Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/02/2010

Oμιλία του Βουλευτή Φώτη Κουβέλη στο νομοσχέδιο "Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 'Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη' και άλλες διατάξεις"

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθεται ένα ζήτημα. Με πόση ευκολία η Κυβέρνηση προκαλεί έκδοση πράξεων, νομοθετικού περιεχομένου. Να θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι κατά το Σύνταγμα οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εκδίδονται εάν συντρέχουν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Σας ερωτώ, σε όποια έδρανα και αν κάθεστε. Έχουμε τη συνδρομή των προϋποθέσεων του Συντάγματος για την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου; Ποια ήταν η επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, κυρία Πρόεδρε, που οδήγησε την επιλογή της Κυβέρνησης να προκαλέσει την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Και δεν πρόκειται για παρεμπίπτων, για δευτερεύων ζήτημα. Πρόκειται για ένα σημαντικό και κορυφαίο ζήτημα για το πώς δηλαδή αντιμετωπίζονται οι θεσμοί και οι συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος και από την παρούσα και από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Είναι ένα σημαντικό θέμα, να είναι η πλειοψηφία και η εκάστοτε Κυβέρνηση εξαιρετικά προσεκτική αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων του Συντάγματος διότι εάν για μία τέτοια υπόθεση, για μία τέτοια ρύθμιση έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έκτοτε, κύριε Υπουργέ, εγώ αναμένω ποια είναι άλλη η επείγουσα περίπτωση ήσσονος σημασίας για την οποία δεν θα μπορείτε να σπεύδετε να εκδίδετε πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Δεν συνέτρεχε, κύριε Υπουργέ, καμία από τις προϋποθέσεις του Συντάγματος και είχατε υποχρέωση να ακολουθήσετε την διαδικασία που προβλέπεται δηλαδή την κατάθεση σχεδίου νόμου και την εν συνεχεία κατά πλειοψηφία ή ομοφώνως ψήφιση της σχετικής ρύθμισης με την οποία κάνετε αυτά τα οποία περιέχει και το σχέδιο νόμου που φέρνετε σήμερα, δηλαδή μεταφέρετε την ΕΥΠ στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τώρα επί της ουσίας. Διατυπώνεται το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, τι χρειάζεται στις παρούσες πολιτικές συνθήκες -και δεν αναφέρομαι στις τρέχουσες αναφέρομαι και σε προηγούμενες αλλά και σε αυτές που διαμορφώνονται ως εκ της συμμετοχής της χώρας σε υπερεθνικά όργανα- η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όταν για μια σειρά από τις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπάρχει πρόβλεψη για δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και για άλλα συναφή ζητήματα.

Φοβάμαι, κύριε Υπουργέ, ότι η διατήρηση της Ε.Υ.Π. αποτελεί τον απόηχο ενός μακρινού παρελθόντος και, αν θέλετε, της αγκίστρωσης που υπάρχει σε παραδοχές αυτού του παρελθόντος, όταν οι σημερινές συνθήκες σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, δεν δικαιολογούν την ύπαρξη και μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, την αυτοτέλεια, όπως αυτή η αυτοτέλεια διαμορφώνεται με τις επιμέρους ρυθμίσεις από τη σχετική νομοθεσία.

Είναι ακριβές ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναπτύσσεται και κινείται σε ένα πολιτικό στεγανό, το οποίο κάτω από δεδομένες στιγμές μπορεί να διαμορφώσει δυνατότητες παρενέργειας. Δεν ελέγχεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν ελέγχεται από κανένα άλλο όργανο εκφραστικό της λαϊκής κυριαρχίας, πολλώ δε μάλλον επί της ουσίας δεν ελέγχεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρά τη σχετική ρύθμιση του Κανονισμού της Βουλής και ειδικότερα του άρθρου 43Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο μπορεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καλεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε να εμφανίζεται η εκπροσώπηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με πρωτοβουλία του αρμόδιου, πλέον, Υπουργού, για να συζητά και να ακροάται την εκπροσώπηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για συγκεκριμένα ζητήματα.

