Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/03/2011

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Επίκαιρη Επερώτηση σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης και τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στα θέματα της Παιδείας, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προς την  Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ολόκληρη η Επίκαιρη Επερώτηση είναι η ακόλουθη:

Θέμα: Η πολιτική της κυβέρνησης διαλύει τη δημόσια Παιδεία

Σε μαρασμό οδηγεί την Παιδεία η πολιτική της κυβέρνησης, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, επιδεινώνει τις εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων σε αυτήν, αυξάνει τη γραφειοκρατία και εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες στον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζει τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις που επικρατούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εναρμονίζεται με τις επιταγές του Μνημονίου και τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Φαλκιδεύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των πολιτών σε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, υπονομεύει τον κοινωνικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας, καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας των μορφωτικών ευκαιριών και οξύνει την ταξική επιλογή και τον αποκλεισμού των πιο αδύναμων στρωμάτων. Οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τους πρώτους δύο μήνες του 2011, αναμένεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Α. Υποδομές, χρηματοδότηση, βιβλία

Συγκεκριμένα, παρά τις ανεπάρκειες σε κτίρια, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) δεν πληρώνει τους εργολάβους στους οποίους έχει αναθέσει την κατασκευή τους· οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ακόμα και τη θέρμανση, επειδή οι σχολικές επιτροπές έχουν πάρει μόνο το 1/3 της χρηματοδότησης που τους αναλογεί· τα 800 πιλοτικά ολοήμερα υπολειτουργούν με συμβασιούχους που αμείβονται με πόρους, για όσο ακόμα υπάρχουν, του ΕΣΠΑ, ενώ έχει ήδη εξαγγελθεί η κατάργηση των αθλητικών σχολείων. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο προχωρεί στην ολοκληρωτική ακύρωση ή εκχώρηση στον ιδιωτικό τομέα θεμελιωδών λειτουργιών υποδομής και στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως η εκπαιδευτική έρευνα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.ά. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η εξαίρεση από τον κρατικό προϋπολογισμό και η ανάθεση σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της διαδικασίας εκτύπωσης και διανομής των σχολικών εγχειριδίων.

Β. Συγχωνεύσεις σχολείων

Οι συγχωνεύσεις σχολείων που έχουν εξαγγελθεί υπηρετούν αποκλειστικά την λογιστική της «εξοικονόμησης πόρων», μέσα από την περικοπή οργανικών και λειτουργικών θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών. Η συνεπαγόμενη αύξηση των μαθητών ανά τμήμα θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα: μείωση των ευκαιριών μόρφωσης για τα παιδιά των μικρών κοινοτήτων με επιπτώσεις στην ίδια την ύπαρξη αυτών των κοινοτήτων και στην εσωτερική μετανάστευση, αύξηση του κόστους σπουδών λόγω μετακινήσεων, αύξηση της σχολικής διαρροής, υποβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας, πιθανή επιδείνωση των φαινομένων βίας στις μεγάλες απρόσωπες σχολικές μονάδες, δυσκολίες στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων, αύξηση της ανεργίας των εκπαιδευτικών και στροφή, όσων μπορούν, στην ιδιωτική κερδοσκοπική εκπαίδευση.

Γ. Μετατροπή πειραματικών σχολείων σε πρότυπα – Κατάργηση των αντισταθμιστικών μέτρων (Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και Ενισχυτική Διδασκαλία)

Το Υπουργείο Παιδείας καταργεί τα μοναδικά αντισταθμιστικά μέτρα για τα παιδιά των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία. Κατʼ αυτόν τον τρόπο, μαζί με τη μείωση των μισθών, την ανεργία και την αύξηση του κόστους ζωής, οι γονείς θα επωμισθούν πρόσθετα βάρη για ιδιωτικά φροντιστήρια. Ταυτόχρονα, η μετατροπή των Πειραματικών σε Πρότυπα – «κυψέλες αριστείας» διαστρεβλώνει τον παιδαγωγικό ρόλο των δημόσιων πειραματικών σχολείων και τα μετατρέπει σε ιδρύματα για τις ελίτ (μη αποκλείοντας και την επιβολή διδάκτρων). Τα μέτρα αυτά υπονομεύουν ευθέως τον δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και εντείνουν τις λειτουργίες αποκλεισμού και ταξικής επιλογής των πιο αδύναμων στρωμάτων.

Δ. Διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου

Με σειρά μεθοδευμένων ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας οδηγούνται σε διάλυση τα Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα:

1)  Το Υπουργείο Παιδείας περικόπτει κατά το 1/3 τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων. Οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις παραγωγής αξιοπρεπούς επιστημονικού έργου (εκπαιδευτική  διαδικασία, γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικές περιοχές, διδάσκοντες και ερευνητές, υλικοτεχνική υποδομή, ακόμη και φοιτητική μέριμνα)  συρρικνώνονται στα μέτρα των λογιστικών φύλλων του Μνημονίου ή και ακυρώνονται παντελώς. Ενδεικτικά:

- Το Α.Π.Θ. βρίσκεται σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση ύστερα από τη μείωση της χρηματοδότησής του κατά 33%, ενώ είναι μεγάλες οι ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό και προσωπικό.

- Η πληρέστερη βιβλιοθήκη στον τομέα των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στη χώρα, αυτή του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία εξυπηρετεί πάνω από 18.000 εγγεγραμμένους χρήστες, εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω έλλειψης προσωπικού και αδυναμίας συντήρησης των υποδομών της.

- Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μείωσε κατά 30% τον προϋπολογισμό του, ενώ προβλέπεται περαιτέρω  μείωση του ιδίου μεγέθους για τον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα τμήματά του. Άμεση συνέπεια αυτής της περικοπής είναι οι ελλείψεις καθηγητών, με αποτέλεσμα την κατάργηση μαθημάτων (κατά 18 λιγότερα είναι τα μαθήματα στον Οδηγό Σπουδών των Μηχανολόγων Μηχανικών)  ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δ.Ε., τίθεται ζήτημα διακοπής της δωρεάν σίτισης των φοιτητών από το Σεπτέμβριο του 2011.

2) Με πρόσφατη εγκύκλιο (28-1-2011)  περιορίζεται σημαντικά η δωρεάν διάθεση συγγραμμάτων στους φοιτητές/τριες σε ένα βιβλίο ανά μάθημα και μόνο για τα μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα  για το πτυχίο. Μάλιστα, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιστρέψουν τυχόν επιπλέον συγγράμματα που έχουν ήδη παραλάβει.

3) Στη λογική του «5 προς 1» αναφορικά με τις προσλήψεις, σύμφωνα με τη λογική του Μνημονίου, το Υπουργείο δεν επιτρέπει στα πανεπιστήμια να καλύψουν τα κενά τους σε ΔΕΠ, ούτε λόγω συνταξιοδότησης των παλαιοτέρων, και έχει παγώσει όλες τις διαδικασίες εξέλιξης του προσωπικού. Το μέτρο αυτό πλήττει ευθέως την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων, θεμελιώδες υπόβαθρο της δημοκρατικής λειτουργίας αλλά και της επιστημονικής αξιοπιστίας του πανεπιστημίου ως θεσμού, σε όλες της τις διαστάσεις: από το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων, μέχρι την ουσιαστική και αυτονόητη αυτονομία της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διαμόρφωση των επιστημονικών προγραμμάτων και την επιλογή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

4) Αφήνει απλήρωτο πλήθος εκπαιδευτικών που ανέλαβαν μέγιστο μέρος του εκπαιδευτικού έργου, ενώ παράλληλα γενικεύει αυθαίρετα τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει μια απροκάλυπτα παράνομη στάση πληρωμών έναντι συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ 407/80 και Έκτακτων Εκπαιδευτικών των ΤΕΙ και  παραλλήλως παρανομεί συνάπτοντας αυθαίρετες συμβάσεις εργασίας που περικόπτουν διδακτικό έργο. Ολόκληρα εκπαιδευτικά ιδρύματα αδυνατούν πλέον να λειτουργήσουν (π.χ. ΤΕΙ Πειραιά , ΤΕΙ Σίνδου).

5) Με δηλώσεις του πρωθυπουργού, της υπουργού και των υφυπουργών παιδείας, η κυβέρνηση απαξιώνει συστηματικά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το έργο και τους λειτουργούς του και μεθοδεύει την χειραγώγηση της κοινής γνώμης προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα σχέδιά της για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης παιδείας και έρευνας.

