Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/03/2010

Η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ομολογεί: «Οι τεράστιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για να χρηματοδοτήσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα... οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων» σε όλη την ΕΕ

Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή

Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την τραγική κατάσταση των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, απάντησε η Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του έθετε ότι «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11/2 και το Eurοgrοup στις 16/2 εξέδωσαν ιστορικές αποφάσεις. Για πρώτη φορά κράτος μέλος, η Ελλάδα, τίθεται υπό τριμερή εποπτεία, για πρώτη φορά το Συμβούλιο υπαγορεύει ρητά μέτρα που αφορούν στους μισθούς, τα συστήματα υγείας, το συνταξιοδοτικό, τη δημόσια διοίκηση, τις αγορές κτλ. Προκαλεί εντύπωση ότι το Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία αναφορά στην άθλια κατάσταση των οικονομιών των λοιπών χωρών της ΕΕ, όπως της Ισπανίας, με έλλειμμα 11,2% και ρυθμό αύξησης χρέους 20%, της Γαλλίας, με έλλειμμα 8,3% και αύξηση χρέους 10%, της Ιταλίας, με έλλειμμα 5,3% και χρέος στο 114% του ΑΕΠ, της Πορτογαλίας, με έλλειμμα 8,7% και ρυθμό αύξησης χρέους 10% και της Βρετανίας, που είναι στο 12%, όσο και της Ελλάδας, με ρυθμούς αύξησης του χρέους στο 20% ενώ το συνολικό χρέος της Ολλανδίας, αγγίζει το 234% του ΑΕΠ, της Ιρλανδίας το 222%, του Βελγίου το 219%, της Ισπανίας το 207% και της Ελλάδας το 179%» και κατέληγε στα κάτωθι ερωτήματα, για τα οποία πήρε τις αντίστοιχες απαντήσεις από την Ισπανική Προεδρία:

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Με βάση την ανωτέρω δραματική κατάσταση που παρουσιάζουν τα οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας εν τοις πράγμασι έχει καταργηθεί. Μπορεί το Συμβούλιο να το ομολογήσει;»

Απάντηση Ισπανικής Προεδρίας:

 «Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παραμένει ο βασικός μηχανισμός για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ συνολικά καθώς και στην ευρωζώνη. Εφαρμόζεται με συνέπεια και δικαιοσύνη σε όλα τα κράτη μέλη και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται με την ρήτρα ευελιξίας που καθιερώθηκε κατά την αναθεώρησή του το 2005. Κατά συνέπεια το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης κάθε άλλο παρά έχει καταργηθεί».

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Μπορεί να μας ενημερώσει το Συμβούλιο αν τα τεράστια ελλείμματα στην ΕΕ οφείλονται στα διάφορα ‘παράνομα’ πακέτα στήριξης τραπεζών και βιομηχανιών;»

Απάντηση Ισπανικής Προεδρίας:

«Προκειμένου να ξεπεραστεί η σοβαρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση μετά το 1929, τα κράτη μέλη και η ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει τεράστιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για να χρηματοδοτήσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που φυσικά οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν απαραίτητες και κατάλληλες και διαδραμάτισαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην αποτροπή μιας ακόμα σοβαρότερης κρίσης, τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την πρόληψη μιας πιο δραματικής ύφεσης. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έδειξε την αξία της ευελιξίας του. Όταν επιβεβαιωθεί η οικονομική ανάκαμψη, τα έκτακτα μέτρα πρέπει να καταργηθούν. Το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει στις βασικές αρχές των στρατηγικών εξόδου. Από τη δημοσιονομική πλευρά, αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις με στόχο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ σε 20 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προθεσμίες για τη διόρθωση του ελλείμματος κυμαίνονται από το 2011 έως το οικονομικό έτος 2014/2015 ανάλογα με την ειδική κατάσταση σε επιμέρους κράτη μέλη».

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Τα μέτρα σε βάρος των ελλήνων εργαζομένων αποτελούν προπομπό ανάλογων ‘συστάσεων’ για τους εργαζόμενους όλης της ευρωζώνης; Είναι η Ελλάδα πειραματόζωο, όπως ισχυρίζεται ο έλληνας πρωθυπουργός;»

Απάντηση Ισπανικής Προεδρίας:

«Μεταξύ των κρατών μελών που αυτή τη στιγμή υπόκεινται στη διαδικασία υπέρογκου ελλείμματος, η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος που παρέλειψε να λάβει αποτελεσματικά μέτρα ύστερα από τη σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2009. Επιπλέον, όπως δείχνει η επικαιροποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων του Οκτωβρίου 2009, τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές δεν ήταν αξιόπιστα. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη των οποίων το δημόσιο έλλειμμα υπερβαίνει την τιμή αναφοράς και, εάν οποιοδήποτε από αυτά δεν συμμορφωθεί με τις συστάσεις, το Συμβούλιο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Οι συστάσεις προς την Ελλάδα ή σε οποιοσδήποτε άλλο κράτος μέλος αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τις αρχές να διατηρήσουν υγιή δημοσιονομική πολιτική, δεν λαμβάνονται ‘εναντίον’ οποιασδήποτε ομάδας πολιτών. Ορισμένα κράτη μέλη επέτρεψαν στα δημόσια οικονομικά τους να πάρουν κατεύθυνση που δεν είναι βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν διορθωτικά μέτρα – αυτός είναι ο μόνος σωστός και αειφόρος τρόπος προς την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα, η έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας θα οδηγούσε σε μη αντιμετωπίσιμα ελλείμματα προϋπολογισμού και δημόσια χρέη, κάτι το οποίο θα είχε επιβλαβείς συνέπειες στην οικονομία της ΕΕ συνολικά καθώς και στην οικονομία των εμπλεκόμενων κρατών μελών».

To Γραφείο Τύπου