Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/12/2010

1. ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» - Εισήγηση Δημήτρη Μπίρμπα

Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών του ΣΥΝ


.

Όπως είναι σε όλους και όλες γνωστό στις αντιρρήσεις μας κατά την ψήφιση του νέου νόμου, είχαμε τονίσει ότι υπάρχουν έντονα φαινόμενα νεοσυ-γκεντρωτισμού (Εκτελεστική Επιτροπή), διατήρηση του δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα. Φαινόμενα που αν συνδυαστούν με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του μνημονίου (τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ λιγότερα 2010-13) μπορεί εύκολα να οδηγήσουν τους ΟΤΑ σε κατάσταση δημοσιονομικής ομηρίας και ασφυκτικού ελέγχου (υπερχρεωμένοι δήμοι) και σε μια φορολογική επιδρομή με μείωση των κοινωνικών παροχών και αναγκαστικής ή μη ιδιωτικοποίησης μέρους των υπηρεσιών τους.

Παράλληλα όμως, η θεσμοθέτηση Επιτροπής Κοινωνικής Διαβούλευσης και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για Δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους, καθώς και Συμβουλίου Μεταναστών, ανοίγουν δυνατότητες σχεδιασμένης και ουσιαστικής παρέμβασης μας στους Κοινωνικούς Φορείς, κινητοποίησης τους για άμεσα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της καθημερινής ζωής των τοπικών κοινωνιών. Μπορούμε να διεκδικήσουμε διαδικασίες συμμετοχικού προυπολογισμού, καθιέρωση τακτών ανοικτών συνελεύσεων , όχι μόνο των τοπικών αλλά και των δημοτικών κοινοτήτων, τοπικά δημοψηφίσματα.

Στις άλλες εισηγήσεις ακούσατε και θα ακούσετε για το νέο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Περιφερειακές και Τοπικές, Αυτοδιοικητικές μας κινήσεις, την αναγκαία αναπροσαρμογή της κομματικής μας διάρθρωσης και την ουσιαστική κοινωνική ενεργοποίηση του κόμματος μέσα από τις αυτοδιοικητικές μας παρεμβάσεις.

Οφείλουμε να αποφύγουμε δύο λάθη. Το πρώτο είναι η υπερβολική κομματικοποίηση και η υπεριδεολογικοποίηση της αυτοδιοικητικής μας δράσης που θα οδηγήσει στην κοινωνική αφυδάτωση των κινήσεων μας. Έχει άλλωστε επισημανθεί ως αδυναμία και στην πρόσφατη απόφαση της ΚΠΕ.

Το δεύτερο είναι η οργανωτική διάχυση του κόμματος στις τοπικές κινήσεις και η εγκατάλειψη των ιδιαίτερων ιδεολογικών και πολιτικών χαρακτηριστικών του, της αναγκαιότητας περαιτέρω προγραμματικής εμβάθυνσης και ανοικτής πολιτικής δράσης του, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο Νόμος 3852/2010 επιβάλλει ένα ασφυκτικό διαχειριστικό  πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας, που αγγίζει τα όρια ελέγχου σκοπιμότητας. Απαιτεί ισχυρή τεχνογνωσία και ομάδα πληροφορικής για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» Νόμος 3861/2010 που μπορεί μεν και ορθά να δημοσιοποιεί κάθε οικονομική και διοικητική πράξη, η ελλιπής όμως στελέχωση των υπηρεσιών όσο και η χαμηλή επάρκεια του αιρετού δυναμικού, ιδίως αυτού που καλείται να ασκήσει διοίκηση, μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες νομικές εμπλοκές αιρετούς και διοικητικό προσωπικό.

Πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα την ουσιαστική επιμόρφωση αιρετών και προσωπικού.

(Υλικό επιμόρφωσης και υποστήριξης μπορείτε να βρείτε στο site www.ita.org.gr και στην πλατφόρμα www.synergasia.eetaa.gr όπου καλό είναι να εγγραφείτε στο θεματικό πεδίο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» για άμεση ενημέρωση σας και on line απαντήσεις στα ερωτήματα σας από help desk).

Εδώ να επισημάνουμε ότι οι Αυτοδιοικητικοί μας, πέραν της γνώσης των άμεσων εκκρεμοτήτων (βλέπε οδικό χάρτη site ΙΤΑ) οφείλουν άμεσα να διατυπώσουν γνώμη για:

1.    Τον αριθμό και το είδος των νομικών προσώπων που θέλουν να λειτουργήσουν στο Δήμο, και το ποιοι θα συμμετέχουν εκ μέρους μας σ΄ αυτά

2.    Ποιους κοινωνικούς φορείς θέλουμε και ποιοι σύμβουλοι μας θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης (για την συγκρότησης της απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του Δημ. Συμβουλίου και μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη).