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κινείται στο πλαίσιο των αλλαγών που επιβλήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχουν σφραγιστεί από την κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων δοξασιών, όπως αυτές διατυπώθηκαν ήδη στο Μάαστριχ και κωδικοποιήθηκαν στη λεγόμενη στρατηγική της Λισσαβόνας, με στόχο τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη των πανεπιστημιακών και ερευνητικών θεσμών. Η κυβέρνηση προωθεί αυτές τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αγνοώντας τις απόψεις των συγκλήτων σχεδόν όλων των πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και τις προτάσεις των συνόδων των πρυτάνεων, που απέρριψαν το κείμενο διαβούλευσης, επειδή όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα του πανεπιστήμιου αλλά και επιδεινώνει:

Αυτή η «αναδιάρθρωση» αναμένεται να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του δημόσιου πανεπιστημίου, που συνδυάζει διδασκαλία και έρευνα, αυτοδιοικείται δημοκρατικά, διασφαλίζει την ελευθερία της γνώμης και την ανεξαρτησία της έρευνας και παρέχει δωρεάν μόρφωση στους πολίτες. Αντʼ αυτών προωθείται από την κυβέρνηση η εγκαθίδρυση μιας ιεραρχικής δομής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλαπλών ταξικών και επιστημονικών ταχυτήτων, με δίδακτρα και ανταγωνιστική ιδιωτικοοικονομική διαχείριση, στενά εξαρτημένο από ισχυρά διεθνή και εγχώρια επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα. Στην κορυφή θα υπάρχουν θεσμοί όπως τα Κέντρα Αριστείας, που θα λειτουργούν ως ιδρύματα-μονάδες παραγωγής ακριβοπληρωμένων επιχειρηματικών στελεχών και στα οποία τόσο η ένταξη όσο και η αποφοίτηση θα έχουν ξεκάθαρους ταξικούς φραγμούς, ενώ, στα πιο χαμηλά κλιμάκια, θα υπάρχουν «κέντρα κατάρτισης», ως μονάδες παραγωγής ημιμαθών, φτηνών και αναλώσιμων εργαζόμενων  και ανέργων.

Επερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιους στρατηγικούς στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης ανταποκρίνονται η συρρίκνωση των κονδυλίων που διατίθενται για τις κτιριακές υποδομές και τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, παράλληλα με την εκχώρηση κομβικών λειτουργιών υποστήριξης στον ιδιωτικό τομέα;

  2. Πώς προτίθεται να απαντήσει το υπουργείο στις αυξανόμενες διαμαρτυρίες των γονέων, των εκπαιδευτικών και των δημοτικών αρχών σε όλη την επικράτεια για τη συγχώνευση των σχολείων, την απαράδεκτη παιδαγωγικά αύξηση των μαθητών ανά τμήμα και την συνεπαγόμενη συρρίκνωση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών;

  3. Προτίθεται η υπουργός να ξαναθέσει σε λειτουργία τα ελάχιστα υπαρκτά αντισταθμιστικά μέτρα όπως η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη; Ή μήπως αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης η οριστική κατάργησή τους κι αν ναι, σε ποιους παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς αποσκοπεί αυτή η απόφαση;

  4. Θα διασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας τη δωρεάν διάθεση βιβλίων στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλων των απαραίτητων εγχειριδίων για τους φοιτητές, με ευθύνη του κράτους, ή αποτελεί κυβερνητική επιλογή να εκχωρηθεί σταδιακά η κρίσιμη αυτή εκπαιδευτική λειτουργία σε ιδιώτες;

  5. Θα ανακαλέσει τα μέτρα (αναστολή λειτουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αναστολή χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ, περικοπή χρηματοδότησης της έρευνας), που δυσχεραίνουν δραματικά το ερευνητικό έργο των ΑΕΙ;

  6. Θα προχωρήσει στο άμεσο «ξεπάγωμα» των διαδικασιών προκήρυξης και εκλογής θέσεων ΔΕΠ, σεβόμενο την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων και επιτρέποντάς τους να εκπληρώσουν στοιχειωδώς το διδακτικό και επιστημονικό τους έργο; Θα καταβάλει τις χρεωστούμενες αμοιβές των εκπαιδευτικών με σύμβαση 407 και του Έκτακτου Προσωπικού των ΤΕΙ, όπως η ηθική, η αξιοπρέπεια αλλά και ο νόμος επιτάσσουν;

  7. Πώς συνάδει με την συνταγματική επιταγή της προάσπισης και υποστήριξης της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η συστηματική υπονόμευση και απαξίωση του έργου και των λειτουργών των δημοσίων ΑΕΙ εκ μέρους κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα οι ίδιοι διατρανώνουν σε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα ανεξέλεγκτων ιδιωτικών δομών όπως τα Κέντρα Αριστείας;

  8. Θα αποσύρει το «πλαίσιο διαβούλευσης» που έχει ήδη απορρίψει σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας και το οποίο ευθέως οδηγεί στη διάλυση του δημόσιου, δωρεάν, αυτοδιοίκητου και δημοκρατικού πανεπιστημιακού θεσμού;

Οι επερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου

Ηρώ Διώτη

Θοδωρής Δρίτσας

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Βασίλης Μουλόπουλος

Δημήτρης Παπαδημούλης

Αλέξης Τσίπρας