Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
30/11/2010

Για τον προϋπολογισμό 2011 στο τμήμα που αφορά την Αυτοδιοίκηση

Για τον προϋπολογισμό στο τμήμα που αφορά την Αυτοδιοίκηση

Παρατηρήσεις:

1. Όπως φαίνεται από τους πίνακες υπάρχει μια ονομαστική αύξηση 1.711 εκ. ευρώ. Όμως από αυτά, τα 1500 εκ. είναι οι εκτιμήσεις (από το Υπουργείο) για τα προνοιακά επιδόματα, το κόστος μεταφοράς μαθητών και την μισθοδοσία των υπαλλήλων που έρχονται στους δήμους. Για τις άλλες λειτουργίες και αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους δεν υπάρχει πρόβλεψη.

2. Τα ποσά που αναγράφονται είναι 12% του ΦΠΑ, 50% του ΦΜΑΠ και τα 2/3 του 20,5% του Φόρου φυσικών νομικών προσώπων. Οι αποδόσεις και επί των καθαρών εισπράξεων, άρα όλα αυτά τα ποσά είναι στον αέρα.

Να θυμίσω εδώ ότι η ΚΕΔΚΕ είχε ζητήσει την κοστολόγηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων και την υποχρεωτική του κάλυψη από τον προϋπολογισμό πέραν των ποσοστών που αναφέρουμε, αν είναι ανάγκη.

3. Στον ενοποιημένο προϋπολογισμό της Αυτοδιοίκησης (αφορά και τους δύο βαθμούς - πίνακας 5.39) υπάρχει παρακράτηση 486 εκ. ευρώ.

Παράλληλα εμφανίζεται και πλεόνασμα 500 εκ, που σύμφωνα με το μνημόνιο οφείλει να έχει η Αυτοδιοίκηση. Αν δεν τα έχει προφανώς πρέπει να της παρακρατηθεί!!! Να σημειώσουμε ότι αυτός ο πίνακας βρίθει αυθαιρεσιών ιδιαίτερα στο κομμάτι που αναφέρεται στις αμοιβές του προσωπικού, που εκτός των άλλων αποδεικνύεται μύθος η πρόβλεψη ότι από τον «Καλλικράτη» θα προκύψει μεγάλο όφελος με τις ενοποιήσεις και τις συγχωνεύσεις Δήμων, νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων.

4. Το ποσό που αναγράφεται για επενδύσεις είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο του 2009 (πίνακας 5.39). Προσοχή, μιλάμε για δήμους και περιφέρειες μαζί!

Συμπεράσματα

1. Είναι σαφές ότι οι Δήμοι (κυρίως) και οι Περιφέρειες θα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης το 2011. Ήδη το 2010 είχαν μια καθαρή μείωση 1.200 εκ. ευρώ (πίνακας 5.39). Έτσι και το 2011, χρονιά εφαρμογής του Καλλικράτη που τα έξοδα τους θα αυξηθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη αφού ήδη το 1 δις αναγγέλλεται (το 2010 δεν είχε αναγραφεί το 1.200 εκ.) και τα πάντα είναι αμφισβητούμενα, κυριολεκτικά στον αέρα. Να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ’10 θα δημοσιευτεί και το ΠΔ για το σχέδιο ενίσχυσης (;) της Αυτοδιοίκησης «EΛΛΑΔΑ», ύψους 4 δις για 5 χρόνια, οι πόροι του οποίου αγνοούνται. Αν ακολουθηθεί ο δρόμος του ΕΠΤΑ (ΠΑΣΟΚ) και του ΘΗΣΕΑ (ΝΔ), δηλαδή η αυτοδιοίκηση να πληρώσει το πρόγραμμα ενίσχυσής της, τότε τα έσοδα των Δήμων για πάγιες υποχρεώσεις τους θα μειωθούν ακόμα περισσότερο.

2. Η επαναλαμβανόμενη προπαγάνδα περί πρωτοπόρου αναπτυξιακού ρόλου της αυτοδιοίκησης, περί εκμεταλλεύσεων του ΕΣΠΑ και γρήγορης αξιοποίησής του, αποδεικνύονται μύθος αφού οι αντίστοιχοι κωδικοί του προϋπολογισμού για επενδυτικές δαπάνες είναι ακριβώς ίδιοι με εκείνους του 2009 και σχεδόν ίδιοι με τους αντίστοιχους του 2010.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση το 2011, όχι επενδύσεις δεν θα κάνει αλλά θα έχει και σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας βασικών δραστηριοτήτων της (κοινωνικές δομές). Και βέβαια η αύξηση των τελών, και ιδίων πόρων των δήμων, όπως το συνέστησε ο Ραγκούσης στην ΕΕ της ΚΕΔΚΕ τον Ιούνιο, δεν μπορεί να αποτελέσει διέξοδο σε καμμιά περίπτωση.

30/11/2011 Θ.Γκοτσόπουλος

Ακολουθούν οι πίνακες:

Πίνακας 5.37. Πόροι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον τακτικό προϋπολογισμό (σε εκατ. Ευρώ)

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι - Δήμων ` προϋπ/σμός 2011

Σύνολο                                                                                            3562,0

Ρυθμίσεις οφειλών δήμων

Γενικό Σύνολο                                                                                3739,9

Πίνακας 5.39 Ενοποιημένος ετήσιος προϋπολογισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (σε εκατ. Ευρώ)

Προϋπολογισμός 2001 Εκτιμήσεις 2010 Απολογισμός 2009
Έσοδα 9756,50 8830,70 9843,20
Έσοδα από επιχορηγήσεις 5848,50 3151,60 4342,70
Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Δήμων 3917,80 2012,00 2845,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις παρακρατούμενων ΠΟΕ Δήμων 214,00 192,00 214,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ Δήμων 772,00 597,00 847,50
Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ

ΝΑ/Περιφερειών 944,70

350,60 436,20
Εκτίμηση εσόδων κατ’ αναλογία για τα έτη 2009 και 2010
για τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και το κόστος των Περιφερειών


Έσοδα από ίδιους πόρους 2258,00 2250,00 2350,00
Έσοδα από λοιπές πηγές 1650,00 1588,00 1440,00
ΕΞΟΔΑ 9256,30 8810,00 9830,00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2230,00 2350,00 2600,00
Μεταβιβαστικές πληρωμές 1900,00 1930,00 2150,00
Επενδυτικές δαπάνες 1820,00 1530,00 1830,00
Λοιπά έξοδα 2820,00 3000,00 3250,00
Παρακράτηση 10% επί των επιδομάτων ΚΑΠ 486,30  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

έλλειμμα(-) πλεόνασμα (+) 500,20

20,70 13,20

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 2010 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2011

  2010 2011  

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΠ 2012 3526 1514
ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ 192 214 22
ΣΑΤΑ 597 772 175
  2801 4512 1711
  -140 ΣΑΤΑ το 2009    

Ο Ενοποιημένος προϋπολογισμός έγινε από το υπουργείο χωρίς τους Δήμους

1 δις κοινωνικό επίδοματα ,μεταφορά μαθητών

430 εκ. ευρώ για μισθοδοσία

Τμήμα Αυτοδιοίκησης