3.    Την εξασφάλιση συμμετοχής μας στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Συμβούλιο Μεταναστών, έστω και ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου.

4.    Την διασφάλιση εκπροσώπησης μας είτε με αιρετούς είτε με πολίτες στις 2 σχολικές επιτροπές

5.    Την διεκδίκηση χώρου στο Δημαρχείο και διοικητικής υποστήριξης στις Δημοτικές μας παρατάξεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την λειτουργία του Δήμου.

Παράλληλα οφείλουμε να παρακολουθήσουμε στενά την διαδικασία απογραφής που πραγματοποιείται υπηρεσιακά (έως 28/02/2011) της Δημοτικής Περιουσίας, του Μητρώου Εργαζομένων, των  οικονομικών υποχρεώσεων και βαρών των Δήμων.

Αυτό θα μας εξασφαλίσει μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης του Δήμου για ουσιαστική τοποθέτηση μας, στον ισολογισμό – απολογισμό του 2010 και στον προϋπολογισμό – Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011. Θυμίζουμε την ιδιαίτερα «σκληρή» στα όρια Μνημονίου, αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων που θα υπαχθούν στο Ταμείο εξυγίανσης και αλληλεγγύης:

    20% τοκοχρεωλύσια σε σχέση με τα τακτικά έσοδα ή 60% χρέος σε σχέση με τα συνολικά έσοδα για τους Δήμους.

    20% τοκοχρεωλύσια σε σχέση με τα τακτικά έσοδα ή ………% χρέος σε σχέση με τα συνολικά έσοδα για τις Δημοτικές Ενότητες (το ποσοστό θα καθοριστεί με νόμο).

Η υπαγωγή των Δήμων σ΄αυτό προβλέπει «ποινές», μείωσης έως παρακράτησης της ΣΑΤΑ, απαγόρευση προσλήψεων, διαρκή έλεγχο κάθε δαπάνης, πιθανή αύξηση τοπικής φορολογίας, ενδεχόμενη μείωση   κοινωνικών παροχών και ουσιαστική απαγόρευση υπερωριών.

Πρέπει από τώρα να διαμορφώσουμε τις δικές μας κατευθύνσεις και προτάσεις όχι μόνο για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα (έως 20/03/2010 θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί) αλλά και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των τριών πρώτων χρόνων που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβρη του 2011.

Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως 28/02/2011, στους Δήμους με περισσότερους από 20.000 κατοίκους, είναι η επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» που απαιτεί πλειοψηφία 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι μη αιρετός πολίτης με αμοιβή ίση με του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

α. Η παρουσία μας, όπου δεν εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση μας τουλάχιστον με δικαίωμα λόγου, αφού διεκδικήσουμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων σε όλα τα Όργανα και τις Επιτροπές του Δήμου. Οφείλουμε επίσης να διεκδικήσουμε στις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων, εκπροσώπηση των εργαζομένων, των χρηστών και αντιπροσωπευτικών κοινωνικών φορέων.

β. Σε σχέση με το εποχιακό προσωπικό και τους συμβασιούχους, επειδή θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη προσωπικού λόγω των πολλών νέων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων (Πολεοδομία, Υγεία, Τοπική Ανάπτυξη κ.λ.π.) οφείλουμε να ζητήσουμε την μετατροπή  των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου όσων εμπίπτουν στην οδηγία 770/79, την παράταση παραμονής του Προσωπικού (ιδιαίτερα στην Καθαριότητα και την Πρόνοια) έως την προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων, με την παράλληλη ψήφιση άμεσα ενισχυμένης μοριοδότησης της προϋπηρεσίας όσων έχουν προσληφθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

γ. Την διαμόρφωση διεκδικητικού κινήματος, όταν έχουμε το τελικό ύψος των πόρων, μετά την ολοκλήρωση των όρων και την ψήφιση του «ΕΛΛΑΔΑ», την χρηματοδότηση του Ταμείου εξυγίανσης και αλληλεγγύης, και την τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ ελέω Μνημονίου, απαιτώντας την ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 270 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για απόδοση μετά από κοστολόγηση του συνόλου των αναγκαίων δαπανών για την εφαρμογή των νέων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» απαιτεί δεκάδες νομοθετήματα, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, το πιθανότερο είναι να ζήσουμε ένα λειτουργικό χάος τουλάχιστον διετίας.

Απαιτείται, πέραν της συγκρότησης και της κινηματικής δράσης των αυτοδιοικητικών μας κινήσεων, η ουσιαστική διοικητική και ηλεκτρονική υποστήριξη του Τμήματος, η δικτύωση του με τις Τοπικές και Περιφερειακές κινήσεις, η δημιουργία πλατφόρμας, επικοινωνίας, διαλόγου, ερωτήσεων και ενημέρωσης.

Δημήτρης Μπίρμπας
Τμήμα Αυτοδιοίκησης ΣΥΝ