Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/12/2010

2. ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - Εισήγηση Θανάση Πετράκου

Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών του ΣΥΝ


.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» δημιουργεί νέα κατάσταση και στο χώρο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Η κριτική μας και η αντίθεσή μας στον «Καλλικράτη» είναι γνωστά. Ανεξάρτητα όμως από αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε ότι παρά τις δυσκολίες και σε σχέση με την περικοπή και την ανεπάρκεια των πόρων και σε σχέση με την ύπαρξη των «Υπερπεριφερειαρχών» και σε σχέση με το ότι δεν είναι μία δημοκρατική μεταρρύθμιση, η εφαρμογή του «Καλλικράτη» αλλάζει τα δεδομένα στη συγκρότηση του κράτους όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθούν σταδιακά σε περιφερειακό επίπεδο οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής στις περιφέρειες, κυρίως στα θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής.

Αυτή η εξέλιξη θέτει νέα καθήκοντα ότι πρέπει να επεξεργαστούν τις εναλλακτικές μας θέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιφερειών, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτών, καθώς και για τις νέες μορφές συλλογικής οικονομίας.

Επομένως προκύπτει ανάγκη «παραγωγής» πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και φυσικά παντού επιβάλλεται να ολοκληρώσουμε γρήγορα τις προγραμματικές μας επεξεργασίες, με τις οποίες κατεβήκαν οι παρατάξεις μας στις εκλογές.

Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν φυσικά την ανάγκη και για περιφερειακή συγκρότηση και του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης επιβάλλεται να αποφασίσουμε είτε στα πλαίσια ενιαίου τμήματος αυτοδιοίκησης και περιφερειακής πολιτικής να υπάρχει ξεχωριστή ομάδα που θα ασχολείται με τα θέματα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είτε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε την ύπαρξη δύο τμημάτων.

Είναι γνωστό ότι έχουμε εκπροσώπηση και στα 13 περιφερειακά συμβούλια. Βέβαια ο συσχετισμός είναι δυσμενής.

Ο νέος θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα επιδιωχθεί από την πλευρά και της κυβέρνησης και των παρατάξεων που έχουν την πλειοψηφία να μετατραπεί σε ένα διοικητικό κέντρο αδιαφανούς λειτουργίας και διαχειριστικής λογικής. ΓιΆ αυτό εμείς πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αποτρέψουμε μια τέτοια αρνητική εξέλιξη. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για να κατοχυρώσουμε τον πολιτικό ρόλο του νέου θεσμού. Αυτό εκτός των άλλων σημαίνει ότι από την πλευρά μας πρέπει να υπάρχει σαφής προσανατολισμός να εισαγάγουμε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, πολιτικά, αναπτυξιακά, προβλήματα που απασχολούν κοινωνικά στρώματα της περιφέρειας ή ομάδες πολιτών. Αυτά τα θέματα πρέπει να κατοχυρώσουμε να συζητούνται στα Περιφερειακά Συμβούλια, όπως επίσης και να εκδίδει το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίσματα – αποφάσεις.

Δηλαδή απΆ την πλευρά μας πρέπει να μετατρέψουμε στην πράξη το Π.Σ. σε «μικρό κοινοβούλιο» και για τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής, αλλά και για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους άνεργους και τη νεολαία. Και εμείς πρέπει να παίξουμε ουσιαστικό πολιτικό και αυτοδιοικητικό ρόλο σαν «βουλευτές» για κάθε θέμα που απασχολεί την Περιφέρεια και τους πολίτες της.

