Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
26/05/2011

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: η πολιτεία στηρίζει τα κέρδη των μετόχων του ΟΑΣΘ σε βάρος των πολιτών

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Στο ΦΕΚ Β406/16.03.2011 δημοσιοποιήθηκε η κυβερνητική απόφαση της 22.02.2011, την οποία υπογράφουν οι κ. υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΣΘ για την τρέχουσα περίοδο. Για πρώτη φορά από το 2000 και κατά παράβαση των όσων προβλέπει ο Ν. 2898/2001, ο οποίος ρυθμίζει τους όρους συνεργασίας του ΟΑΣΘ και του ελληνικού δημοσίου, δεν παρέχονται αναλυτικά μεγέθη για τις δαπάνες του ΟΑΣΘ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων επέφερε αύξηση των εσόδων κατά 9 περίπου εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχη μείωση της κρατικής επιχορήγησης. Ακόμη και με την μερική αυτή δημοσιοποίηση των προϋπολογιστικών μεγεθών εξάγεται το συμπέρασμα πως τα κέρδη του ΟΑΣΘ αυξάνονται σε συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης σε βάρος των πολιτών. Δηλαδή η αύξηση των κομίστρων επιβαρύνει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μετανάστες, τους φοιτητές και τους μαθητές, οι οποίοι είναι οι βασικοί χρήστες των αστικών συγκοινωνιών. Τίθεται έτσι υπό αμφισβήτηση το νόημα της συνεργασίας του Δημοσίου και του ΟΑΣΘ, αφού η κρατική επιχορήγηση φαίνεται να προστατεύει και να αυξάνει τα κέρδη των μετόχων, χωρίς να αποτρέπεται η αύξηση των κομίστρων για τους πολίτες.

Παράλληλα, η μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής κατάστασης των οικονομικών του ΟΑΣΘ εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Καθιστά τη σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο και στον ΟΑΣΘ αδιαφανή και αναξιόπιστη. Χωρίς τη δημοσιοποίηση των ισολογισμών, του μετοχολογίου κτλ. προκύπτουν απορίες σχετικά με την ακριβή και τεκμηριωμένη δικαιολόγηση των δαπανών, στη βάση των οποίων καταβάλλεται και η δημόσια χρηματοδότηση.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2009 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που δημοσιεύτηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2010 εκκρεμεί το πόρισμα για τον ΟΑΣΘ, δίχως να αναφέρεται ο λόγος της καθυστέρησής του.

Επειδή η οικονομική συμβολή του δημοσίου στον ΟΑΣΘ στόχο έχει τη διατήρηση χαμηλών εισιτηρίων για τους πολίτες και τη διασφάλιση του κοινωνικού χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, και όχι την αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους των μετόχων,

Επειδή η αύξηση της τιμής της βενζίνης και η οξύτατη κοινωνική κρίση έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της χρήσης των αστικών λεωφορείων και συνακόλουθα των εσόδων του ΟΑΣΘ,

Επειδή τα κόμιστρα του ΟΑΣΘ έχουν ήδη αυξηθεί δύο φορές, επιβαρύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών,

Επειδή οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την ακριβή οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού τον οποίο χρηματοδοτούν είτε άμεσα ως επιβάτες είτε έμμεσα ως φορολογούμενοι,

Επειδή η κυβερνητική πολιτική έχει θέσει κατʼ επανάληψη ως στόχο της τη διαύγεια και τη διαφάνεια,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

1)    Για ποιον λόγο φέτος για πρώτη φορά δεν δημοσιοποιούνται τα αναλυτικά μεγέθη του καθορισμού δαπανών, εσόδων, αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης 2011 στον ΟΑΣΘ;

2)    Προτίθενται τα εμπλεκόμενα Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην αναλυτική δημοσιοποίηση των ανωτέρω στοιχείων; 

3)    Προτίθενται να προχωρήσουν στη μείωση των τιμών των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, που καθιστούν τη χρήση τους αβάστακτη, πλέον, πολυτέλεια για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και στην κατάργησή τους για τις ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες όπως οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία κλπ;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε να μας κατατεθεί το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον ΟΑΣΘ. Σε περίπτωση που το πόρισμα δεν έχει ολοκληρωθεί, που οφείλεται η καθυστέρηση αυτή;

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές:

Τάσος Κουράκης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου

Παπαδημούλης Δημήτρης