Skip to main content.
16/09/2009

Άρθρο της Ασημίνας Ξηροτυρη-Αικατεριναρη, υποψηφιας βουλευτή Αʼ Θεσ/νίκης στην ΑΥΓΗ και συμβολή στο προεκλογικό Πρόγραμμα στα θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με θέμα: «Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ, ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ  ΤΑ ΟΣΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  ΠΡΟΧΘΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Έκθεση ιδεών με ωραία και μεγάλα λόγια, που έρχεται σε ριζική αντίθεση - χωρίς μάλιστα την παραμικρή αυτοκριτική αναφορά - με όλη την πολιτική που υλοποίησαν ή παρέλειψαν να υλοποιήσουν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ν.Δ. που ακολούθησε, αποτελούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, που συνόψισε μεταξύ των άλλων προχθές ο Πρόεδρός του. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα :

•    Τονίζεται «Η ανάγκη «µείωσης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, σε µία νέα ισορροπία κέντρου - περιφέρειας » .

Είναι όμως γνωστό ότι και στα  τρία ΚΠΣ επί  ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν υλοποιήθηκε η υπόσχεση για τη μεταφορά του  70% των πόρων στην Περιφέρεια για τη μείωση των ανισοτήτων . Αντίθετα οι ανισότητες εντάθηκαν  με αποκορύφωμα την περίοδο εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων που στην ουσία σταμάτησε κάθε έργο υποδομών και κάθε επένδυση στην Περιφέρεια.

•    Προβλέπεται ότι θα δοθεί «προτεραιότητα σε νέες υποδοµές όπως το Σιδηροδροµικό δίκτυο, η ανάπτυξη του οποίου είναι το νέο µεγάλο στοίχηµα, όπως και στην διαχείριση των υδάτων».

 Είναι γνωστή όμως η απαξίωση του σιδηροδρόμου όλα αυτά τα χρόνια, η άρνηση πρόβλεψης για διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής από την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όπως και η πρόβλεψη ένταξης στα κοινοτικά προγράμματα του σιδηροδρομικού άξονα της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Ακόμη η ανυπαρξία πολιτικής για το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η παντελής απουσία ενεργοποίησης και ουσιαστικής παρέμβασης του σχετικού φορέα που ίδρυσε στα χαρτιά, η προσπάθεια επίλυσης σοβαρών προβλημάτων στο θέμα με αντιεπιστημονικούς και αντιοικολογικούς τρόπους ( εκτροπή Αχελώου, Κάρλα κ.λ.π.).

•    Προβλέπεται η ανάγκη «ανάπλασης των υποβαθµισµένων περιοχών των αστικών κέντρων και αναγέννησης των πόλεων»

Οι πολίτες όμως γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει προηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια και τι εμπορική υπερεκμετάλλευση έγινε και γίνεται κάθε ελεύθερου χώρου. ή πόσο έχει καταπατηθεί και καταστραφεί το αστικό και περιαστικό πράσινο. Το πρόσφατο παράδειγμα του Βοτανικού είναι χαρακτηριστικό για την στάση τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ.

•    Αναφέρεται στην « ανάδυση του πόλου Θεσσαλονίκη – Μακεδονία σε πρωταθλήτρια περιφέρεια του εξωστρεφούς αναπτυξιακού υποδείγµατος στην ευρύτερη περιοχή»

Ίσως με τα παραπάνω ωραία λόγια οι   κάτοικοι  της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας να ξυπνήσουν  από τον εφιάλτη της σκληρής καθημερινότητας και της ανεργίας,  της επιδεινούμενης περιβαλλοντικής, κοινωνικής  και οικονομικής υποβάθμισης της περιοχής τους..

Στις προγραμματικές μας θέσεις, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  του ΣΥΝ, στο  Στόχο  14 εμείς μιλάμε , όπως πάντα, για :

 «ΓΙΑ ΜΙΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,   ΘΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Γιατί για την Αριστερά, το θέμα της  Περιφερειακής - Ισόρροπης  Ανάπτυξης με  βάση τις  αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσε  και θα αποτελεί  όχι μόνο  ζήτημα θεμελιώδους σημασίας, αλλά και   μία από τις βασικές συνιστώσες της πολιτικής και  της δράσης της.  

Δυστυχώς, η Ελλάδα ολοκληρώνει την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με ένα πλήρως αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης και διοίκησης.

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη,  η Εδαφική και  Κοινωνική Συνοχή και η Προστασία του Περιβάλλοντος   αντιμετωπίζονται  από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις ως δευτερεύοντες  τομείς άσκησης πολιτικής, χωρίς  στρατηγικό σχεδιασμό, δημοκρατικό προγραμματισμό, όραμα    και μακροπρόθεσμους στόχους.

Εκτός των συνεχών κρουσμάτων διαφθοράς και διαπλοκής η πολιτική για την  ανάπτυξη που εφαρμόσθηκε στη χώρα  :

Δημιούργησε  υπερκέρδη  στις τράπεζες  και στις μεγάλες  επιχειρήσεις, οι οποίες  εν τέλει προσδιορίζουν το περιεχόμενό της ανάπτυξης. 

Συρρίκνωσε έως εξαφάνισε   τις Μικρές και πολύ Μικρές  Επιχειρήσεις.

Δεν δημιούργησε  ούτε πολλές, ούτε σταθερές θέσεις απασχόλησης.

 Στις  Περιφέρειες της χώρας η παραγωγική τους βάση   διαλύεται και η ανεργία διευρύνεται. Και τα προβλήματα της καθημερινότητας συσσωρεύονται. 

Όσον αφορά στα μεγάλα έργα  όλοι οι μεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτικές κοινοπραξίες για τα επόμενα τριάντα χρόνια, με ιδιαίτερα  ευνοϊκούς όρους .

 Η δική μας στρατηγική  κατεύθυνση είναι ότι η Περιφερειακή πολιτική πρέπει να αποτελεί ένα μέσο-εργαλείο εδαφικής και  κοινωνικής συνοχής και οικονομικής αλληλεγγύης.

Και οι  προγραμματικοί  μας στόχοι :

o    Θεσμοί και διαδικασίες Εθνικού  σχεδιασμού και  Δημοκρατικού Προγραμματισμού, με την Αποκέντρωση εξουσιών σε  Αιρετή  Περιφέρεια – Μητροπολιτική  Αυτοδιοίκηση και ισχυρούς  ΟΤΑ , όπως και Ενίσχυση  των Πόρων τους.

o    Προγραμματισμός και διαδικασίες εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων Υποδομής  και Κοινωνικού Εξοπλισμού με  την  αξιοποίηση και ενίσχυση αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη δημιουργία  θέσεων εργασίας.

o    Χωροταξικός Σχεδιασμός – Προστασία της Δημόσιας περιουσίας  και του Φυσικού Περιβάλλοντος, με   ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό του αστικού και αγροτικού χώρου, που θα  αποτελεί το βασικό εργαλείο για την Ανάπτυξη της χώρας με κυρίαρχους στόχους την «προστασία του περιβάλλοντος - αειφορία», την «κοινωνική συνοχή»  και την  «ισόρροπη   κατανομή των ωφελειών».