Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/01/2010

Αυτοτελώς φορολογούμενη πρόκληση! Ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν.Χουντή, για τα εισοδήματα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας

Ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κ. Ζαν-Κλόντ Τρισέ, απέστειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Μια από τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι ότι ορισμένα εισοδήματα, κυρίως από κινητές αξίες, από επιχειρήσεις ή ακόμα και από μισθωτή εργασία, έχουν υπαχθεί σε αυτοτελή φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται καθόλου ή φορολογούνται αυτοτελώς, δεν προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα και έτσι δεν υπάγονται σε φόρο με βάση τη φορολογική κλίμακα. Αντιθέτως, φορολογούνται με συντελεστές που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χαμηλοί, έχουν θεσπιστεί ακριβώς για να εξυπηρετήσουν πελατειακές σχέσεις και προκαλούν τη δίκαιη αγανάκτηση των λοιπών φορολογούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αποκαλύπτει τα εισοδήματα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος συμμετέχει στα κεντρικά όργανα της ΕΚΤ και έχει μια εξέχουσα θέση στη διαμόρφωση των αποφάσεων που λαμβάνονται στην ελληνική οικονομία. Στο ανωτέρω δημοσίευμα εμφανίζεται η φορολογική δήλωση του εν λόγω Διοικητή, για το οικονομικό έτος 2008 με εισοδήματα της τάξης των 4.051.949 ευρώ και χαρακτηρίζεται από τον αρθρογράφο ως έναν από τους πιο καλά αμειβόμενους Κεντρικούς Τραπεζίτες παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό από μόνο του, με δεδομένη και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί πρόκληση για τους χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους αυτής της χώρας, που στη μεγάλη τους πλειονότητα αμείβονται με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, όπως αυτές των 720 ευρώ το μήνα, τις οποίες στέλεχος της τράπεζας σας χαρακτήρισε ως ικανοποιητικό εισόδημα. Το χειρότερο απʼ όλα όμως είναι ότι από τα ανωτέρω εισοδήματα των 4.051.949 ευρώ, σχεδόν το 100%, αποτελούν αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, τα οποία όπως αναφέρουμε παραπάνω, φορολογούνται με πολύ χαμηλότερο συντελεστή ή δεν φορολογούνται καθόλου με βάση το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Από το ανωτέρω δημοσίευμα δεν προκύπτει η πηγή των αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών, δηλαδή δεν γνωρίζουμε εάν αυτά προκύπτουν από κινητές αξίες ή συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ή οτιδήποτε άλλο.

Με δεδομένα

α) τη θεσμική σχέση που υπάρχει μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας και της ΕΚΤ

β) το άρθρο 2 του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΚΤ που αναφέρει ότι «τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων», το άρθρο 4.1 που αναφέρει ότι «σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα μέλη του ΔΣ έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ή φαίνεται να επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους» και τέλος ότι «λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το ΔΣ στις εξελίξεις της αγοράς τα μέλη του ΔΣ, πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν εν πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία»,

γ) την απαγόρευση από την FED της οποιασδήποτε κατοχής και αγοραπωλησίας κινητών αξιών δ) το ότι η ΤτΕ εισηγείται πολλές φορές μέτρα σε συνεργασίας με την ΕΚΤ, πάταξης της φοροδιαφυγής, φοροκλοπής και φόρο-αποφυγής και ε) την απόφαση του G20 τον Σεπτέμβρη του 2009 για περιορισμό των αμοιβών και των μπόνους των τραπεζών (golden boys),

ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

1)    Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα προαναφερθέντα εισοδήματα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είναι αληθή; Αν ναι, ποια είναι η πηγή αυτών των εισοδημάτων;

2)    Ποια είναι τα εισοδήματα των αντίστοιχων Κεντρικών Τραπεζιτών των χωρών της ευρωζώνης; Υπάρχει σε αυτές τις χώρες νομοθεσία που καθιστά ασυμβίβαστη την ιδιότητα του Κεντρικού Τραπεζίτη με ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες;

3)    Πιστεύετε ότι ύπαρξη αυτών των εισοδημάτων οδηγεί σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων «τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ή φαίνεται να επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους», κατά το γράμμα και πνεύμα του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΚΤ;

4)    Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ούτως ώστε να περιφρουρήσετε το κύρος της ΕΚΤ;

To Γραφείο Τύπου