Skip to main content.
18/11/2010

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΘΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Απάντηση σε Έθνος/Ειδικές Εκδόσεις.

Αξιολογούμε ως σημαντικό  και επαινούμε, το επικείμενο Αφιέρωμά σας στην  πράσινη Οικονομία και ειδικότερα στο «Πράσινο Επιχειρείν στο χώρο της ενέργειας». Ευχόμαστε να είναι πλούσιο –κυρίως από άποψη ουσίας- και επομένως χρήσιμο,  γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε χορτάσει από «πράσινη» ανούσια φιλολογία. Λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα χώρου, επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα.

Πρώτον

Η τεράστια καθυστέρηση της χώρας μας, είτε με ευθύνη των κυβερνήσεων, είτε άλλων παραγόντων, επιβάλλει, εφεξής, επιτάχυνση δράσεων.  Η καθυστέρηση αυτή αντανακλά τη γενικότερη εγκληματική αναπτυξιακή καθυστέρηση.  Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε Κασσάνδρες, αν δεν υπάρξουν τομές στην  ασκούμενη πολιτική, η καθυστέρηση αυτή θα συνεχιστεί. Πρώτον γιατί δεν υπάρχει καν αναπτυξιακός σχεδιασμός –ο αναπτυξιακός νόμος μετά από 13 μήνες διακυβέρνησης δεν έχει καν κατατεθεί στη Βουλή- δεύτερον γιατί το παραγωγικό δυναμικό είναι πολύ καθυστερημένο και δεν γίνονται βήματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τρίτον η καθυστέρηση χωροθέτησης δράσεων(χωροταξικό) και τέταρτο η παράνομη εγκατάλειψη του ενεργειακού σχεδιασμού.

Δεύτερον

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας δεν είναι ανύπαρκτες γιατί διαθέτει πόρους (πρώτες ύλες, ήλιο, νερά και άνεμο) αλλά και σημαντικότατο επιστημονικοτεχνικό δυναμικό. Πρόσφατα(18/10), για παράδειγμα σε ημερίδα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, παρουσιάστηκε καινοτόμα μελέτη που δείχνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ελληνικών Ναυπηγείων για δράσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε προγράμματα αφαλάτωσης κλπ. Στην  υποστήριξη θαλασσίων αιολικών συστημάτων έχουν στραφεί ναυπηγεία στην Πορτογαλία, Δανία, Γερμανία κ.τ.λ. Ωστόσο, τέτοιες  πρωτοβουλίες που παίρνονται σε επί μέρους τομείς και πρέπει να ενθαρρυνθούν, αποτελούν εξαίρεση.

Τρίτον

Το κράτος, με δεδομένη την επενδυτική αδράνεια ιδιωτών,  πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό. Στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει διαπιστωθεί στασιμότητα επενδύσεων και  το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» έχει πολύ μικρή απορρόφηση. Πρόσφατα, η Υπουργός ΠΕΚΑ ανέφερε ότι αναμένονται σημαντικές πράσινες επενδύσεις 45 δις ? την επόμενη πενταετία». Εκτιμούμε πολύ φιλόδοξο ένα τέτοιο πρόγραμμα, ωστόσο επισημαίνουμε ότι πέρα από την εξασφάλιση πόρων στον τομέα αυτό, έχει σημασία  η αποτελεσματική χρήση των πόρων με δεδομένες τις εμπειρίες σπατάλης και αναποτελεσματικών δράσεων. Ο  ρόλος του κράτους είναι σημαντικότατος και μπορεί ν'ανοίξει δρόμο σε αρκετούς τομείς και δράσεις όπως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, στις Μεταφορές, στις κατασκευές (ενεργειακά οικονομικές κατασκευές), στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ρόλος του όμως είναι αναντικατάστατος στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Τέταρτο

Ταχύτερη προώθηση όλων των μορφών ΑΠΕ, όμως με ορθολογικότερο τρόπο.   Η παροχή πχ κινήτρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών(Φ/Β) στις στέγες σπιτιών είναι σωστή πολιτική. Όμως επιβάλλεται καθορισμός λογικότερων τιμών (πχ στα πλαίσια απόσβεσης σε 5-6 χρόνια και όχι σε 2). Η  παρούσα κατάσταση στις ΑΠΕ (συνωστισμός αιτήσεων Φ/Β στη ΔΕΗ) θυμίζει ημέρες χρηματιστηρίου 1999. Ούτε εθνικοί στόχοι, αλλά ούτε τα  συμφέροντα των καταναλωτών  εξυπηρετούνται με την πολιτική αυτή, αφού τελικά το υψηλό κόστος της ενέργειας των (Φ/Β)  θα αναληφθεί από τους καταναλωτές.

Πέμπτο

Για  τις επενδύσεις σε ΑΠΕ υφίστανται πολλαπλά προβλήματα που αποτελούν φραγμό για την προώθησή τους (κορεσμένα δίκτυα, διασύνδεση νησιών κλπ). Επιβάλλεται λοιπόν η Προώθηση υποδομών. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια εθνική προσπάθεια υπερβαίνοντας στενά τοπικά ή προσωπικά συμφέροντα.

Έκτο

Να επιδιωχθεί η ανάπτυξη εθνικής βιομηχανίας (πχ ανεμογεννητριών),  ώστε η προστιθέμενη αξία να είναι σημαντική. Στη Πορτογαλία ξεπερνά το 90% και ήδη κάνουν και εξαγωγές. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η εμπειρία της Πορτογαλίας στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και βιομηχανικής εφαρμογής ΑΠΕ.

Ν.Γεωργακάκης (Υπεύθυνος τμήματος Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΝ)