Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
30/03/2009

"Μόνιμη τάση μη συμμόρφωσης και ανεπαρκούς εφαρμογής και τήρησης των συστάσεων" διαπιστώνει η Kομισιόν σε ό,τι αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους στην Ελλάδα

7 διαδικασίες παράβασης εκκρεμούν στο Ευρωδικαστήριο!

Απάντηση της Επιτρόπου Βασιλείου στον Δ. Παπαδημούλη

"Σειρά ανεπαρκειών στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στην Ελλάδα όσον αφορά την ασφάλεια των ζωικών προϊόντων, αλλά και σε ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων, ελέγχων των εισαγωγών, υγείας των ζώων και φυτικής υγιεινής" διαπιστώνει η αρμόδια για θέματα Υγείας Επίτροπος κ. Βασιλείου σε δύο απαντήσεις της στον ευρωβουλευτή του ΣΥN Δημήτρη Παπαδημούλη.

O Έλληνας ευρωβουλευτής με 2 ερωτήσεις του ζητούσε να πληροφορηθεί για τη συνέχεια που δόθηκε στις διαδικασίες παράβασης του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των κτηνιατρικών ελέγχων, για τα συμπεράσματα της Κομισιόν μετά από την τελευταία επίσκεψη αντιπροσωπείας του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών στην Ελλάδα, καθώς και για το εάν η Επιτροπή προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την κοινοτική νομοθεσία.

Στην απάντησή της η κ. Bασιλείου επισημαίνει πως "Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών έχει διαπιστώσει μια σειρά ανεπαρκειών στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στην Ελλάδα όσον αφορά την ασφάλεια των ζωικών προϊόντων, αλλά και σε ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων, ελέγχων των εισαγωγών, υγείας των ζώων και φυτικής υγιεινής." H Kύπρια Επίτροπος τονίζει ακόμη ότι "Η Επιτροπή προσδίδει κορυφαία σημασία στο εν λόγω ζήτημα και παρακολουθεί στενά κάθε περαιτέρω εξέλιξη μέσω της διοργάνωσης αποστολών στην Ελλάδα από το ΓΤΚΘ."

Επισημαίνει μάλιστα ότι "το ΓΤΚΘ προτίθεται να διεξαγάγει μια σειρά ελέγχων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2009 που θα καλύπτουν μεταξύ άλλων τη δέσμη μέτρων για την υγιεινή (κρέας και γάλα) και την καλή μεταχείριση των ζώων (εκμεταλλεύσεις, μεταφορά και σφαγή) ."

Σύμφωνα εξάλλου με την κ. Βασιλείου "Η Επιτροπή εκτέλεσε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2008) μια αποστολή ελέγχου στην Ελλάδα. Ένας από τους στόχους ήταν να συζητηθεί με τις ελληνικές αρχές η συνέχεια που δόθηκε σε όλες τις εκκρεμούσες συστάσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής ελέγχου επιβεβαιώνουν μια μόνιμη τάση μη συμμόρφωσης στην Ελλάδα και ανεπαρκούς εφαρμογής και τήρησης των συστάσεων των εκθέσεων του ΓΤΚΘ επί μακρά περίοδο."

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς διαδικασίες παράβασης, η κ. Bασιλείου υπογραμμίζει πως "Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά της Ελλάδας σε διάφορους τομείς (ορθή μεταχείριση των ζώων, αριθμητικά ανεπαρκές προσωπικό, ζωικά υποπροϊόντα, έλεγχοι εισαγωγών στα δημητριακά από τρίτες χώρες, ανεπαρκής κατάσταση υγιεινής στην αγορά Ρέντη στην Αθήνα, συστηματικοί έλεγχοι στο εισαγόμενο γάλα και τα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα). Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως περιγράφονται ανωτέρω, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον εν λόγω τομέα."

Aκόμη, η κ. Bασιλείου αναφέρει πως "Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να υποβάλει ένα εκτενές πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων που εντοπίζονται στους εν λόγω τομείς• στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα καλύπτουν όλα τα σχετικά ζητήματα και θα συνοδεύονται από σαφή και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζει η κοινοτική νομοθεσία. Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εκπόνησης. Μόλις οριστικοποιηθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε περαιτέρω συναντήσεις με τις ελληνικές αρχές, με σκοπό την παρακολούθηση της συντελούμενης προόδου."

Tέλος, η Επίτροπος αναφέρει ότι "η Επιτροπή έχει αρχίσει μια σειρά αποστολών στο πλαίσιο ενός γενικού λογιστικού ελέγχου της Ελλάδας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2009 καλύπτοντας τους ακόλουθους τομείς: τρόφιμα ζωικής προέλευσης, φυτοφάρμακα, υγιεινή τροφίμων, υλικά ερχόμενα σε επαφή με τρόφιμα και πρόσθετα, έλεγχοι εισαγωγών/διέλευσης ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και ορθή μεταχείριση των ζώων, με τελικό στόχο να αξιολογηθεί το πολυετές σχέδιο ελέγχου που καταρτίστηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει όλους τους ελέγχους με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων."

Aναφερόμενος στο θέμα, ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Tο σίριαλ των παραβάσεων και των κατ' εξακολούθηση καταδικών δεν έχει τέλος. H συνήθης αδιαφορία των ελληνικών αρχών για συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά στάνταρντς στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών προκαλεί. Τα διατροφικά σκάνδαλα που αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο δεν είναι ούτε μεμονωμένες περιπτώσεις ούτε τυχαία γεγονότα. H πλήρης απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών με τη συνεχιζόμενη υποστελέχωσή τους, με την έλλειψη χρηματοδότησης και τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, έχουν διαπιστωθεί εδώ και καιρό από την Κομισιόν. Πέρα από τη συνεχιζόμενη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και την ανύπαρκτη προστασία των καταναλωτών, αυξάνεται και ο κατάλογος με τις ευρωκαταδίκες. Αναμένουμε τις εξηγήσεις και κυρίως τις ενέργειες των αρμοδίων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας".

To Γραφείο Τύπου