Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
15/02/2009

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝ

Είμαστε ριζοσπάστες, γιατί έχουμε στον πυρήνα της πολιτικής μας σκέψης και των αγώνων μας το σπέρμα της ανατροπής και είμαστε μεταρρυθμιστές, γιατί ο μεταρρυθμισμός στην εποχή μας είναι εργαλείο ανατροπών, με την έννοια της δυνατότητας όχι μόνο να περιγράφουμε την πραγματικότητα, αλλά να δούμε πώς και με ποιον θα την αλλάξουμε.

Κιʼ αυτό  δεν αποτελεί ρύθμιση του καπιταλισμού, αλλά ανατροπή των καταστάσεων και των αδιεξόδων που δημιούργησε,  που τον αμφισβητούν και τον ρηγματώνουν.

Σήμερα στην Ελλάδα, όσο λάθος είναι να θεωρούμε ότι ο αριστερός μεταρρυθμισμός εξαντλείται στο στόχο της συμμετοχής στην άσκηση της εξουσίας, δηλαδή σε έναν άμετρο κυβερνητισμό, άλλο τόσο είναι λάθος, ερμηνεύοντας την κρίση με φθαρμένα ερμηνευτικά εργαλεία, να θεωρούμε «αριστερή» την εκτόπισή μας από τις κεντρικές πολιτικές διαδικασίες.

O νέος αριστερός μεταρρυθμισμός έχει νόημα και γόνιμες προοπτικές μόνον όταν επιχειρείται σε κάθε βήμα με τη συμμετοχή, την πάλη και τον έλεγχο των εργαζομένων, όταν οι συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές που προωθεί εμπνέονται και  χαρακτηρίζονται από τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της οικολογίας, όταν είναι δηλαδή κοινωνικά γενικεύσιμες και υπηρετούν την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη, όταν είναι συμβατές με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, όταν εγγράφονται στη λογική της αειφορίας

Το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ενός σύγχρονου κόμματος της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΝ, οφείλει να εκφράσει την άποψη του κόμματος για την επίτευξη του στρατηγικού του στόχου, δηλαδή τη δημοκρατική σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας, τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να έχει δύο αλληλένδετες πλευρές: το περιεχόμενό του, δηλαδή τι προτείνει και τις δυνάμεις που υποδεικνύει για την προώθηση και την υλοποίησή του.

Το περιεχόμενο του στρατηγικού μας σχεδίου οφείλει να είναι ένα συνεκτικό σύνολο εναλλακτικών προτάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, που να απαντούν στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας, να αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο και δικομματικό πλαίσιο και να ανοίγουν δρόμους για τη δημοκρατική και σοσιαλιστική αναγέννηση της χώρας, σε μία ενωμένη κοινωνική, δημοκρατική, φιλειρηνική Ευρώπη.

Η προώθηση ενός τέτοιου στρατηγικού πολιτικού σχεδίου του ΣΥΝ απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση δυνάμεων της ευρύτερης δημοκρατικής και σοσιαλιστικής Αριστεράς, κοινωνικών και πολιτικών και ανάδειξη των δυνάμεων αυτών σε πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία.

Απαιτεί επομένως τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.

Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις με απόψεις που εντάσσονται σε τέτοιους προβληματισμούς υπάρχουν εντός και εκτός του ΣΥΝ, είναι διάσπαρτες σε όλη την κοινωνία και σε ευρύ φάσμα της πολιτικής σκηνής.

Ο ΣΥΝ οφείλει να προσβλέπει στην ανάγκη διαλόγου και σύγκλισής τους, μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ο ίδιος ή και σε συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

Η αριστερά και όλες οι δυνάμεις και απόψεις, που συναποτελούν την πολυχρωμία της και τη δυνατότητά της να διευθύνει τις κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις της χώρας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει αποκλεισμένη και να συρρικνώνεται σε ρόλους διαμαρτυρίας και καταγγελίας, όσο χρήσιμες και αναγκαίες και αν είναι.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό περιεχόμενο και νόημα μιας εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Η εναλλακτική πρόταση εξουσίας, στηριγμένη σε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, έδινε και δίνει μια σοβαρή κατεύθυνση ώστε να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική απόκρουση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Ν.Δ., να υπάρξει ελπιδοφόρα διέξοδος στον αποδυναμωμένο δικομματισμό, και αποτροπή της αναστήλωσής του και να μετατοπιστεί το πολιτικό σκηνικό προς τα αριστερά.

