Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/10/2010

Απάντηση Αλμούνια σε ερώτηση του ευρωβουλευτή, Ν.Χουντή για ποινές και πρόστιμα σε Σούπερ Μάρκετ για αθέμιτες πρακτικές

Με γενικότητες απαντάει ο Επίτροπος Ανταγωνισμού κ.Αλμούνια, στην ατιμωρησία που υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από τα καρτέλ που στήνουν τα σούπερ μάρκετ σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τα πρόστιμα της  Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στα σουπερ μάρκετ και το ύψος αυτών των προστίμων και καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εισπραχθούν τουλάχιστον τα επιβληθέντα πρόστιμα, αφού είναι γνωστό ότι αυτά, με διάφορους τρόπους, είτε μηδενίζονται είτε μειώνονται δραστικά.

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Αλμούνια, αφού αναφέρεται γενικά στην κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού σημειώνει ότι “Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) έχουν παράλληλες αρμοδιότητες” και  ότι “Οι αγορές τροφίμων και λιανικού εμπορίου έχουν ως επί το πλείστον εθνική διάσταση με διαφορετικά νομικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, καταλληλότερες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που προκύπτουν στις αγορές αυτές είναι συχνά οι ΕΑΑ ( Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού)”.

Στη συνέχεια παραθέτει “μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων εκτελεστικών αποφάσεων που έχουν περιέλθει στη γνώση της στον τομέα των αγορών τροφίμων και λιανικού εμπορίου, στις οποίες η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εφάρμοσε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και επέβαλε πρόστιμα, με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από την εν λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού:

 -Με απόφαση της 15ης Ιουλίου 2010, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην αλυσίδα λιανικού εμπορίου Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. για παραβίαση των εθνικών κανόνων ανταγωνισμού και εκείνων της ΕΕ, λόγω της εφαρμογής πολιτικών καθορισμού τιμών μεταπώλησης, περιορισμών για διασταυρούμενες προμήθειες και υποχρεώσεων αποκλειστικής προμήθειας στα μέλη του δικού της δικτύου ενοποιημένης διανομής με καταστήματα λιανικής.

-Με απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2009, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην Nestlé Hellas Α.Ε. για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές στιγμιαίου καφέα στους διαύλους λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.

-Με απόφαση της 20ής Μαρτίου 2008, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στη Γενική Τροφίμων Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων λαχανικών, για τη σύναψη συμφωνιών με εμπόρους χονδρικής που σκοπό είχαν τον καθορισμό των τιμών για τους τελικούς λιανοπωλητές και τον περιορισμό των παθητικών πωλήσεων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της.

-Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2007, η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούσαν την παραγωγή και τη διανομή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

-Το 2005, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα σε επτά εμπόρους λιανικής εμπορίου για μια αντιανταγωνιστική απόφαση ένωσης επιχειρήσεων με την οποία καθορίζονταν ελάχιστες τιμές στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης”.

Τέλος ο κ.Αλμούνια αναφερόμενος στο θέμα των προστίμων  αποφεύγει να σχολιάσει το γεγονός ότι τα ότι τα πρόστιμα που έχουν μέχρι σήμερα επιβληθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε δεν εισπράττονται είτε μειώνονται δραστικά και περιορίζεται σε πιο γενικές διαπιστώσεις:  “κατά την άποψη της Επιτροπής, οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε εταιρείες, εφόσον οριστούν σε ύψος επαρκώς αποτρεπτικό, ενεργούν ως ισχυρός παράγοντας που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συνάψουν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες. Αυτές οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε μια επιχείρηση στο σύνολό της ως οντότητα που παραβιάζει τη νομοθεσία, δημιουργούν ισχυρότατα κίνητρα για το σύνολο της επιχείρησης να εξασφαλίσει την τήρηση του νόμου από τους υπαλλήλους της και, συνεπώς, να εμποδίσει την επανεμφάνιση αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. Το σύστημα προστίμων μπορεί να προβλέπει ειδικά μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Ωστόσο, το ύψος των προστίμων και οι μέθοδοι καθορισμού τους δεν έχουν εναρμονιστεί σε συνολικό επίπεδο για την ΕΕ. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα συστήματα που εφαρμόζουν εντός της επικράτειάς τους”.

Με αφορμή την απάντηση του κ. Αλμούνια ο Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε σε ένα πρωτοφανές φαύλο κύκλο επίρριψης ευθυνών, που διαιωνίζει το μεγάλο φαγοπότι του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας σε βάρος των Ελλήνων.

Η Ευρ. Επιτροπή, μεταβιβάζει τις ευθύνες στην Ελλ. Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία υποτίθεται ότι είναι πιο αρμόδια για τις έρευνες υποθέσεων καρτέλ.

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήθως επιβάλλει κάποια πρόστιμα, στις πιο κραυγαλέες από αυτές τις περιπτώσεις, και από κει και πέρα αφήνει τις εταιρείες, με εφέσεις και αθέμιτες πρακτικές, να μειώνουν τα πρόστιμα με το πρόσχημα ότι ο νόμος δεν της επιτρέπει περαιτέρω παρέμβαση.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας που υποτίθεται ότι εισηγείται τους σχετικούς νόμους θεωρεί ότι η αρμοδιότητά του τελειώνει όταν ένα θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώ την ίδια στιγμή έχει αφήσει στα ντουλάπια τις προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αλλαγή του νόμου περί ανταγωνισμού όπως και  την πρόταση νόμου για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των καρτέλ».

Η πλήρης απάντηση του κ. Αλμούνια είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.chountis.gr

To Γραφείο Τύπου