Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/12/2010

Μόλις στο 6,2 % η απορρόφηση κονδυλίων από την Ελλάδα για την ανεργία και την απασχόληση, ενώ δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν στα αζήτητα

«Τη στιγμή που η ανεργία καλπάζει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαλύονται, αποτελεί πρόκληση η αδιαφορία για την απορρόφηση δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας»

Απάντηση της Κομισιόν στον Ν. Χουντή

Πρόκληση για την Ελληνική κοινωνία, τους ανέργους, την νεολαία και όλους τους εργαζόμενους, αποτελούν τα στοιχεία που δίνει στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση κ. Andor, πως τα κονδύλια του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης έχουν απορροφηθεί μόλις σε ποσοστό 6,2 %.

Σε ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, ζητούσε να πληροφορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και αφορούν στην στήριξη της εργασίας στην Ελλάδα αλλά και για τους σχετικούς δείκτες απορροφητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Andor, απαντώντας στο ερώτημα του Ν. Χουντή, αφού σημείωσε ότι «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συγχρηματοδοτεί τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.» έδωσε τις εξής λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία ενός εκάστου προγράμματος.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού ύψους 2,26 δισεκατομμυρίων ευρώ …. «ρυθμός απορρόφησης της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος ήταν 9,6% στα μέσα Οκτωβρίου του 2010.» Το εν λόγω πρόγραμμα μεταξύ άλλων έχει σκοπό να «διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση μέσω ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας».

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού ύψους 1,44 δισεκατομμυρίων ευρώ…. «ο ρυθμός απορρόφησης της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος ήταν 3,3% στα μέσα Οκτωβρίου του 2010.». Αυτό το πρόγραμμα έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό «την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του βίου και να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας»

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση», με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού ύψους 505 εκατομμυρίων ευρώ…. «ρυθμός απορρόφησης της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος ήταν 1,9% στα μέσα Οκτωβρίου του 2010.». Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων « να αναπτύξει τους ανθρωπίνους πόρους στον δημόσιο τομέα και να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας…»

«Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού ύψους 158,8 εκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τοπικών ή τομεακών κρίσεων στους ανθρώπινους πόρους λόγω οικονομικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων ή λόγω ανοίγματος του εμπορίου, με τη λήψη σφαιρικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Σήμερα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος, που επρόκειτο να θεσπιστεί μεταγενέστερα από τα υπόλοιπα είναι μηδενική (σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε από τις ελληνικές αρχές, ο ρυθμός απορρόφησης ήταν 0% στα μέσα Οκτωβρίου του 2010)»

Ταυτόχρονα ο αρμόδιος επίτροπος στην απάντησή του δεν περιορίζεται μόνο στα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά πληροφορεί ότι «Πέρα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομής και σειρά άλλων έργων από τα οποία θα ωφεληθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στις ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής (περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (περίπου 12,15 δισεκατομμύρια ευρώ).» τα οποία και αυτά προφανώς λιμνάζουν.

Τέλος, απαντώντας στο αίτημα του Ν. Χουντή για παρουσίαση ποιοτικών δεικτών/ αποτελεσμάτων, ο κ. Andor έκανε το ακόλουθο σχόλιο «Λόγω του πολύ χαμηλού ρυθμού απορρόφησης που παρατηρείται και στα τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ, η πρόοδος όσον αφορά τους υλικούς δείκτες είναι εξίσου μικρή».

Ακολουθεί δήλωση του Ν. Χουντή και πίνακας με τα στοιχεία της απορροφητικότητας των τεσσάρων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ:

Δήλωση Ν. Χουντή:

«Αποτελεί ντροπή και ύβρη το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει κατά γράμμα, με θρησκευτική ευλάβεια, τις επιταγές του Μνημονίου, αδιαφορεί πλήρως για την απορρόφηση κονδυλίων από προγράμματα που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας και την στήριξη της εργασίας, τα οποία μάλιστα χρηματοδοτούνται με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Πίνακας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) Χρηματοδότηση

Απορρόφηση %

Απορρόφηση σε ευρώ

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

2.26 δις ευρώ

9,60%

216,9 εκατ ευρώ
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

1.44 δις ευρώ

3,30%

47,5 εκατ ευρώ
Διοικητική Μεταρρύθμιση

505 εκατ ευρώ

1,90%

9.5 εκατ ευρώ
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

158 εκατ ευρώ

0%

0 ευρώ
Σύνολο

4.36 δις ευρώ


274 εκατ ευρώ

Μέσος Σταθμικός Όρος Συνολικής Απορρόφησης (ΕΣΠΑ)


6,20%


To Γραφείο Τύπου