Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/10/2010

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Π.Λαφαζάνη: Σκόπιμη και απαράδεκτη απαξίωση του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών! Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό υπονομεύουν το έργο της επιθεώρησης

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

O κομβικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον, κλάδος των Oικονομικών επιθεωρητών ιδρύθηκε με το νόμο 2343/1995, προκειμένου «να ασκείται ανώτατη εποπτεία και έλεγχος σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, έλεγχος της  περιουσιακής κατάστασης  των υπαλλήλων του και κάθε άλλης Δημόσιας Διαχείρισης χρηματικού ή υλικού, της διαχείρισης των παντός είδους Δημοσίων Επιχειρήσεων, όλων ανεξαιρέτως των ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ  που  επιχορηγούνται  από το Κράτος ή την Ε.Ε , των παντός είδους αγαθοεργών και κοινωφελών Ιδρυμάτων  καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των οικονομικών νόμων».

Όπως καθίσταται σαφές από το αντικείμενο της αποστολής της Οικονομικής Επιθεώρησης, το έργο της διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στο Δημόσιο και στην εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από αυτή. Παρόλα  αυτά και ενώ η κυβέρνηση υποτίθεται ότι έχει «κηρύξει τον πόλεμο» για την πάταξη της διαφθοράς , η Οικονομική Επιθεώρηση έχει ουσιαστικά «παραλύσει», εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και  της παντελούς  έλλειψης εξειδικευμένων Οικονομικών Επιθεωρητών για τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων (δημοσιονομικοί).

Συγκεκριμένα, ενώ οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις στον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών ανέρχονται σε 294 υπηρετούν σήμερα μόνο 194, με τον αριθμό εκείνων που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις να ανέρχεται μόλις σε 157 (αφού οι 27 εκ των 194 είναι είτε προϊστάμενοι είτε έχουν διατεθεί στη ανάπτυξη του προγράμματος ELENXIS). Επιπλέον, από τις 294 προβλεπόμενες θέσεις οι 45 αφορούν σε επιθεωρητές προερχόμενους από τον κλάδο των δημοσιονομικών (οι επιθεωρητές προέρχονται από τους κλάδους των εφοριακών, τελωνειακών, κτηματικών, χημικών και δημοσιονομικών του Υπουργείου Οικονομικών). Όμως μόνο 5 υπάλληλοι προερχόμενοι από τον κλάδο των δημοσιονομικών υπηρετούν σήμερα στην Οικονομική Επιθεώρηση αλλά και αυτοί πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθούν. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι χιλιάδες εντολές διαχειριστικών ελέγχων –αρμοδιότητας των προερχόμενων από το δημοσιονομικό κλάδο επιθεωρητών – να ανατίθενται στους 157 Οικονομικούς Επιθεωρητές, που προέρχονται από τον τελωνειακό, χημικό  και εφοριακό κλάδο και δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη ειδίκευση, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα συμφέροντα του Δημοσίου και λειτουργεί σε βάρος της κύριας αποστολής της Οικονομικής  Επιθεώρησης. Κι αυτό συμβαίνει, παρʼ όλο που από τη δημοσίευση του Ν.3492/06, δηλαδή από τις 5-10-2006, οι διαχειριστικοί έλεγχοι πρέπει να ασκούνται από τη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους! Όμως από την ψήφιση του εν λόγω νόμου αυτή η Γενική Διεύθυνση δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα, παρά μόνο σε επίπεδο γενικών διευθυντών, από τους οποίους 2 έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και ένας τρίτος έχει αναλάβει σήμερα, ενώ οι διαχειριστικοί έλεγχοι συνεχίζουν να ανατίθενται στους Οικονομικούς Επιθεωρητές!

Επειδή τα τεράστια οργανικά κενά στον κλάδο των οικονομικών επιθεωρητών έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο την Οικονομική επιθεώρηση, η οποία πλέον αδυνατεί να διαδραματίσει τον θεσμικό της ρόλο.

Επειδή είναι απαράδεκτο και παράνομο να μην ασκούνται οι διαχειριστικοί έλεγχοι από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία πρέπει να στελεχωθεί με νέους υπαλλήλους για να επιτελέσει το έργο της.

Επειδή η απαξίωση του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών εγείρει εύλογες ανησυχίες για το δημόσιο συμφέρον.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1.    Σκοπεύουν να καλύψουν άμεσα τις κενές οργανικές θέσεις του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών; Αν ναι πότε και με ποιον τρόπο;

2.    Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβουν προκειμένου να ανατεθεί το έργο των διαχειριστικών ελέγχων στην –μέχρι σήμερα- αδρανή Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, η οποία είναι αναγκαίο να στελεχωθεί με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων για να φέρει σε πέρας την αποστολή της; Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται ο Ν.3492/2006, ο οποίος προβλέπει τη διενέργεια των διαχειριστικών ελέγχων από την εν λόγω Γενική Διεύθυνση;

3.    Σχεδιάζουν την απαράδεκτη κατάργηση του κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών στο άμεσο μέλλον; Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο κυοφορούμενο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών;

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης