Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
04/03/2010

Συμπεράσματα της Πανελλαδικής Σύσκεψης Αυτοδιοίκησης του ΣΥΝ (27-28/02/2010)

Η Πανελλαδική Σύσκεψη των Αυτοδιοικητικών του ΣΥΝ, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27-28 Φεβρουαρίου.  Οι Αυτοδιοικητικοί  του ΣΥΝ, εξέφρασαν την θλίψη τους για την απώλεια του αγωνιστή  της Αυτοδιοικητικής Αριστεράς Χρ. Παλαιολόγου πρώην Δήμαρχου Λειβαδιάς.

Συζήτησαν την προετοιμασία του κόμματος στην πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στον χώρο της Αυτοδιοίκησης μετά την κατάθεση του σχεδίου διαβούλευσης «Καλλικράτης» από την Κυβέρνηση.

Τόνισαν την ανάγκη μιας ουσιαστικής δημοκρατικής διοικητικής μεταρρύθμισης, με επιτελικό κράτος, ισχυρές αιρετές περιφέρειες με εσωτερική αποκέντρωση στις νομαρχίες, μητροπολιτική αυτοδιοίκηση στα πολεοδομικά συγκροτήματα, ισχυρούς Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες τους, με αποκέντρωση στα τοπικά συμβούλια με πόρους και αρμοδιότητες. Απαιτεί μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση με αποκέντρωση πόρων στην Αυτοδιοίκηση χωρίς επιβολή νέων φόρων στους πολίτες, ένα νέο αειφόρο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, :αποτροπής πολεοδομικής γιγάντωσης και τσιμεντοποίησης, ενθάρρυνσης της ισόρροπης περιφερειακής και ενδοπεριφερειακής ανάπτυξης. Απαιτούν την εφαρμογή της απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα, για διασφάλιση κοινωνικής συμμετοχής, δημοκρατικού ελέγχου και δημιουργικής σύνθεσης.

Εκτίμησαν σε σχέση με:

-    τον Ν. 2539/97 «Καποδίστρια», για τους Δήμους ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τους στόχους που έθεσε

-    τους Ν.2218/94 & Ν.2503/97 για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι αφυδατώνουν τον θεσμό, μετατρέποντας τον σε θεσμό-φάντασμα, διεκπεραιωτή γραφειοκρατικών διαδικασιών,

επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την κριτική μας που ασκήσαμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

Το σχέδιο «Καλλικράτης»  είναι αναντίστοιχο της δημοκρατικής, διοικητικής μεταρρύθμισης με αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση που έχει ανάγκη η χώρα. Αφήνει ανοικτές τις δυνατότητες κρατικού νεοσυγκεντρωτισμού με την καθιέρωση των 7 Γενικών Διευθύνσεων (κρατικές Υπερπεριφέρειες). Προωθεί τον «ομοσπονδιακό» χαρακτήρα των Περιφερειών και των Δήμων. Ένα νέο κατακερματισμό με τον τρόπο εκλογής των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, ενισχύοντας τον «αρχηγικό» χαρακτήρα διοίκησης, περιφερειαρχοκεντρικό & δημαρχοκεντρικό.

Διατηρεί το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής αλλοιώνοντας τους τοπικούς συσχετισμούς, επιβάλλοντας την μονοπαραταξιακή αντίληψη διαχείρισης. Αρνείται την καθιέρωση της απλής αναλογικής που θα συνέβαλε στην ενθάρρυνση συμμετοχής των ενεργών τοπικών κοινωνικών συλλογικοτήτων, στην αποτύπωση της τοπικής κοινωνικής δυναμικής.

Δεν εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή του, για την κάλυψη των αναγκαίων υπηρεσιών και υποδομών που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των μεγάλων περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τον σημερινό αυτοδιοικητικό χάρτη. Πολύ δε περισσότερο όταν εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα Σταθερότητας, υπονοώντας σαφώς περικοπές και αύξηση της τοπικής φορολογίας.

Αφήνει ουσιαστικά εκτός συζήτησης το ζήτημα της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης παρατείνοντας το διοικητικό και λειτουργικό χάος των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων. Συμπερασματικά εκτιμάμε ότι ο «Καλλικράτης» δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μια ουσιαστική, Δημοκρατική, συμμετοχική και αποτελεσματική αποκέντρωση προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες κι ως εκ τούτου είμαστε αντίθετοι.

Οι Αυτοδιοικητικοί του ΣΥΝ θεωρούν ότι η πορεία προς τις Αυτοδιοικητικές εκλογές είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει η Ελληνική Κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα που τα συνεχή μέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ μειώνουν δραστικά τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, πιέζουν και δημιουργούν αρνητικούς όρους στη ζωή, την εργασία, τις σπουδές και τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών που ζουν σε κάθε δήμο της χώρας μας.

Εκτιμούν ότι η απαραίτητη  διαδικασία ανασυγκρότησης και απολογισμού, δημιουργίας περιφερειακών και τοπικών κινήσεων, όπου δεν υπάρχουν, με αξιόπιστο πρόγραμμα και φερέγγυα πρόσωπα, πρέπει να συνδυάζεται με την αντιπαράθεση στις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες επιλογές που αποπειρώνται να μεταφέρουν τα βάρη στην κοινωνία, ανοίγοντας την πόρτα της ιδιωτικοποίησης με εκτεταμένη χρήση των ΣΔΙΤ. Θεωρούν προτεραιότητα την προσπάθεια συσπείρωσης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, των Οικολόγων, τοπικών κινημάτων, πολιτών και ευρύτερων δυνάμεων που διεκδικούν υλοποίηση και από θέσεις διοίκησης, πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης, αειφόρου χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, διεύρυνσης της απασχόλησης με ποιοτικές θέσεις εργασίας, υπεράσπισης του δημόσιου χώρου του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, δημοκρατική εμβάθυνση του θεσμού κοινωνικό έλεγχο και συμμετοχή των πολιτών.