Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/03/2010

Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Απάντηση για το θέμα των υπογειοποιήσεων των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, έλαβε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη. Στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι το έργο έχει την έγκριση του Δήμων Πατρέων και Μεσσάτιδας, (με εξαίρεση τις περιοχές Βελβιτσίου και Μπάλα) ενώ αναμένεται η θέση του Δήμου Ρίου.

Το χρονοδιάγραμμα για  την υλοποίηση  των έργων, προβλέπει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εν συνεχεία οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012, ενώ η κατασκευή των  έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2014.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της απάντησης που υπογράφεται  απʼ τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ.  Γιάννη Μανιάτη καθώς και την αναλυτική θέση της ΔΕΗ που στάλθηκε στους 3 Δήμους.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 5315/05-02-10 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5315/05-02-10 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, σας διαβιβάσουμε το ΔΕΑΔ/796/12-02-10 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο καλύπτει το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υφυπουργός
Γιάννης Μανιάτης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Για τα θέματα των υπογειοποιήοεων και αναδιατάξων των ΓΜ 150 ΚV στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ ΔΕΗ και Εκπροσώπων  των εμπλεκομένων Δήμων, της Νομαρχίας κλπ. Η τελευταία πρόταση της ΔΕΗ υπεβλήθη με το «β» σχετικό που επισυνάπτεται, με την οποία ικανοποιούνται  όλα τα αιτήματα των Δήμων. Στη συνέχεια έγιναν  μικροτροποποιήσεις της τελικής λύσης προκειμένου να ικανοποιηθούν πρόσθετες απαιτήσεις των Δήμων και της Αρχαιολογίας

Ο Δήμος Πατρέων είχε συμφωνήσει με τις προτάσεις της ΔΕΗ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσφάτως δημιουργήθηκε  ένα πρόβλημα με  ορισμένους κατοίκους των οικισμών Βελβίτσι και Μπάλα για τη διέλευση  κοντά από  τους οικισμούς της παραλλαγής της ΓΜ 150  KV  Τριχωνίδα -Πάτρα  II, παρόλο που η όδευση της Γ Μ δεν εμπλέκεται άμεσα με τους οικισμούς.

Στις 30.6 09  έγινε συνάντηση εκπροσώπων της ΔΕΗ, του Δήμου και ορισμένων κατοίκων των  υπόψη οικισμών. Τελικά   προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση η ΔΕΗ πρότεινε και ο Δήμος  απεδέχθη  να γίνει ακόμη μεγαλύτερη παραλλαγή, ώστε η όδευσή της να διέρχεται  μόνο από δασική περιοχή και να μην εμπλέκεται ούτε έμμεσα με τους υπόψη οικισμούς.  Όμως. μια μικρή ομάδα κατοίκων του οικισμού Βελβιτσίου εξακολουθεί να διαφωνεί με την τελική όδευση τμήματος της Γ Μ. 150 KV Κόρινθος - Πάτρα, παρόλο που η Γ.Μ. δεν εμπλέκεται με τον οικιστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής   αλλά διέρχεται πλησίον αυτής. Παρ' όλα αυτά αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα για κάποια τοπική μικρή βελτίωση θα προσαρμόσουμε, ανάλογα τη μελέτη  μας, στη φάση κατασκευής της  Γ.Μ

Οι περιβαλλοντικές μελέτες των τελικών λύσεων που προτείνει η ΔΕΗ και έχουν την αποδοχή των Δήμων Πατρέων και Μεσσάτιδας έχουν υποβληθεί με τα «γ» και «δ» σχετικά στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΔΕ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) Το χρονοδιάγραμμα για  την υλοποίηση  των υπόψη έργων, προβλέπει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εν συνεχεία οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012. Η κατασκευή των  έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2014.

Με τιμή
Αρθούρος Ζερβός

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 10/9/08 στα γραφεία σας για την διευθέτηση και των τελευταίων αντιρρήσεων (εμπλοκών) που υπήρχαν εκ μέρους των Δήμων Ρίου και Μεσσάτιδας, παραθέτουμε παρακάτω για κάθε Δήμο αναλυτικά τις λύσεις που προτείνουμε ως αυτές προέκυψαν από την μελέτη των εκ μέρους σας τελευταίως υποβληθέντων προτάσεων.

1.  Δήμος Πατρέων

Με το «δ»  σχετικό το Δημοτικό Συμβούλιο  Πατρέων στις 22/7/08 αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τηρώντας τις υποσχέσεις της, βελτιστοποίησε περαιτέρω όσο ήταν τεχνικά εφικτό, την εναέρια είσοδο - έξοδο στον Υ/Σ ΠΑΤΡΑ III, περιοχή Ζαβλανίου έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η οπτική ρύπανση στην περιοχή. Με την νέα χάραξη της Γ.Μ., παρέχεται η δυνατότητα, σε βάθος χρόνου, της πιθανής μετεγκατάστασης του Υ/Σ ΠΑΤΡΑ III σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Πατρέων..