Και γιατί δεν υπόκειται σε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο; Για τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, ότι αν συντρέχουν λόγοι υπέρτατου εθνικού συμφέροντος, αλλά και απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τότε υπάρχει το στεγανό και πάλι μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων και συγκεκριμένα στην Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τους Θεσμούς και τη Διαφάνεια.

Ανέλεγκτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και θα ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να μου πει ποιο όργανο ελέγχει, εκτός από τον αρμόδιο Υπουργό, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών; Κανένα. Είναι υπόθεση της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας και, όπως αυτή ασκεί τη συγκεκριμένη εποπτεία επί της Ε.Υ.Π.. Η Βουλή είναι απούσα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, όταν μάλιστα, όπως προανέφερα, ο αναφερόμενος στο άρθρο 43Α΄ του Κανονισμού της Βουλής έλεγχος από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι υπονομευμένος από τις ίδιες τις επιφυλάξεις και τις ρήτρες που θέτει η σχετική διάταξη, δηλαδή το υπέρτερο εθνικό συμφέρον, το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.

Και το ερώτημα, επίσης, θεωρώ ότι είναι εύλογο πολιτικό ερώτημα. Σε τι εμποδίζεται η υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ως μονάδος στη δομή και στη λειτουργία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όταν μάλιστα οι συναρμοδιότητές της είναι παρούσες και δεδομένες με άλλες υπηρεσίες της δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Και επαναλαμβάνω: Η εμμονή στη διατήρηση της αυτοτελούς Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με τον απόντα ή έστω εξαιρετικά ελλιπή πολιτικό έλεγχο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βαθύτατα συγκινητική επιλογή η οποία έρχεται από το παρελθόν, δεσμεύει το παρόν και φοβάμαι ότι θα δεσμεύει και τις μελλοντικές επιλογές σε σχέση με αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Ποια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κυρίες και κύριοι συνάδελφο, όταν τα λεγόμενα «κρατικά μυστικά», όταν τα λεγόμενα «κρατικά απόρρητα» είναι στη διάθεση υπηρεσιών υπερεθνικών οργάνων, στα οποία μετέχει η Ελλάδα; Δεν είναι παρούσα η CIA; Δεν είναι παρούσες άλλες ξένες υπηρεσίες με συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία είδε και το φως της δημοσιότητας στο πρόσφατο παρελθόν στη χώρα μας;

Ποια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όταν το εθνικό συμφέρον και οι εθνικές υποθέσεις της χώρας -και είναι άλλης τάξεως ζήτημα να το αξιολογήσουμε αυτήν την ώρα, κάποια άλλη στιγμή σε άλλη θέση μπορούμε να το αξιολογήσουμε- ελέγχονται, αξιολογούνται, εξελίσσονται και διεκπεραιώνονται με συνυπολογισμό άλλων καταστάσεων και συνθηκών που υπαγορεύονται –επαναλαμβάνω- από τη συμμετοχή της χώρας σε διάφορα υπερεθνικά όργανα και συγκεκριμένα στο ΝΑΤΟ.

Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο θα έπρεπε, έστω κατΆ οικονομία, να πράξετε, κύριε Υπουργέ, είναι να εντάξετε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, χωρίς τις ρυθμίσεις που υφίστανται, στη δομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και να καταργήσετε αυτή την αυτονομία και την αυτοτέλεια, την οποία μέχρι σήμερα έχει και εσείς διατηρείτε και η οποία δυνάμει μπορεί να εξελίσσεται κάτω από ορισμένες συνθήκες και με έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο.

Είναι προφανές, κυρία Πρόεδρε, ότι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για όλους τους λόγους που προανέφερα, καταψηφίζει το σχετικό σχέδιο νόμου.