Εμείς πρέπει σταθερά να επιδιώκουμε ώστε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να είναι ένας θεσμός ανοιχτός και ανατροφοδοτούμενος από την κοινωνία, εγγυητής των κοινωνικών αγαθών και της δημοκρατικής έκφρασης, υποκινητής της κοινωνικής διεκδίκησης, αντίστασης και συμμετοχής, συντονιστής της ανάπτυξης, όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής ευημερίας, της προόδου και του πολιτισμού. Βασικός προσανατολισμός μας πρέπει να είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη, να συνεργάζεται με τους Δήμους και τους φορείς, να οργανώνει συναντήσεις με τους φορείς και τους πολίτες, ώστε να τους κάνει συμμέτοχους στον εντοπισμό των προβλημάτων στις προτεινόμενες λύσεις και στη διεκδίκησή τους, αλλά και να εξασφαλίσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Η βασική μας κατεύθυνση πρέπει να είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μαζικών ενωτικών αγώνων για μην υποστούν οι Περιφέρειες και οι πολίτες τους τις συνέπειες του Μνημονίου, της κυβερνητικής πολιτικής και της τρόικας.

Διότι για μας η ανάπτυξη πρέπει να απαντάει σε τρία παράλληλα κριτήρια:

1)    Του ευρύτερου κοινωνικού οφέλους.

2)    Της βελτίωσης της ζωής, ιδιαίτερα των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων και

3)    Της αειφορίας.

Κλειδί για μια τέτοια λειτουργία θα είναι:

1) Η δράση των παρατάξεών μας και «εκτός» του Περιφερειακού Συμβουλίου

Εκτός από την παρουσία μας και δράση μας μέσα στο νέο θεσμό, έχει τεράστια σημασία η μαζική κινηματική δράση των παρατάξεών μας και η πρωτοβουλίες μας να αναδεικνύουμε προβλήματα και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους – ενδιαφερόμενους φορείς, να δημιουργούμε ενωτικά μαζικά κινήματα.

2) Η λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων

Αυτό σημαίνει:

α) Συγκρότηση γραμματείας, τακτικές συνεδριάσεις της και κατανομή χρεώσεων και ευθυνών στο κάθε μέλος της. Η Γραμματεία πρέπει να αποτελείται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τους υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες και έναν ακόμη υποψήφιο από κάθε Νομό.

β) Τακτικές συνεδριάσεις του ψηφοδελτίου κατά νομό (π.χ. κάθε τρίμηνο). Σημαντικός είναι ο ρόλος και η λειτουργία των υποψηφίων Αντιπεριφερειαρχών.

γ) Ολομέλεια του ψηφοδελτίου μία φορά το χρόνο.

δ) Αξιοποίηση του διαδικτύου. Επιβάλλεται να δημιουργήσουν site ή blog όλες οι παρατάξεις του χώρου μας.

ε) Σταθερή σχέση και επικοινωνία με τους φορείς κατά νομό και τους περιφερειακούς.

3) Για την αναβάθμιση και τη δημοκρατική λειτουργία των Π.Σ.

• Γενικές αρχές

Σταθερός μας στόχος θα είναι η αναβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ενίσχυση του λαϊκού και κοινωνικού ελέγχου και η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων.

Στο σύστημα διακυβέρνησης θα επιμείνουμε στον αναβαθμισμένο ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Καταθέτω ένα σχέδιο συγκεκριμένων προτάσεων που πρέπει να θέσουμε σε διάλογο στις άλλες παρατάξεις, αλλά και στην κοινωνία:

Α) Για την αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου

Να προτείνουμε:

1)    Την καθιέρωση του δημοκρατικού προγραμματισμού από τους Δήμους ως την Περιφέρεια.

2)    Τη δημιουργία κέντρου προγραμματισμού της περιφερειακής πολιτικής, με θεσμικά κατοχυρωμένη εκπροσώπηση των φορέων (Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, φορείς αγροτών, εργαζομένων και επιστημόνων, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.).

3)    Το σχεδιασμό αναπτυξιακού περιφερειακού προγράμματος με ορίζοντα δεκαετίας.

4)    Την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για τη γνωμοδότηση σε περιφερειακά θέματα.

5)    Τη δημιουργία οργάνων δίπλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για επιμέρους πολιτικές που ασκεί.

