Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
01/03/2011

Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ.Τσίπρα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα την ανάθεση μελέτης ενιαίου μισθολογίου σε ιδιώτες

Με πρόσθετες σημαντικές περικοπές θα κάνει πρεμιέρα το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2011, αφού όμως πρώτα λάβει την έγκριση της Τρόικας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ανατέθηκε σε δύο εταιρείες (Hay Group και Icap Group) η προετοιμασία μελέτης για το νέο μισθολόγιο έναντι του ποσού των 71.955 ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν σε μία νέα εξοικονόμηση δαπανών ύψους 1 δισ. ευρώ για φέτος, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών τα ποσά που εκταμιεύει σε ετήσια βάση ο κρατικός προϋπολογισμός για να πληρώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων έχει περιοριστεί στο 10,7% του ΑΕΠ από 11,7% ΑΕΠ που ήταν τα τελευταία χρόνια.  Οι τελευταίες μειώσεις αποδοχών που έγιναν στο πλαίσιο του Μνημονίου, σε μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου (σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας) συμπίεσαν κατά 2,3 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ τις δαπάνες του προϋπολογισμού.

Μία νέα περικοπή κατά 0,5% του ΑΕΠ θα «ανασάνει», υποτίθεται, τον προϋπολογισμό, κατά 1 δις ευρώ, πλην όμως θα αποτελέσει νέο οξύ πλήγμα για τον κλάδο των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι αποδοχές τους μπαίνουν για μία ακόμη φορά στην «προκρούστεια κλίνη».

Εκτός από την καταγραφή –για μια ακόμα φορά– των δημοσίων υπαλλήλων, τις αποδοχές ανάλογα με τη θέση, τις πρόσθετες αμοιβές (επιδόματα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.), τη διαφορά αμοιβών υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας ανά υπουργείο και φορέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ.) η μελέτη θα διερευνά και τη «δυναμική της απασχόλησης» με τα εξής σενάρια:

•    Τη «δυναμική μεταβολής των μισθών» ανά κατηγορία προσωπικού. Παρουσίαση  της δομής του ισχύοντος μισθολογίου, τόσο των προβλεπόμενων αμοιβών αλλά και των πραγματικών αμοιβών.

•    Τη «δυναμική της απασχόλησης». Με την εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική και την πολιτική προσλήψεων, τόσο βάσει του κανόνα 1/5 (ήτοι μια πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις) όσο και άλλων περιορισμών, που αφορούν σε υποχρεωτικούς διορισμούς απόφοιτων στρατιωτικών σχολών και αστυνομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης, επιτυχόντες ΑΣΕΠ, μετατάξεις από ΔΕΚΟ προς φορείς της γενικής κυβέρνησης κ.λπ.

•    Τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων.

        Η μελέτη που θα εκπονήσουν οι δύο εταιρίες θα περιλαμβάνει και τις κατευθύνσεις που «πρέπει να έχει» το νέο μισθολόγιο, και για τις οποίες θα ληφθούν υπόψη ακόμα και τα μισθολόγια των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, προς  αυτήν την κατεύθυνση οι δύο εταιρείες που ανέλαβαν τη μελέτη θα παρουσιάσουν στατιστικές αναλύσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες:

•    Υπολογισμός της μέσης αμοιβής –προβλεπόμενη και πραγματική– ανά κατηγορία εργαζομένων και ανά φορέα του Δημοσίου.

•    Ηλικιακή κατανομή εργαζομένων ανά κλιμάκιο μισθών και συνολικών αμοιβών.

•    Ποσοστά πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο των αποδοχών ανά κατηγορία και ανά φορέα.

•    Επίπεδο εκπαίδευσης, επίπεδο αμοιβών και τυπικές αποκλίσεις.

•    Σύνολα που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της ενιαίας αρχής πληρωμών (π.χ. ποσοστά υπαλλήλων που λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους επιδομάτων και αμοιβών).

Επιπλέον πέρα από τις τακτικές αποδοχές θα καταγραφούν τα επιδόματα, οι υπερωρίες, τα έξοδα μετακίνησης και άλλες πρόσθετες αμοιβές, καθώς και η συχνότητα της προβλεπόμενης χορήγησης των πρόσθετων παροχών.

Μάλιστα, τα στοιχεία για τη δομή του μισθολογίου θα συμπεριλαμβάνουν την κεντρική διοίκηση, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, αλλά και ειδικά μισθολόγια. Θα ληφθούν υπόψη και στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια να αποτιμηθεί το μελλοντικό κόστος από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Ποιος είναι ο λόγος και το σκεπτικό ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες, της σύνταξης του ενιαίου μισθολογίου, με επιβάρυνση επιπλέον κόστους του προϋπολογισμού  με 71,9 χιλ. ?, και η παράκαμψη και απαξίωση τόσο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του ΓΛΚ, καθʼ ύλην  αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας, η οποία μέχρι σήμερα έχει συντάξει όλα τα γενικά και ειδικά μισθολόγια, διαθέτει όλα τα στοιχεία, και γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, που θα χρησιμοποιήσουν οι ιδιωτικές εταιρείες, όσο και της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ, όταν υπάρχει σχετική νομολογία από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

2.    Ποιο είναι το ιστορικό ανάθεσης του έργου στις συγκεκριμένες εταιρείες (διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού,  άλλες προσφορές κλπ.);

3.    Με ποια λογική έγινε ανάθεση έργου στις 27-1-2011 με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τις 31-1-2011;

4.    Ποιος  είναι ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας των δυο εταιριών με τις υπηρεσίες του δημοσίου για να παρέχουν τα αρχεία και τα στοιχεία τους;

5.    Παραδόθηκε η μελέτη από τις δυο εταιρίες και αν ναι πότε θα κοινοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