Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/01/2009

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπροστά στην προ ημερησίας διάταξη Συζήτηση στη Βουλή για θέματα Παιδείας και την επικοινωνιακή προσπάθεια της Κυβέρνησης νʼ ανοίξει για τρίτη φορά έναν προσχηματικό «Διάλογο» με αιχμή την Ελεύθερη Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Πανεπιστημιακό Άσυλο, η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει:

Κανένας διάλογος δεν μπορεί νʼ αρχίσει επί της ουσίας όσο ισχύει όλο το πλέγμα των νόμων που εμπορευματοποιούν και ιδιωτικοποιούν το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και Έρευνας, όσο συνεχίζεται η χρηματική υποβάθμιση του και συνεχίζονται οι διώξεις μαθητών και φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου.

Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν αποδέχεται καμία συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό - ουσιαστικά τον περαιτέρω περιορισμό - του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Απαιτεί αντίθετα την κατάργηση της συρρίκνωσης του από το νόμο Γιαννάκου και την επιστροφή στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου του 1982. Άλλωστε η υπεράσπιση του Ασύλου δεν είναι θέμα νομοθεσίας, αλλά της ίδιας της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ως προς την εξαγγελία της Ελεύθερης Πρόσβασης ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι αποτελεί τον πρώτο Πολιτικό Χώρο που την πρότεινε. Τονίζει όμως ότι καμία συζήτηση γιʼ αυτήν δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνολική επί της ουσίας αναβάθμιση του όλου Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος και ιδιαίτερα του Λυκείου.

Σε αντίθεση με τον κυβερνητικό, χωρίς θέσεις, προσχηματικό «Διάλογο», ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει με υπευθυνότητα και σαφείς Θέσεις το δικό του Δημόσιο Διάλογο με την Κοινωνία δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα τα Προτάγματα της Θεματικής Επιτροπής Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Θεματική Επιτροπή Παιδείας θα εμπλουτίσει τις θέσεις για την Παιδεία με ανοικτές συζητήσεις με την Εκπαιδευτική και Ερευνητική Κοινότητα, τις συνδικαλιστικές της εκφράσεις, τις συλλογικότητες μαθητών και φοιτητών αλλά και κάθε πολίτη που νοιάζεται για το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και της Έρευνας, μέχρι την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ τον ερχόμενο Μάρτιο.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009
Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.


ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Α. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πιστεύουμε ότι η παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Σύμφωνα με την αξιακή μας αυτή πεποίθηση η  δημόσια, δωρεάν και ισότιμη εκπαίδευση σε όλες /όλους που ζουν στη χώρα είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.

Απέναντι μας βρίσκεται η προσπάθεια του νεοφιλελευθερισμού για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας  σε όλο το φάσμα της και η μετατροπή της  σε εμπόρευμα. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για την κατάργηση κάθε   ιδιωτικής και επιχειρηματικής  δραστηριότητας στη δημόσια παιδεία και σε όλες τις βαθμίδες. 

•     Άμεση αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας και της έρευνας από τον κρατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον στο μέσο Ευρωπαϊκό όρο,( 5.25%  και το 3 % αντίστοιχα του ΑΕΠ) με προοπτική την αύξηση αθροιστικά στο 8-9%.

•    Ριζική αναβάθμιση των πανεπιστημίων.  Τα Πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν αυτοδιοικούμενοι δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, με ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και δημοκρατική συλλογική λειτουργία που θα χορηγούν πτυχία ισοδύναμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Κατάργηση του νόμου πλαίσιο της κυβέρνησης, καθώς και αυτών για τα μεταπτυχιακά και τη έρευνα.   Τα ΑΕΙ οφείλουν να αρνηθούν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να πιστοποιηθούν κατά τα πρότυπα της Μπολόνιας, και της Λισσαβόνας,  που υπαγόρευσαν οι αγοραίες επιλογές του ΠΟΕ και της Διεθνούς Τράπεζας και επιχειρεί  να εφαρμόσει σε παγκόσμια κλίμακα ο ΟΟΣΑ.

•   Κατάργηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα Ερευνητικά Κέντρα      όλου του νομοθετικού πλέγματος ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. που ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και Έρευνας

•    Υπεράσπιση του Α 16 του Συντάγματος. Να αποσυρθεί ο νόμος για τα Κολέγια /Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και να απορροφηθούν οι σπουδαστές τους από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταργηθεί νομοθετικά κάθε δυνατότητα εμπορικής συμφωνίας αγοράς και πώλησης Ξένων Πτυχίων (δικαιόχρησης )  Είναι ο μόνος τρόπος υπέρβασης της κοινοτικής 36/2005 και της απόφασης (23/10/08) του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου.

•    Δημόσια Δωρεάν μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, με σταδιακή απορρόφηση κάθε είδους Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π. η οποία θα οδηγεί σε πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα.

