Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/12/2010

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Θ.Δρίτσα: Είναι αξιόπιστες οι επιθεωρήσεις πνευστών σωσιβίων σχεδίων και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων;

Προς τoυς Υπουργούς Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας - Προστασίας του Πολίτη

Σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, με εκτεταμένη νησιωτική επικράτεια και με διακίνηση εκατομμυρίων επιβατών μέσω θαλάσσης σε ετήσια βάση, η ασφάλεια των πλοίων και των επιβαινόντων σε αυτά θα πρέπει να αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για τις Ελληνικές κυβερνήσεις.  Η αυστηρή εφαρμογή της σχετικής με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ασφάλειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή και προκειμένου μεταξύ άλλων να μπει τάξη στον κλάδο των συνεργείων συντήρησης - επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων, τέθηκε σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) αρ. 59 της 31ης Μαρτίου 1999. Το εν λόγω ΠΔ προέβλεπε στο άρθρο 3 τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της καταλληλότητας των εν λόγω συνεργείων με σημαντικότερη την απαίτηση να έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστή των πνευστών σωσιβίων σχεδιών ή ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων που επιθεωρούν. Ωστόσο, με νέο ΠΔ (υπ. αριθ. 260) στις 14 Οκτωβρίου του 1999 καταργήθηκε η παραπάνω απαίτηση – προϋπόθεση του άρθρου 3 του προηγούμενου ΠΔ προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την αξιοπιστία  των συνεργείων αυτών ως προς την ορθότητα συντήρησης και επιθεώρησης των συγκεκριμένων σωστικών μέσων.

Οι ανησυχίες που προκάλεσε η κατάργηση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των συνεργείων αλλά και  έγγραφες καταγγελίες ιδιοκτητών συνεργείων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, οδήγησε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να δώσει στη δημοσιότητα προς δημόσια διαβούλευση δύο σχέδια ΠΔ (στις 30/5/2006 και στις 14/02/2007) προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που δημιούργησε το ΠΔ 260/1999, τα οποία ωστόσο ποτέ δεν εκδόθηκαν. Με την υπ. αριθ. 9654 ερώτηση που κατέθεσε στις 25/06/2007 ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Δραγασάκης προς τον τότε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη ζητούσε μεταξύ άλλων να μάθει τους λόγους για τους οποίους το ΥΕΝ καθυστερούσε τις διαδικασίες δημοσίευσης και εκτέλεσης του νέου ΠΔ. Στην απάντηση του στις 12 Ιουλίου 2007 ο κ.  Κεφαλογιάννης διαβεβαίωνε τον κ. Δραγασάκη ότι έχει καταρτισθεί και προωθείται σχέδιο ΠΔ με το οποίο καταργούνται τα υφιστάμενα ΠΔ 59/1999 και 260/1999. Παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετικό ΠΔ με αποτέλεσμα να εκκρεμούν σοβαρά ζητήματα που άπτονται των επιθεωρήσεων των σωστικών μέσων και κατά συνέπεια της ασφάλειας των επιβατών και των πληρωμάτων.           

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Διασφαλίζεται η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των επιβατών και των πληρωμάτων σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, με δεδομένες τις εκκρεμότητες που αφορούν στα συνεργεία επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών και ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης πλοίων, όπως αυτά λειτουργούν σήμερα;

2.    Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων διαθέτουν προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί να ελέγχει την αξιοπιστία των συνεργείων επιθεώρησης ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης και πνευστών σωσιβίων λέμβων;

3.    Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια στα συνεργεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων, πόσες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί και σε τι αφορούν κατά κύριο λόγο αυτές οι παραβάσεις;

4.    Προτίθενται να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ΠΔ που θα αντικαθιστά το ΠΔ 260/1999 και θα εναρμονίζεται με τις προβλεπόμενες από τον ΙΜΟ διατάξεις; Αν ναι, πότε; Αν όχι, γιατί;      

Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής Δρίτσας
Α' Πειραιά και Νησιών