγκεκριμενοποιείται ποιους άξονες και διαμορφωμένους από ποιους. Στη συνέχεια, εγκαταλείπεται και αυτή η κατεύθυνση χωρίς να δοθεί κάποια εξήγηση.

4.    Σημαντικές πολιτικές προτάσεις και επιλογές αποφασίζονται και εκπέμπονται δημοσίως χωρίς την οποιαδήποτε συμμετοχή της Π.Γ. όχι στην απόφαση αλλά ούτε καν στον προβληματισμό (π.χ. πρόταση σ/φου Αλαβάνου, για άμεση προσφυγή σε εκλογές, Εξεταστική και Προανακριτική Επιτροπή κ.ά.)

5.    Θεωρείται αναγκαίο να συνεδριάζει για σοβαρά πολιτικά ζητήματα από κοινού η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ με τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και η ΠΓ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ να αναμένει απλώς… την ενημέρωσή της.

6.    Η υποχρέωση του κόμματος να επαναπροσδιορίσει στη νέα φάση την αντιπροσωπεία του στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και μήνες σε εκκρεμότητα, χωρίς να δίνεται καμιά εξήγηση.

7.    Η υποχρέωση του κόμματος να επαναπροσδιορίσει την αντιπροσωπεία του στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι εδώ και μήνες σε εκκρεμότητα χωρίς να δίνεται καμιά εξήγηση.

8.    Οι περί την Αυγή και το Κόκκινο εξελίξεις με ένα εξαγγελθέν σχέδιο που συνεχώς ανατρέπεται και σε επιλογές και σε πρόσωπα, γιατί οι σχεδιαστές δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να το διαμορφώσουν μέσα από συνεννοήσεις και ευρύτερες συναινέσεις.

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και άλλα ζητήματα για να αποδείξουμε του λόγου το αληθές. Νομίζουμε όμως πως δεν χρειάζεται, γιατί αντιπαραθέσεις και διαφορετικές απόψεις μπορεί να έχουμε στο κόμμα, αλλά νοήμονες είμαστε όλοι και γνωρίζουμε τι συμβαίνει.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η   υποστήριξη  της  ανάγκης  δημοκρατικής  και   συλλογικής   λειτουργίας  του    ΣΥΝ, η υπεράσπιση του πολιτικού ρόλου των εκλεγμένων από το Συνέδριο πολιτικών του οργάνων και η αποκατάσταση ενός κλίματος πολιτικής συνεννόησης και συνθετικών αποφάσεων είναι όχι μόνο υποχρέωση όλων μας αλλά και στοιχειώδης προϋπόθεση για την ενωμένη και αποτελεσματική δράση του κόμματος στην κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει θετικά μια συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος με τη συμμετοχή και των βουλευτών μας και μια συνεδρίαση της ΚΠΕ μαζί με τους Γραμματείς των Ν.Ε. του κόμματος που θα αφορά στα παραπάνω ζητήματα.

11/11/2008»