Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
31/03/2011

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Σε άμεσο κίνδυνο η λειτουργία των ελληνικών ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων.

Προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε προηγούμενη ερώτησή μας (2450/7.9.2010) σημειώναμε ότι ο νόμος 3498/24.10.2006, με τίτλο «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις»,  που ψηφίστηκε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, δημιούργησε πολλά προβλήματα στη λειτουργία των ελληνικών λουτροπόλεων και πως υπήρχε άμεση ανάγκη για την αντικατάστασή του. Αυτό εξάλλου είχε αποφασιστεί ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Δεκέμβρη του 2009 με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των 69 δήμων-μελών του, εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και κομμάτων. Επισημαίναμε επίσης πως  το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεσμεύτηκε να καταθέσει το Σχέδιο Νόμου έως τις 15 Ιανουαρίου 2010, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι μέχρι σήμερα καμία από τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας  δεν διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, καθώς επίσης άδεια και κανονισμό λειτουργίας. Επιπροσθέτως ο ΕΟΤ επισημαίνει με έγγραφά του ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία των θεραπευτηρίων μέχρι την έκδοση του ειδικού σήματος, με αποτέλεσμα ο ελληνικός ιαματικός τουρισμός-θερμαλισμός, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό δημόσιο κοινωνικό αγαθό, να οδηγείται στη συνεχή απαξίωση και υποβάθμιση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στην απάντηση του (189/1-10-10) αναφέρει «…επίκειται άμεσα η κατάθεση σχεδίου νόμου που ρυθμίζει με ολοκληρωμένο τρόπο και συνολικά θέματα Ιαματικού τουρισμού& θερμαλισμού..» αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι «..κατά την εφαρμογή του νόμου 3498/2006 παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσκολίες και ειδικότερα σε ότι αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης των υφιστάμενων ιαματικών φυσικών πόρων με αποτέλεσμα ο νόμος να παραμένει ανενεργός…..» και πως « η Γενική Γραμματεία Τουρισμού .. επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου για τον ιαματικό τουρισμό δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη των δυσλειτουργιών του νόμου 3498/2006 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των ιαματικών  φυσικών πόρων και η προσέλκυση επενδύσεων» 

Σήμερα έξι μήνες μετά από την απάντηση του Υπουργείου τίποτε από τα παραπάνω δεν έχει πραγματοποιηθεί γεγονός που δείχνει και την έλλειψη υπευθυνότητας με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα του  ελληνικού  ιαματικού  τουρισμού –θερμαλισμού και  όλους εκείνους τους φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα που αγωνίζονται για την επιβίωση του.

Η ανυπαρξία πολιτικής από την κυβέρνηση  έχει οδηγήσει τον ιαματικό  τουρισμό–θερμαλισμό σε μια κατάσταση πλήρους σύγχυσης χωρίς κανένα σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξή του με αποτέλεσμα να παραμένουν απροστάτευτοι οι Φυσικοί Ιαματικοί Πόροι της χώρας μας και  το κοινωνικό και οικονομικό τους περιβάλλον. Επιπλέον αυξάνει ο κίνδυνος  απώλειας  κονδυλίων για χρηματοδότηση έργων  που ήδη έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και μέσω των οποίων θα υλοποιούνταν η  ανάδειξη των ιαματικών πηγών του τόπου μας και θα προέκυπτε μια σημαντική πηγή  εσόδων τόσο για τις λουτροπόλεις όσο και για την εθνική οικονομία.

Πρέπει να επισημανθεί πως εδώ και ενάμισι χρόνο δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας για όσα από τα υδροθεραπευτήρια έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν, και πως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, και άλλοι φορείς του δημοσίου υλοποιούν μειωμένα προγράμματα για τα ιαματικά λουτρά παραπέμποντας ασφαλισμένους σε υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν παράνομα, μη εξαιρουμένων και αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.

Επειδή με τη διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που προβλέπεται από το Ν 3498/24.10.2006, ενισχύεται η απαξίωση και η υποβάθμιση των ιαματικών φυσικών πόρων. Με τον τρόπο αυτό  οι ιαματικές πηγές και λουτροπόλεις αφήνονται χωρίς προστασία στην τύχη τους διακινδυνεύοντας και αυτήν ακόμα τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Επειδή με την ολιγωρία της κυβέρνησης απαξιώνεται ένας σημαντικός τομέα της οικονομίας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού της χώρας και δημιουργούνται  οι προϋποθέσεις για το ξεπούλημα του ιαματικού  τουρισμού –θερμαλισμού στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Επειδή η αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού σε ετήσια περίοδο μπορούν να αναδείξουν τις υπάρχουσες λουτροπόλεις σε αξιόλογα κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού μακράς παραμονής για όλες τις ηλικίες και κυρίως για τα χαμηλά εισοδήματα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.    Πότε επιτέλους θα καταθέσουν για δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου  για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι κίνδυνοι για τη συνέχιση της λειτουργίας των ιαματικών κέντρων που προκύπτουν από τον ισχύοντα;

2.    Με ποιες άμεσες ενέργειες θα ενισχυθούν οι φορείς λειτουργίας των ιαματικών κέντρων για τη βελτίωση των υποδομών τους, τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, καθώς επίσης και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους;

3.    Ποια μέτρα προβλέπονται στο πλαίσιο της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού ώστε να εξασφαλίζεται συγχρόνως και η ενεργειακή αξιοποίηση του θερμού νερού στην ελληνική περιφέρεια;

4.    Ποια άμεσα μέτρα θα λάβουν ώστε το επίπεδο οργάνωσης και παρεχόμενων υπηρεσιών του  ελληνικού ιαματικού τουρισμού και θερμαλισμού να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε και να καταστεί ανταγωνιστικός; 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Τάσος Κουράκης

Μιχάλης Κριτσωτάκης