•    Η ιδιωτική εκπαίδευση και τα φαινόμενα παραπαιδείας αποτελούν παθογένεια του Εκπαιδευτικού Συστήματος, η οποία οφείλει  να γίνει περιττή μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου. Όλα τα πτυχία –γλώσσες, πληροφορική, μουσική- και όλη η μάθηση μέσα στο σχολείο και όχι παραπομπή της στο σπίτι.

•    Ουσιαστική αναβάθμιση του Δημόσιου σχολείου, κατάργηση όλων των μορφών «απασχολήσιμων» εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες και  κάλυψη των κενών θέσεων με μόνιμους εκπαιδευτικούς. Αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών με δημόσιες επενδύσεις.    Τέλος στη διπλοβάρδια και τα σχολεία αποθήκες μαθητών.

•    Ένταξη  όλων των Ερευνητικών Κέντρων στο Υπουργείο Παιδείας  σε λειτουργική σχέση  με τα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ . Καθορισμός των ερευνητικών προγραμμάτων τους με βάση τις ερευνητικές ανάγκες και προτεραιότητες μιας επιστήμης προσανατολισμένης όχι στις απαιτήσεις της κερδοφορίας του κεφαλαίου , αλλά των αναγκών  της εργασίας.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Θέλουμε εργασιακή εξασφάλιση, παιδαγωγική και ερευνητική ελευθερία και επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους.  Με τα μέτρα αυτά αποσκοπούμε άμεσα στην αναβάθμιση της ίδιας της παιδείας συνολικά, παρέχοντας, εκτός των άλλων, και τα κατάλληλα πρότυπα στους εκπαιδευόμενους.

 Η επιδείνωση όλου του φάσματος των εργασιακών σχέσεων, το ασφαλιστικό, η μισθολογική υποβάθμιση και ιδιαίτερα η ελαστικοποίηση  με την επέκταση του θεσμού της ωρομισθίας καθιστούν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές ένα φτηνό, εκμεταλλεύσιμο και ιδεολογικά υποταγμένο εργατικό δυναμικό.  Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση, λοιπόν, όλου του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου του νεοφιλελεύθερου δικομματισμού, που  διαιωνίζει αυτό το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς!

•    Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

•    Κατάργηση του θεσμού της ωρομισθίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Άμεση μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών της ελαστικής εργασίας και της ανασφάλειας. Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με σταθερή εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

•    Μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με αποκλειστικό προαπαιτούμενο το πτυχίο, που θα ισοδυναμεί με επαγγελματικό δικαίωμα. Κατάργηση του ν. 2525/97 του ΠΑΣΟΚ.

•     Δημοκρατία στο σχολείο με κύτταρο τους συλλόγους διδασκόντων, τα μαθητικά συμβούλια και τη σχολική κοινότητα. Θεσμοθέτηση μιας νέας διοικητικής δομής  και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες στη βάση της αιρετότητας και της ανακλητότητας, που θα  διασφαλίζει την παιδαγωγική ευθύνη και ελευθερία του διδάσκοντα, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή του διδασκόμενου. Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής δομής που ευνοεί την ημετεροκρατία, τα πελατειακά συστήματα και τη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. ( νόμοι 2986/02 του ΠΑΣΟΚ και 3374/05 της ΝΔ.) Αντίστοιχες διαδικασίες και για τους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα. Όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση

•    Διαρκής επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων  σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και σε συνεργασία με τα ΑΕΙ.

•    Εργασιακή και οικονομική αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού και ενίσχυση του μηχανισμού και των υποστηρικτικών υπηρεσιών όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με δαπάνη αποκλειστικά του δημόσιου προϋπολογισμού. 

Γ. ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα απαλλαγμένο από τα δεινά του αποκλεισμού και των κοινωνικών διακρίσεων, των ανισοτήτων και του ρατσισμού. Στοχεύουμε σε μια παιδεία που θα καταργεί τη διάκριση ανάμεσα σε χειρώνακτες και πνευματικά εργαζόμενους μέσα σʼ ένα ενιαίο εκπαιδευτικό οικοδόμημα. Οραματιζόμαστε μια παιδεία, που δε θα είναι δέσμια των απαιτήσεων της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά θα ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Έτσι εννοούμε τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

    Απορρίπτουμε και αντιπαλεύουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που μετατρέπουν τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα σε «απασχολήσιμους» εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης, ευέλικτους και εκμεταλλεύσιμους με όρους που καθορίζει το κεφάλαιο.

•    Νομοθετική καθιέρωση της υποχρεωτικής, δίχρονης προσχολικής και της ενιαίας, δωδεκάχρονης εκπαίδευσης. Ένας ενιαίος τύπος Λυκείου Θεωρίας και πράξης ως μοναδικός τύπος Λυκείου Δημόσια  μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, που θα οδηγεί σε πτυχία ισοδύναμα με επαγγελματικά δικαιώματα. Κατάργηση του ν.3475/06

•     Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ενιαίου Λυκείου. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης και κατοχύρωση της αυτοτέλειας του και μέχρι τότε κατάργηση της Βάσης του 10

•    Προάσπιση του Δικαιώματος κάθε ανθρώπου που ζει σʼ αυτή την χώρα, σʼ όλη του τη ζωή, να μπορεί να απολαμβάνει το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας Δωρεάν. Όχι στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της δια βίου εκπαίδευσης που ισοδυναμεί με δια βίου απασχολησιμότητα και βέβαια νέο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.

•    Δημιουργία/στήριξη σχολείων για ενήλικες και εργαζόμενους, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις αντικειμενικές βιοτικές τους συνθήκες (απογευματινά, νυχτερινά, κυριακάτικα, με επέκταση συνολικού χρόνου σπουδών),

•    Ισότιμη ένταξη σʼ ένα ενιαίο σχολείο όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή και αναπηρίες με βάση το «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι! ». Κατάργηση, κατά συνέπεια, του νομοθετικού πλαισίου των κυβερνήσεων της ΝΔ (ν. 3699/2008 ) και του ΠΑΣΟΚ, που θεσμοθετεί τον σύγχρονο καιάδα της ειδικής αγωγής, αποκλεισμένο από τον κόσμο της κυρίαρχης κανονικότητας.

•     Ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργιών για τους μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών, γλωσσικών καταγωγών μαθητές, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες τους προσωπικά και συλλογικά, καθώς και δημιουργία προϋποθέσεων εκμάθησης και της δικής τους πολιτισμικής , εθνικής και γλωσσικής κληρονομιάς. Υποστηρίζουμε την ενιαία εκπαίδευση σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

•    Θέλουμε ένα ανεξίθρησκο σχολείο, απαλλαγμένο από τη μισαλλοδοξία και τη δογματική μονομέρεια. Αγωνιζόμαστε για το διαχωρισμό της Εκκλησίας από την εκπαίδευση, με κατάργηση του θρησκευτικού όρκου των εκπαιδευτικών κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, της πρωινής σχολικής προσευχής και  του εκκλησιασμού.  Αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από μία επιστημονική, κοινωνιολογική  και πολιτισμική προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας. Κατάργηση όλων των δημόσιων εκκλησιαστικών σχολείων και ένταξη των εκπαιδευτικών και μαθητών τους στο ενιαίο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

       Πάνω απʼ όλα η παιδεία πρέπει νʼ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Θέλουμε μια εκπαίδευση που δεν θα μετατρέπει  τους μαθητές σε παθητικούς αποδέκτες των «καταθέσεων» του δασκάλου , αλλά θα τους μεταμορφώνει σε ενεργούς και συνδημιουργούς  στο ταξίδι της γνώσης.  Αγωνιζόμαστε για μια παιδεία που θα μας καθιστά δρώντα υποκείμενα, ικανά να διαμορφώνουμε τον ρου της ιστορίας. Στο δικό μας κοινωνικό όραμα δεν υπάρχουν αφέντες και δούλοι. Μια τέτοια παιδεία μπορεί να ανθίσει μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.

    Η δική μας αντίληψη για την παιδεία αντιμάχεται τη σύγχρονη μυθολογία του νεοφιλελευθερισμού: αξιοκρατία, ανταγωνιστικότητα, κατανάλωση, αξιολόγηση, ατομική ελευθερία και ανέλιξη. Αντιμάχεται την εκπαίδευση της αμάθειας και της υποταγής!

•    Όχι στον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών από τις ανάγκες της αγοράς  Αναμόρφωση τους σε όλες τις βαθμίδες, αποσκοπώντας σε μια παιδεία που να στηρίζεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και όχι της στείρας και ξεπερασμένης αποστήθισης, της δημιουργικότητας έναντι της παθητικής υποταγής, της ικανότητας αισθητικής απόλαυσης, της επιστημονικής γνώσης και της ολόπλευρης ανάπτυξης πολιτιστικής και κοινωνικής.

•    Όχι στον κατακερματισμό της γνώσης και την απαξίωση των σπουδών που αποσκοπεί σε εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις,  χωρίς δικαιώματα. Θέλουμε ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο.

•    Κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού - εξεταστικοκεντρικού συστήματος.  Είμαστε αντίθετοι στην ανούσια εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην συνεπαγόμενη εξόντωση των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους.

•    Κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων και του μιλιταριστικού πνεύματος και βέβαια ούτε σκέψη για στράτευση στα 18!

•    Υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου και των ακαδημαϊκών/συνδικαλιστικών ελευθεριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

•    Νέος κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων, που θα κατοχυρώνει τον ουσιαστικό ρόλο των εκπαιδευόμενων ως ισότιμου συντελεστή της παιδευτικής διαδικασίας.

•     Ουσιαστική φοιτητική και μαθητική μέριμνα, όχι στη βάση της ελεημοσύνης, αλλά στην κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης για όλες και όλους στο αναφαίρετο δημόσιο αγαθό της Παιδείας

ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