Η πρόταση αυτή παραμένει δυναμικά επίκαιρη γιατί τα πολιτικά γεγονότα και οι ανάγκες είναι πεισματικές. Είναι η κατ΄ εξοχήν χρήσιμη και κρίσιμη ιδέα για την προοπτική των πολιτικών εξελίξεων.

Μια τέτοια εναλλακτική πολιτική πρόταση θα έχει πειστικότητα και ελκυστικότητα μόνο αν ανταποκρίνεται συγκεκριμένα και προγραμματικά στις ανάγκες και τις επιδιώξεις των πολιτών και της κοινωνίας, συγκεντρώνει τη στήριξη πολιτικών δυνάμεων που με τις πρακτικές τους και τη φερεγγυότητα των προσώπων μπορούν να συγκλίνουν, να συμφωνήσουν και να εγγυηθούν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ είναι ρεαλιστικό. Είναι δε το μόνο στρατηγικό σχέδιο που αμφισβητεί έμπρακτα τη διαιώνιση της κυριαρχίας του δικομματισμού.

Είναι φανερό ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου έχει δυσκολίες, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στα στοιχεία υλοποίησης του. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται εφησυχασμό ή αναγκαστική αυτοπεριχαράκωση του κόμματος.

Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί μια συνεχή ανοικτή πολιτική πρόσκληση-πρόκληση που θα απευθύνεται στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, που θα απευθύνεται στις υπαρκτές γειτονικές πολιτικές δυνάμεις που διακηρύσσουν την αντίθεσή τους στη Δεξιά, που θα απευθύνεται στις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και θα αναζητά, χωρίς ανώφελους ανταγωνισμούς, τον κοινό πολιτικό τόπο, για κοινή πολιτική δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, για την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης συντηρητικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι ο ΣΥΝ, κρατώντας ταυτόχρονα την ιδεολογική και πολιτική διαπάλη ανοικτή, οφείλει να πείθει ότι εργάζεται για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ανοικτής και έντιμης πολιτικά πρότασης.

Δεν πρέπει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ να μένει αδιάφορος για το περιεχόμενο της διακυβέρνησης της χώρας.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει η σύγχρονη - ριζοσπαστική   Αριστερά να μη θέλει να επηρεάζει, με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων, το μέγεθος της κυβερνητικής εξουσίας.

Κιʼ αυτό δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη σταθερή πολιτική της επιλογή για την υπεράσπιση της αυτονομίας της και για τη συνεχή αγωνιστική παρουσία της στο δημοκρατικό κίνημα της κοινωνίας, στα πολλαπλά του επίπεδα.

Ποιος πιστεύει ότι δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της διακυβέρνησης του τόπου;

Όποιος το πιστεύει να το πει δημοσίως, μπροστά στην κοινωνία.

Εξʼ  άλλου, έχει καθοριστική σημασία ποιοί, ποιές πολιτικές και κοινωνικές  δυνάμεις θα διαχειριστούν  την αντιμετώπιση της επελαύνουσας κρίσης.

Ο ΣΥΝ ανήκει σε όλους.

Όλοι μαζί  τον οικοδομήσαμε και τον οικοδομούμε.

Διεκδικούμε να είμαστε παρόντες στην παραγωγή σύγχρονης αριστερής πολιτικής, παρόντες στην έκφρασή της, στην κατάθεσή της.

Έχω επίγνωση των εσωκομματικών συσχετισμών.

Οι απόψεις  και οι προτάσεις  μας, πιστεύω ότι  γόνιμα τροφοδοτούν  τη σύγχρονη, ανανεωτική  και ριζοσπαστική Αριστερά, δείχνουν την, κατά  τη γνώμη μας, χρήσιμη και αναγκαία πορεία της και δυναμικά θεωρούμε ότι καταγράφονται στην κοινωνία.

Θέλω να πιστεύω ότι στο ΣΥΝ δεν υπάρχουν δυνάμεις που να θέλουν ή να μπορούν να επιβάλλουν σιωπητήριο απόψεων.

Όσοι πιστεύουν ή διαδίδουν ότι οι προτάσεις μας και οι θέσεις μας απειλούν με διχασμό, κάνουν λάθος  ή προσχηματικά καταγράφουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή θέλουν να αρνηθούν αυτό που καταστατικά συμφωνήσαμε, ότι δηλαδή η λειτουργία του ΣΥΝ στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη δημοκρατία και τον πλουραλισμό.