Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
21/06/2011

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Π.Λαφαζάνη με θέμα: Τεράστια τα οικονομικά προβλήματα των Δήμων

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η συντριπτική πλειονότητα των Δήμων της χώρας, υπό το νέο καθεστώς του «Καλλικράτη» με τη μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έχει έρθει αντιμέτωπη με τεράστια οικονομικά προβλήματα τόσο λόγω των οικονομικών υποχρεώσεών τους όσο και των περικοπών που προβλέπονται στο Μνημόνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Υπουργός εσωτερικών κ.Ραγκούσης, οι δανειακές υποχρεώσεις των δήμων προς το Τ.Π.Δ. και άλλα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται στα 1,9 δις ευρώ και προς τρίτους 1,26 δις, ενώ οι απαιτήσεις είναι 1,87 δις και 735 εκατομμύρια τα διαθέσιμά τους.

Η οικονομική κατάσταση, άλλωστε, των Δήμων της χώρας χαρακτηρίζεται δραματική από την ίδια την ΚΕΔΚΕ, «…ενώ σημειώνεται ότι μόνο το 2010 παρακρατήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση και δεν αποδόθηκαν στους ΟΤΑ θεσμοθετημένοι πόροι ύψους 1,5 δις ?. Και ότι  […] το κεντρικό κράτος, μέσω των περικοπών στους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, μεταφέρει τα δικά του ελλείμματα στην Τ.Α.».

 Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα ποσά της κρατικής επιχορήγησης και της ΣΑΤΑ για το 2011 κινούνται στα μειωμένα ποσά που καταβλήθηκαν το 2010, χωρίς να παίρνονται υπόψη οι αρμοδιότητες που έχουν εν τω μεταξύ   μεταβιβαστεί στην Τ.Α με τον Καλλικράτη.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για την κατανομή των ΚΑΠ., ενώ οι καθυστερήσεις καταβολής των μηνιαίων δόσεων δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στους ΟΤΑ, ακόμη και για την καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Αν ληφθούν δε υπόψη οι αλλαγές που έγιναν στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ με την εφαρμογή του Π.Δ 113/2010, υπάρχει κίνδυνος να παραλύσει η λειτουργία της Τ.Α., αφού δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι τρέχουσες δαπάνες, αν δεν εξοφληθούν αυτές των προηγούμενων ετών.

Οι ρυθμίσεις που έγιναν με το άρθρο 49 του Ν. 3943/2011 και δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και σε άλλους προμηθευτές, με τη συνομολόγηση δανείων, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, μιας και η ήδη δυσμενής οικονομική κατάσταση θα οξυνθεί το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στους εργαζόμενους της Τ.Α. οι ρυθμίσεις που έγιναν με το νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου μεθοδεύονται υποχρεωτικές μετατάξεις και απολύσεις προσωπικού, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την οικονομική κατάσταση των δήμων.

Κατόπιν των ανωτέρω:

    Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1.    Να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις, κατά Δήμο, όλων των ΟΤΑ καθώς και των δημοτικών επιχειρήσεων, τόσο πριν την ενοποίηση με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όσο και -εφόσον υπάρχουν- μετά την ενοποίηση.

2.    Τι πρόκειται να πράξουν για να στηρίξουν οικονομικά τους ΟΤΑ ώστε να ανταπεξέλθουν στις πιο ζωτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους;

3.    Πότε θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ για το 2011 και των λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων;

4.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση σχετικά με το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων των Δήμων;

Ο ερωτών βουλευτής

Παναγιώτης Λαφαζάνης