Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
12/01/2011

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρά προβλήματα και κρίση στην “Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ”

Προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Με το νόμο 3489/2006 συστήθηκε και η ανώνυμη εταιρεία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» με αρχικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και δυνατότητα συμμετοχής σταδιακά μετόχων από τον ιδιωτικό τομέα και με αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Η μέχρι τώρα λειτουργία της είναι εξαιρετικά προβληματική. Με την αρχική παραίτηση του πρώτου προέδρου της εταιρείας το 2009, την πρόσφατη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, την αποτυχία να χρησιμοποιήσει και να κινητοποιήσει στις αναγκαίες δράσεις με τους αρχικούς πόρους των 30 εκ. ευρώ που είχαν εξασφαλιστεί με πολύ αγώνα από το Γ ΚΠΣ, την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τον ρόλο της, χωρίς να έχει ακόμα εσωτερικό κανονισμό για την λειτουργία της και με υπέρογκα ποσά για μισθούς, αποτελεί τουλάχιστον το πιο ανορθολογικό παράδειγμα για την καινοτομία της χώρας.

Ο ίδιος ο νυν πρόεδρος της εταιρείας σε άρθρο του τον Σεπτέμβριο του 2010 έγραφε “Tέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) το όλο εγχείρημα δεν έχει να επιδείξει κανένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αν κάποιος εξαιρέσει τα δύο επίσημα παραδοτέα που συνοδεύουν τη μέχρι τώρα λειτουργία της, δηλαδή α) τη μελέτη στρατηγικής που έχει ολοκληρωθεί το 2008 αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη με τη μορφή κάποιου επιχειρησιακού σχεδίου και β) τη μελέτη χωροθέτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι δύσκολο να διακρίνει κάποια άλλη ενέργεια, στην οποία να έχει αφήσει το αποτύπωμά της όλα αυτά τα χρόνια στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ η όλη προσπάθεια δεν έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα. Συγκεκριμένα, έως τώρα η AZK δεν έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα της χωροθέτησης και των βασικών υποδομών υποστήριξης, αλλά ούτε αυτό των κινήτρων που θα διευκόλυναν την προσέλκυση επενδυτών και δη άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI). Δυστυχώς, στο παρελθόν η πολιτεία αλλά και πολλοί εμπλεκόμενοι εταίροι αντιμετώπισαν την AZK απλώς ως φορέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας που θα της παραχωρούσε το κράτος, αγνοώντας όλες τις άλλες παραμέτρους του επιχειρηματικού-καινοτομικού οικοσυστήματος (ανθρώπινο κεφάλαιο - υφιστάμενοι φορείς έρευνας, υπηρεσίες διασύνδεσης, επιχειρηματικά κεφάλαια - χρηματοοικονομικά μέσα, one stop shop υπηρεσίες για τους επενδυτές και θερμοκοιτίδες)”.

Παρά τις  συναντήσεις και τα μεγάλα λόγια των υπουργών, για τον ρόλο της εταιρείας ως θύλακα και συντονιστή των δράσεων καινοτομίας σε όλη την περιοχή, σήμερα η εταιρεία αντιμετωπίζεται ως χρεωμένη ΔΕΚΟ. Από τον Ιούλιο που έγιναν οι συναντήσεις με την υπουργό Παιδείας και τις εξαγγελίες μέχρι σήμερα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει λυθεί κανένα θέμα αλλά αντίθετα η κρίση στην εταιρεία βαθαίνει.

Επειδή ο σχεδιασμός μιας σοβαρής θεσμικής παρέμβασης για την καινοτομία σε ένα κρίσιμο γεωγραφικά χώρο, όπως αυτός της Μακεδονίας, ξεπερνά τις τρέχουσες πολιτικές και κυβερνητικές αντιφάσεις, ελλείψεις, και αδυναμίες στρατηγικού σχεδιασμού και αφορά κρίσιμες στρατηγικές εξόδου από την ύφεση και την οικονομική και κοινωνική κρίση,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Πόσο κόστισε μέχρι τώρα η λειτουργία της εταιρείας και ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης  για το μέλλον της;

2.    Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την καινοτομία και την ανάπτυξη της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα;

3.    Πώς θα αξιοποιηθούν τα τεράστια αποθέματα σοβαρού ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και ερευνητικής υποδομής της περιοχής σε ένα ενιαίο σχεδιασμό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου