Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
29/01/2009

Ένα μόλις μήνα μετά την δημοσίευση του νόμου της ΝΔ για τα παιδιά μεταναστών διαπιστώνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο! Απάντηση του Επιτρόπου Μπαρρό στον Δ.Παπαδημούλη

Δεν είναι απαραίτητο το παιδί να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή οι γονείς του να διαμένουν νόμιμα στη χώρα για να αποκτήσει το καθεστώς του μακράν διαμένοντος!

Δ.Παπαδημούλης: Στον αέρα βρίσκεται η απαράδεκτη κυβερνητική ρύθμιση της ΝΔ για τα παιδιά των μεταναστών

Ένα μόλις μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ για τα παιδιά μεταναστών, διαπιστώνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α 23.12.2008) ότι το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και ότι οι γονείς πρέπει να διαμένουν νόμιμα για να αποκτήσει το καθεστώς του μακρά διαμένοντος είναι παράνομες. Αυτά τόνισε σε απάντησή του ο Επίτροπος κ. Μπαρρό μετά από υπόδειξη του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αναφέρεται στον πρόσφατο νόμο, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων και το θέμα των παιδιών των μεταναστών και υποδείκνυε στην Επιτροπή να εξετάσει αν είναι συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών.

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει ότι, παιδιά μεταναστών, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μπορούν να αποκτήσουν υπό όρους το καθεστώς «επί μακρόν διαμένοντος μετανάστη». Στον νόμο δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά μεγαλώνουν εδώ και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία ή αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς δεν είναι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα.

Ο Επίτροπος, στην απάντησή του, τονίζει ότι: «Η ερώτηση αναφέρεται στην κατάσταση των παιδιών που έχουν γεννηθεί από γονείς που δεν διαμένουν νόμιμα. Δυνάμει της Οδηγίας 2003/109, τα παιδιά αυτά δεν αποκλείονται αυτόματα από το καθεστώς του μακροχρόνιου μονίμου κατοίκου. Κατ΄αρχάς, το καθεστώς αυτό μπορεί να αποκτηθεί από ανήλικο κάτω των 19 ετών ανεξάρτητα από τους γονείς του, σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει η Οδηγία. Αφετέρου, οι προϋποθέσεις που ορίζει η Οδηγία για την απόκτηση του καθεστώτος του μακροχρόνιου μονίμου κατοίκου έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση γέννησης στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η εισαγωγή μιας τέτοιας προϋπόθεσης εκ μέρους της Ελλάδος δείχνει να είναι αντίθετη προς την Οδηγία. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει επομένως με τις ελληνικές αρχές, για να έχει εκτενέστερες πληροφορίες ως προς αυτά τα δυο σημεία.»

Σε ότι αφορά στα δικαιώματα του παιδιού, ο Επίτροπος επισημαίνει ότι: «τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Η Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία επικύρωσαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να σέβονται και να εγγυώνται τα διακηρυσσόμενα δικαιώματα για κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς διακρίσεις στηριζόμενες μεταξύ άλλων στην κατάσταση του παιδιού, και, ειδικότερα, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής των γονέων.»

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού, ενώ επίσης η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της (COM(2006)0367) έχει επισημάνει ότι: «Μια…πρόκληση είναι να διασφαλίζεται στη νομοθεσία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι μετανάστες, ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες».

Ο Δ.Παπαδημούλης αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε:

«Στον αέρα βρίσκεται η απαράδεκτη κυβερνητική ρύθμιση της ΝΔ για τα παιδιά των μεταναστών. Η Κομισιόν στην απάντησή της είναι σαφής, δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί ούτε να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ούτε οι γονείς του να διαμένουν νόμιμα στην χώρα για να λάβει το καθεστώς του μακράν διαμένοντος. Ο κ. Παυλόπουλος οφείλει να αποσύρει άμεσα την κυβερνητική ρύθμιση αίροντας τις απαράδεκτες διακρίσεις. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά λες και είναι αόρατα, αφήνοντας τα χωρίς χαρτιά και χωρίς δικαιώματα. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που γνωρίζουν, είτε έχουν γεννηθεί εδώ είτε έχουν έρθει σε πολύ μικρή ηλικία. Καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τουλάχιστον το αυτονόητο, να αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στα υπόλοιπα.»

To Γραφείο Τύπου