Skip to main content.
06/05/2010

Μήνυμα αλληλεγγύης των Λαφοντέν – Μπίσκι, συμπροέδρων του Κόμματος «Η Αριστερά» της Γερμανίας (Die Linke) με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα

Με την ευκαιρία των απεργιακών κινητοποιήσεων της 5ης Μαΐου στην Ελλάδα οι συμπρόεδροι του κόμματος «Η Αριστερά» (Die Linke) της Γερμανίας Όσκαρ Λαφοντέν και Λόταρ Μπίσκι έστειλαν το ακόλουθο κοινό μήνυμα:

«Στις 5 του Μάη ο ελληνικός λαός κλήθηκε να διαμαρτυρηθεί ενάντια στις δραστικές οικονομικές περικοπές που απαιτούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η Γερμανική Αριστερά ταυτίζεται με τον ελληνικό λαό είτε είναι εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε συνταξιούχοι και με τα αιτήματα των φίλων μας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις του ΔΝΤ και της ΕΕ σημαίνει να αντικατασταθεί ένα κακό με ένα άλλο. Ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού δεν θα αλλάξουν για τους πραγματικούς υπαίτιους της κρίσης,  η Ελλάδα θα υποστεί οικονομική ύφεση, ανεργία και φτώχεια από τις δραστικές περικοπές. Με τον τρόπο αυτό οι απώλειες επιβαρύνουν την κοινωνία ενώ τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται αλλά επίσης ο στραγγαλισμός της οικονομίας της χώρας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση αντί για την μείωση του εθνικού χρέους.

Ο αγώνας του ελληνικού λαού ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και ανακατονομή από τα κάτω προς τα πάνω είναι κοινός με τον αγώνα που διεξάγεται στην Γερμανία. Η δραστική μείωση των μισθών και των συντάξεων, καθώς και οι δραματικές περικοπές των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι μόνο η αρχή. Παρόμοια όργια μειώσεων θα ακολουθήσουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Αυτού του είδους οι πολιτικές θέτουν σε αμφισβήτηση την κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την ΕΕ αλλά δεν λύνουν κανένα από τα προβλήματα.

ΓιΆ αυτό το λόγο η Γερμανική Αριστερά επιμένει στα παρακάτω: μόνο μια δραστική αλλαγή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της στην κατεύθυνση μιας κοινωνικής και βιώσιμης πολιτικής που θα εστιάζει στην δημιουργία θέσεων εργασίας και την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών μπορεί να λύσει τα σημερινά προβλήματα.

Βραχυπρόθεσμα, για να αποφευχθεί η χρεωκοπία του κράτους, πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα τα αναγκαία δάνεια χωρίς να τεθούν οι έλληνες πολίτες σε κατάσταση ομηρείας με την μείωση των μισθών και των κοινωνικών υπηρεσιών εξαιτίας της κακοδιαχείρισης των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζών και των κυβερνήσεων.

Μεσοπρόθεσμα, είναι αναγκαία η ρύθμιση των διεθνών χρηματιστικών αγορών και τελικά να τεθούν υπό δημοκρατικό έλεγχο οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία. Συγκεκριμένα απαιτούμε την απαγόρευση  των  ασφαλίστρων ομολόγων (CDS) και των κερδοσκοπικών πρακτικών, εισφορά ευθύνης περί χρηματοοικονομικής κρίσης όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, την εφαρμογή του φόρου Tobin επί των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών,  συμμετοχή των τραπεζών στην κάλυψη των οικονομικών απωλειών και την αποδυνάμωση των ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης.

Πρέπει να επιβληθούν σαφείς κανόνες που να προσδιορίζουν το πεδίο δράσης των πρωταγωνιστών .των οικονομικών αγορών. Αυτή η ρύθμιση γίνεται και από την Ευρώπη μόνη της. Πρέπει να υπάρξουν και άλλοι περιορισμοί για πανευρωπαϊκό κατώτατο ημερομίσθιο και κοινωνικά στάνταρ για να αποφύγουμε το ντάμπινγκ τόσο στο κοινωνικό όσο και το μισθολογικό επίπεδο.

Μακροπρόθεσμα, τα λάθη του πρωτάρη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης – τα οποία εντοπίσαμε από την αρχή – πρέπει να εξαλειφθούν. Επειδή και η έλλειψη οικονομικής ισορροπίας εντός της ευρω – ζώνης και της ευρωπαϊκής ένωσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κρίσης του χρέους. Χωρίς μια αποτελεσματική, συντονιστική αρχή για την οικονομική και φορολογική πολιτική – χωρίς μια ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση – η αρμονική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών δεν θα είναι εφικτή. ΓιΆ αυτό είναι επίσης απαραίτητο να αναθεωρηθούν τα νομισματικά κριτήρια τους Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξης και να προστεθούν κριτήρια της αγοράς εργασίας, κριτήρια οικολογικά και κοινωνικά.

Συνεργασία και αλληλεγγύη για αμοιβαίο όφελος – αυτό είναι το νόημα και ο σκοπός της Ευρωπαϊκής πολιτικής και ένας τρόπος να λυθούν τα προβλήματα. Ως εκ τούτου είναι κρίσιμο το να απαλλαγούμε από τον μοιραίο ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, ανταγωνισμό που επιθυμούν οι νεοφιλελεύθερες ελίτ.