2.  Δήμος Μεσσάτιδας

Στην συνάντηση που είχαμε στις 10/9/08 στα γραφεία του Δήμου, μας διατυπώθηκε το αίτημα απομάκρυνσης των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς εκτός των ορίων Οικισμού στη περιοχή Καλλιθέα, Παρόλο που το παραπάνω αίτημα δεν συμπεριλαμβανόταν στις αρχικές δεσμεύσεις

της Διοίκησης,  η ΔΝΕΜ εξέτασε το αίτημα από τεχνικής πλευράς και εκπόνησε προμελέτη  παραλλαγής  των  εναέριων   Γ.Μ.   ικανοποιώντας  έτσι  το  αίτημα  για παράκαμψη της Καλλιθέας. Επομένως και οι τρεις Γ.Μ. που διέρχονται διαμέσου του οικισμού της Καλλιθέας αποξηλώνονται, θα μετατοπιστούν εκτός οικισμού θα διέρχονται κυρίως από δασικές εκτάσεις και ο αριθμός των νέων Γ.Μ. θα είναι δύο.

3. Δήμος Ρίου

Στην συνάντηση που είχαμε στις  10/9/08 στα γραφεία του Δήμου  σας, διατυπώθηκαν εκ μέρους σας τα παρακάτω αιτήματα.

α) Υπογειοποίηση της Γ,Μ. 150 Κ\/ στην περιοχή «Αραχωβίτικα» η οποία τροφοδοτεί το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Το πιο πάνω αίτημα δεν συμπεριλαμβανόταν στις αρχικές δεσμεύσεις της Διοίκησης της Επιχείρησης.

β) Νέα χωροθέτηση του τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Τριχωνίδα - Πάτρα Π έτσι ώστε να κινείται μέσα στο χώρο του ΚΥΤ Πάτρας και να μην υπάρχει άμεση οπτική όχληση με την οικιστική περιοχή του «Καστελόκαμπου».

γ) Μετακίνηση του τερματικού χώρου των 400 Κ\/ & 150 Κ\/ από τον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά περίπου 400 ΓΠ σε περιοχή εντός του ποταμού Σέλεμνου.

Αφού εξετάσαμε αναλυτικά τα πιο πάνω αιτήματα από τεχνικής πλευράς, σας ενημερώνουμε αναλυτικά για κάθε ένα από τα αιτήματα σας ως ακολούθως:

α) Όσον αφορά την υπογειοποίηση της διασυνδετικής Γ.Μ. 150 Κν στην περιοχή «Αραχωβίτικα» η ΔΝΕΜ συμφωνεί να υλοποιηθεί και εκπόνησε προμελέτη γι' αυτό. Το πιο πάνω έργο θα ενταχθεί στο συνολικό χρονοδιάγραμμα όλων των έργων που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή.

β) Μελετήθηκε σε στάδιο προμελέτης νέα χωροθέτηση της Γ.Μ. 150 κν Τριχωνίδα - Πάτρα II που κινείται μέσα στο ΚΥΤ Πάτρας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η οπτική όχληση στην περιοχή Καστελόκαμπου.

γ) Όσον αφορά για το αίτημα μετακίνησης του τερματικού το^ν 400 κν και 150 Κν σε περιοχή εντός του ποταμού Σέλεμνου, αφού το εξετάσαμε ενδελεχώς, καταλήξαμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους. Δεν υπάρχει επίπεδη έκταση εμβαδού τουλάχιστον σε σχήμα ορθογωνίου (80 Χ100 μ ).

Και, εάν υποθέταμε   ότι   διαμορφωνόταν   μια   τέτοια   έκταση,   μας απαγορεύεται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ 2000) να χωροθετήσουμε   και   να   κατασκευάσουμε   έργο   εντός   ποταμού   ή παραποτάμιας περιοχής. Η θέση μέσα σε παραποτάμια περιοχή είναι άκρως επικίνδυνη και τεχνικά μη υλοποιήσιμη. Παρόλα αυτά όμως η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι τα αγροτεμάχια που θα καταλάβουν τα ζεύγη των πυλώνων εκατέρωθεν του ποταμού Σέλεμνου θα αγορασθούν απ' την Επιχείρηση στο ακέραιο.

Με δεδομένο τα παραπάνω, παρακαλούμε τους Δήμους Ρίου και Μεσσάτιδας, να μας επιστρέψουν ένα θεωρημένο χάρτη με συνημμένη επ' αυτού την απόφαση του Δ.Σ. του κάθε Δήμου με την οποία εγκρίνονται τα έργα όπως πιο πάνω.

Παρακαλούμε επίσης όπως οι αποφάσεις απ' τα Δ.Σ. των Δήμων σας να έχουν ληφθεί έως 24.10.08, σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση θα εξετάσει την ακύρωση όλων των προτεινόμενων λύσεων.

Ζητούμε επίσης της συνδρομή σας για την απόκτηση των τεσσάρων τερματικών χώρων που απαιτούνται, ήτοι Γηροκομείου και Γλαύκου - Περιβόλας (Πάτρας), Μανωλιάς (Μεσσάτιδος) και τέλος χώρος πλησίον του ποταμού Χάραδρου (Ρίου). Τέλος θα πρέπει επίσης να γνωμοδοτήσετε θετικά και έγκαιρα για όλα τα έργα μέσω της Νομαρχίας Αχαΐας προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με εκτίμηση

Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς