Skip to main content.
08/05/2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Για τις 20.000 θέσεις εργασίας και το μνημόνιο ΚΕΔΚΕ-ΟΑΕΔ

Η πρόταση στηρίζεται σε απόφαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Νοέμβριος 2008) για ένα ειδικό τριετές πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας σε συνθήκες κρίσης, με χρηματοδότηση εθνικών( ΟΑΕΔ) και ευρωπαικών πόρων , στις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα στόχευε σε έργα, δράσεις και υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής στήριξης.

Ο καιρός πέρασε (Μάρτιος 2009) τέθηκε ζήτημα συγχρηματοδότησης χοντρικά 40% ΟΑΕΔ (ισόποσο του επιδόματος ανεργίας) και 60% από ΚΕΔΚΕ – ΟΤΑ, συμπεριλαμβάνοντας το ασφάλιστρο και επιδόματα, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΣΆ αυτήν την φάση από τον ΟΑΕΔ ετίθετο ζήτημα συμμετοχής μόνο όσων παίρνουν ή θα παίρνουν επίδομα ανεργίας, μετατρέποντάς το - και στο Δημόσιο (Ν.3746/ ΦΕΚ 27/16.2.09) - σε επίδομα απασχόλησης. Θα χρηματοδοτούνταν από τον ΟΑΕΔ μόνο για όσο διάστημα είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, οπότε κατανοητό είναι ότι η σχέση συγχρηματοδότησης θα ήταν ~85% ΚΕΔΚΕ – ΟΤΑ και ~15% ΟΑΕΔ .

Ένας άλλος παράγοντας ήταν ότι η επιλογή των απασχολούμενων θα γίνονταν αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ (δηλαδή τα βουλευτικά γραφεία).

Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από όλους και αντιρρήσεις από εμάς ,το ΚΚΕ, και μέρους του ΠΑΣΟΚ . Εμείς πιο συγκεκριμένα θέσαμε:   

•    Το ζήτημα της νέας γενιάς συμβασιούχων που εκκολάπτεται

•    Το «φόρτωμα ενός τεράστιου ποσού στην Αυτοδιοίκηση (τουλάχιστον 120.000.000? ανά έτος). Η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ συζητούσε μια πρόταση δανείου 25 ετών με υποθήκη φόρου ζύθου, τέλους διαφήμισης κλπ.

•    Την πελατειακή εξυπηρέτηση μικροπολιτικών επιδιώξεων

Ουσιαστικά η Κυβέρνηση επιδιώκει να κάνει «πολιτική» με πόρους της Αυτοδιοίκησης, όπως με το τέλος παρεπιδημούντων, τις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ κ.λ.π.

Η κατάσταση όπως φαίνεται να διαμορφώνεται μετά την επίσκεψη της Υπουργού, στο τελικό μνημόνιο, προβλέπει:

- χρηματοδότηση -του ποσού επιδόματος ανεργίας (457 μηνιαίως)- για όλη την τριετία από τον ΟΑΕΔ με δυνατότητα συμμετοχής και των κατόχων κάρτας ανεργίας και όχι μόνο όσων παίρνουν επίδομα ανεργίας (με ποσοστά ανά κατηγορία). Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από την παρακράτηση των φόρων ζύθου , του τέλους διαφήμισης και του ΤΑΠ από  τους ΚΑΠ  για τα έτη 2009,2010,2011,2012 (;) είτε από το δάνειο  (360.000.000 Ε ) της ΚΕΔΚΕ. Επειδή δίνεται δυνατότητα πρόσληψης και στον Δήμο και τις δημοτικές επιχειρήσεις, θα υπάρξει μία σαφής οικονομική διαφοροποίηση, ~400 Ε  μηνιαία (έξοδα κίνησης), για όσους δουλέψουν στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους. Αυτή και άλλες διαφορές που θα προκύψουν (οικογενειακή κατάσταση, έτη προϋπηρεσίας κλπ) από το άθροισμα του επιδόματος ανεργίας και  της ετήσιας επιδότησης ανά θέση από την ΚΕΔΚΕ, θα καταβάλλεται από τον ΟΤΑ ή την δημοτική επιχείρηση. 

Τελικά η αναλογία στο οικονομικό κόστος θα είναι 75% Αυτοδιοίκηση και 25% ΟΑΕΔ.

- καταμερισμό των θέσεων ανά Δήμο από την ΚΕΔΚΕ  (με βάση αντικειμενικά κριτήρια - δείκτης ανεργίας, συμμετοχή  ΑΕΠ Νομού, έκταση, πληθυσμό, νησιωτικότητα ή ορεινή θέση κλπ), σύζευξη θέσεων από τοπικές λίστες ΟΑΕΔ.

- Ενώ με νομοθέτηση τροπολογίας επιδιώκεται η «θωράκιση» από νέα γενιά συμβασιούχων (  αστείο κατά την γνώμη  μας μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του ότι οι Δήμοι είναι οι βασικοί εργοδότες).

  Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά θέματα ακόμη σε εκκρεμότητα (παρακράτηση των φόρων ή δάνειο ΚΕΔΚΕ και με ποιο νομικό καθεστώς, σύστημα επιλογής και σύζευξης θέσεων –προβλέπεται μόνο μια κεντρική 5λης επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, 3 ΚΕΔΚΕ - 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΟΑΕΔ – ροής χρηματοδότησης, μια που ο ΟΑΕΔ το χρηματοδοτεί από το ΛΑΕΚ,  με αντίθετη όμως γνώμη όλων των κοινωνικών εταίρων στο Δ.Σ. του) που θα αποσαφηνισθούν, ελπίζουμε,  στην δημοσίευση του.

Με βάση τα προηγούμενα η παράταξή μας διαφώνησε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα απασχόλησης θεωρώντας ότι θα προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους Δήμους  και θα δημιουργήσει οξύτατο κοινωνικό ζήτημα με τους 20.000 εργαζόμενους όταν, δικαίως, θα ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στο τέλος της τριετίας με συνέπεια να γίνουν αντικείμενο ρουσφετολογικής-πελατειακής εκμετάλλευσης από τοπικούς και κεντρικούς πολιτικούς παράγοντες.

Είναι προφανές ότι στην παρατεταμένη και σοβαρή οικονομική κρίση που προκαλεί μαζική ανεργία επιχειρείται από τις παρατάξεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ να δοθούν απαντήσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας που καταργούν πάγιες κοινωνικές κατακτήσεις.

Γραμματεία Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας

8 Μαίου 2009