6)    Τη δημιουργία Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής με όλους τους  φορείς αγροτικής πολιτικής.

7)    Το σχεδιασμό ενός προγράμματος της κοινωνικά αλληλέγγυας και συλλογικής οικονομίας.

8)    Το σχεδιασμό περιβαλλοντικού χάρτη των Περιφερειών.

9)    Τη δημιουργία οργάνου – φορέα των κοινωνικών μεταναστών.

10)    Την εκπαίδευση του προσωπικού και των αιρετών.

Β) Για τη διεύρυνση της δημοκρατίας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και όχι να είναι απλά ένα διοικητικό κέντρο διαχειριστικής λογικής.

Ο «Καλλικράτης», όπως έχουμε τονίσει απέχει πολύ από το να είναι μια ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση.

Να προτείνουμε:

1)    Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν δικαίωμα λόγου εφΆ όσον το επιθυμούν στις συνεδριάσεις.

2)    Μετά τον εισηγητή του κάθε θέματος και τον Περιφερειάρχη, το λόγο να παίρνουν οι επικεφαλής των παρατάξεων ή οι εισηγητές.

3)    Να θεσμοθετηθεί στην αρχή της κάθε συνεδρίασης να απαντώνται οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις.

4)    Κάθε παράταξη που εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμβούλων, να έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη και να υποχρεούται ο πρόεδρος να τα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη.

5)    Να θεσμοθετηθεί ο θεσμός της επίκαιρης ερώτησης και της εισαγωγής θέματος προ ημερησίας διάταξης, εφόσον φυσικά προκύπτει έκτακτο γεγονός.

6)    Μετά από πρόταση παράταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εδρών της, να συζητούνται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των πολιτών και να εκδίδονται σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα.

7)    Να καθοριστεί χρόνος ομιλίας των συμβούλων, ανάλογα με το θέμα συζήτησης, τόσο της πλειοψηφίας, όσο και των λοιπών παρατάξεων. Ο χρόνος ομιλίας πρέπει να καθοριστεί σε όριο, το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη του θέματος, όχι μόνο από τον σύμβουλο της πλειοψηφίας, αλλά και τους λοιπούς συμβούλους.

8)    Να προβλεφθεί, επίσης, ότι υπό όρους (όταν δηλαδή θα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των συμβούλων), να λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και πολίτες.

9)    Να καθοριστεί μία συνεδρίαση κατά χρόνο, στην οποία θα γίνεται απολογισμός του έργου της περιφέρειας και κατά την οποία να εκτίθενται οι απόψεις (έλεγχος) του έργου αυτής.

10)    Στις επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να θεσμοθετηθεί να καλούνται με δικαίωμα λόγου οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι να μπορούν να ορίζουν τον εκπρόσωπό τους.

11)    Εξασφάλιση της δυνατότητας των παρατάξεων να ασκούν το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό διεκδικούμε οι παρατάξεις να έχουν γραφείο και γραμματειακή στήριξη και στην έδρα της Περιφέρειας και στις πρωτεύουσες όλων των νομών.

12)    Θεσμοθέτηση άτυπου οργάνου κατά νομό. Με δεδομένο ότι ο «Καλλικράτης» δεν προβλέπει συλλογικά όργανα σε κάθε Νομό, ενώ στο επίπεδο των Δήμων υπάρχει σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα συλλογικό όργανο, προτείνουμε, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, ότι θα λειτουργεί σε κάθε Νομό άτυπο συλλογικό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αιρετοί σύμβουλοι κάθε Νομού και οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό όργανο θα το συνεδριάζει ο Αντιπεριφερειάρχης μία φορά το μήνα για να συζητά θέματα που αφορούν τον κάθε Νομό, υπό όρους δε (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών) να λαμβάνεται η απόφαση, η οποία να δεσμεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επισυνάπτεται κείμενο για τις άμεσες ενέργειες αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού.

Θανάσης Πετράκος, μέλος της Γραμματείας Τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΝