Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/07/2011

Ερώτηση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα και της βουλευτού Ε. Αμμανατίδου προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα: Αρνητική η γνωμοδότηση της διεύθυνσης δασών Χαλκιδικής για τη ΜΠΑ της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Η Διεύθυνση Δασών  Χαλκιδικής, συμφωνώντας με την άποψη του Δασαρχείου Αρναίας, γνωμοδοτεί αρνητικά για την ΜΠΕ (Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) της «Ελληνικός Χρυσός  Α.Ε.».

Οι επιστήμονες που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και διαχειρίζονται τα δάση και τον φυσικό πλούτο της Χαλκιδικής  βεβαιώνουν  ότι η εφαρμογή  του «Επενδυτικού» Σχεδίου των  Χρυσοθήρων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον της Χαλκιδικής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος ακολουθώντας πιστά τις πολιτικές επιταγές του Δ.Ν.Τ και χωρίς να έχει καν επίγνωση της μορφολογίας του εδάφους της συγκεκριμένης περιοχής, υπέγραψε στο άψε-σβήσε την καταστροφική απόφαση για την βόρειο-ανατολική Χαλκιδική. 

  Η περιβαλλοντική καταστροφή θα αποκλείσει κάθε τουριστική και αγροτουριστική αξιοποίηση γιατί η περιοχή, θα ενέχει σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης του εδάφους, των νερών ποταμών και θάλασσας,  αλλά και της διατροφικής αλυσίδας, όταν στην εν λόγω περιοχή αναπτύσσονται παραγωγικές τουριστικές επενδύσεις (που τόσο επικαλείται και η κυβέρνηση σαν βαριά βιομηχανία) καθώς χιλιάδες επισκέπτες συνδυάζουν τις όμορφες παραλίες με τα αιωνόβια δάση αλλά και την γειτνίαση με το Άγιο Όρος.

 Οι επιχωματώσεις με  τα στείρα υλικά, η σκόνη και ο θόρυβος από τις εκρήξεις, θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες καταστροφές σε μια  περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με αιωνόβια δένδρα και πλούσια πανίδα με αποτέλεσμα την  καταστροφή της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας που αποτελούν αναπτυξιακό μοχλό και στηρίζουν την οικονομία της  ορεινής  Χαλκιδικής.

Σοβαρό πλήγμα αναμένεται να δεχτούν η αλιεία, η οικογενειακή γεωργία και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ενώ θα ενταφιαστεί κάθε προσπάθεια για ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη στη βόρειο-ανατολική πλευρά του νομού.

Η  περιβαλλοντική καταστροφή θα μειώσει τις αξίες των ακινήτων της περιοχής και για τις μεταλλευτικές ανάγκες θα δεσμευτούν 317.000 στρέμματα, χωρίς δυνατότητα άλλης παραγωγικής επένδυσης.

Οι επιστημονικοί φορείς (Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ , Τεχνικό Επιμελητήριο) με ομόφωνες αποφάσεις  έχουν  γνωματεύει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός αποτελεί καταστροφή για το περιβάλλον την υγεία των κατοίκων και την τοπική οικονομία , Αναφέρεται σε ανάλωση φυσικού κεφαλαίου δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το προσδοκώμενο δημόσιο όφελος και προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων καθώς και στην αποτροπή επεμβάσεων με μη ανατρέψιμες επιπτώσεις.

Η τοπική κοινωνία αντιδρά και είναι αποφασισμένη να πει ένα δυναμικό ΌΧΙ στη λειτουργία των ορυχείων.

Για το οικονομικό σκέλος, είχαμε καταθέσει τη με αριθ. πρωτ. 13834/18-3-2011, ερώτηση.

Η απάντηση που λάβαμε με το από 9-5-2011 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιβεβαιώνει το θολό καθεστώς σχετικά με τις επιχορηγήσεις και το ιστορικό της αγοραπωλησίας των μεταλλείων. Καταδεικνύει δε την απαράδεκτη ολιγωρία της Κυβέρνησης αναφορικά με τη διεκδίκηση δικαιούμενων ποσών από τους έχοντες, την ίδια περίοδο που επιτίθεται βάναυσα στην ελληνική κοινωνία και στους μισθούς των εργαζομένων.

Παράλληλα, με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία, το οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι μηδαμινό καθώς δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ενώ η τελευταία (ως πολυεθνική) μπορεί να εξάγει τα κέρδη της μέσω των θυγατρικών της με αποτέλεσμα τη μη καταβολή φόρων στη χώρα που πραγματοποιεί την επένδυση.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1. Γιατί βιάστηκε να υπογράψει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, χωρίς να λάβει υπόψη τις αποφάσεις των επιστημονικών φορέων, αλλά και τις διαθέσεις της τοπικής κοινωνίας;

2. Γιατί δε συνεχίστηκε η τοπική διαβούλευση;

3. Από πού υπολογίζει ότι θα προκύψουν έσοδα για το ελληνικό δημόσιο τη στιγμή που η εταιρεία είναι αφενός  ιδιωτικών συμφερόντων και αφετέρου έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει την φορολόγησή της από το ελληνικό κράτος;  

4. Θα σταματήσει αυτή η καταστροφική επένδυση, τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝTΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