Skip to main content.
13/05/2011

Ο δημόσιος έλεγχος σε συνθήκες μνημονίου - Παρέμβαση του Νίκου Χριστόπουλου στην Ημερίδα του ΣΥΝ για την εκποίηση του δημόσιου πλούτου

Ένα από πρώτα βήματα που οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ  έκαναν προκειμένου να απαλλάξουν τον σχεδιασμό τους για λιγότερο κράτος από οποιονδήποτε κοινωνικό η διοικητικό έλεγχο, ήταν η μεθόδευση των κινήσεων και υλοποίηση προγραμμάτων απεγκλωβισμού από διαδικασίες ελέγχου.

Σε πρωταρχικό στάδιο λοιπόν, μετατρέποντας Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ.η και Υπηρεσίες σε Ν.Π.Ι.Δ. πέρα από τον στόχο της αλλαγής των εργασιακών σχέσεων μονίμων υπαλλήλων σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, απηλλάγησαν από τον  έλεγχο του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των υπηρεσιών του.

Θυμόμαστε όλοι το άγχος των υπαλλήλων του Δημοσίου για να περάσει μια δαπάνη, με όλα τα δικαιολογητικά και τους νομικούς ελέγχους από την υπηρεσία παρέδρου.

Και θα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τους θριαμβευτικούς λόγους βουλευτών τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ περί απαλλαγής από τον «γραφειοκρατικό έλεγχο του Δημοσίου Λογιστικού»και του ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι επιπτώσεις στην λειτουργία των υπηρεσιών, στον έλεγχο των δαπανών, στα θέματα των προμηθειών κ.λ.π. ήταν τεράστιες.

Τα διάφορα ΝΠΙΔ, οι Α.Ε. του δημοσίου, έμειναν, χωρίς έλεγχο πια για την εγκυρότητα των δαπανών, παρά μόνον τον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών, που σήμερα φαίνεται να λειτουργούν ως θυγατρικές εταιρείες των κάθε λογής πολυεθνικών συμβουλευτικών οικονομικών οίκων, γυπαετών των διεθνών φανς και διεθνών τραπεζικών κύκλων, που σκόπιμα και με σχέδιο υποβαθμίζουν σε εβδομαδιαία βάση την οικονομία  που οι ίδιες επιβάλλουν. Τα ονόματα Stantard&poor”s,του οίκου Moody”s κ.λ.π. προκαλούν τρόμο πια μέσα από τα δελτία ειδήσεων των Ελληνικών τηλεοπτικών μέσων.

Παράλληλα με την αύξηση των ποσών για απευθείας αναθέσεις μικρών και μεγαλύτερων έργων, ανάλογα με το μέγεθος του ΝΠΙΔ η της Α.Ε. του Δημοσίου, οι διοικητές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι κ.λ.π. ιέρακες της κομματικής ιεραρχίας των κομμάτων εξουσίας, αλλά και προθύμων συνεργατών τους, πλούτησαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού λαού.

Ο όποιος κοινωνικός έλεγχος, παραχωρήθηκε σε επιτροπές διορισμένες από τον αρμόδιο υπουργό, οι θεσμοθετημένες επιτροπές κοινωνικού ελέγχου υποβαθμίστηκαν και στο προσκήνιο εμφανίστηκαν οι εξίσου διορισμένες Ανεξάρτητες Αρχές,  που πολλαπλασιάστηκαν ιλιγγιωδώς .

Έτσι για κάθε κρατική διοικητική, ελεγκτική δραστηριότητα υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές αμφιβόλου έργου και που φυσικά δεν ελέγχονται κοινωνικά από κανέναν, εκτός του υπουργού που τις διορίζει .Πλην ελάχιστων που επιτελούν έργο, π.χ. Α.Σ.Ε.Π. άλλες δεν δικαιολογούν καν την ύπαρξή τους.

Έτσι ως ανεξάρτητες αρχές, εμφανίζονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού που αρμοδιότητά της είναι να ελέγχει τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια και τη προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

Ο συνήγορος του καταναλωτή .

Το ΕΣΡ όπως αυτό λειτουργεί σήμερα.

Η  αρχή της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής, για την διευθέτηση διαφορών συναλλασσόμενων με τις τράπεζες κ.λ.π.

Έτσι λοιπόν ο Δημόσιος έλεγχος, η προστασία του πολίτη από την κρατική επιβολή διαθλάται σε θεσμούς και διεργασίες έξω από κάθε δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής αποκαλυπτική είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για το πώς αντιλαμβάνεται τον έλεγχο  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπου στο άρθρο 15, που αφορά τα όργανα ελέγχου καθιερώνεται ο θεσμός του εσωτερικού ελεγκτή, που διορίζεται βεβαίως από τον υπουργό, ελέγχει και αναφέρει στην διμελή επιτροπή ελέγχου των υπηρεσιών του Δημοσίου, που επίσης παύονται και διορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει την δημόσια επιχείρηση.

Ο Δημόσιος έλεγχος αντικαθίσταται από τον ασφυκτικό λογιστικό έλεγχο του τοποτηρητή της Τρόικας  για την επίτευξη των στόχων που το πρόγραμμα του μνημονίου κατά επιχείρηση επιβάλλει  διαλύοντας ουσιαστικά το κοινωνικό κράτος.

Ο στόχος για ξεπούλημα όχι μόνον της περιουσίας αλλά και την ίδια την παρεχόμενη προς τους πολίτες υπηρεσία, επιτυγχάνεται και φυσικά ο επιχειρηματίας που θα πουλάει αυτήν την υπηρεσία θα είναι απαλλαγμένος και από το μόνιμο προσωπικό που μέχρι χθές πίστευε στην συνταγματικά κατοχυρωμένη  μονιμότητά του.