Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/08/2011

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών με θέμα: Οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Τροχαίας Πιερίας καλούνται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρίας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Θέμα: Οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας καλούνται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρίας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» στα διόδια της Λεπτοκαρυάς.

 

Με το με αρ. 1/2005 Π.Δ. (ΦΕΚ 1Α΄/4-1-2005), αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η ίδρυση της Υπηρεσίας  Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, με έδρα το Σταθμό Διοδίων της Λεπτοκαρυάς και εδαφική αρμοδιότητα από την χ/θ 393,300 έως την χ/θ 474 της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσ/νίκης. Λόγω όμως έλλειψης του αναγκαίου χώρου για τη στέγασή της, στεγάσθηκε τελικά στην πόλη της Κατερίνης, σε χώρο που της παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο Κατερίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ρύθμιση για την έδρα στο σταθμό διοδίων Λεπτοκαρυάς ουδέποτε βρήκε σύμφωνους τους Αστυνομικούς υπαλλήλους της Πιερίας, οι οποίοι με επανειλημμένα διαβήματά τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς, εξέφραζαν δικαιολογημένα την άποψη ότι η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, θα έπρεπε να στεγάζεται στην Κατερίνη, διότι έτσι αφενός θα ανταποκρινόταν προσφορότερα στα καθήκοντά της, ενώ αφετέρου θα εξυπηρετούνταν καλύτερα  και οι ανάγκες των πολιτών. Άλλωστε η πόλη της Κατερίνης βρίσκεται στη χ/θ 438 της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσ/νίκης, στο μέσο δηλαδή της απόστασης του τομέα εδαφικής αρμοδιότητας της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

Τον Νοέμβριο του 2009, και ενόψει της μεταφοράς της έδρας της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας από την Κατερίνη στη Λεπτοκαρυά, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πιερίας, εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, με το οποίο καλούσε τους αρμόδιους Υπουργούς Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, να άρουν τη σχετική διάταξη του ως άνω Π.Δ., αφού, όπως αναφέρονταν σε αυτό, η παραμονή της Υπηρεσίας στην Κατερίνη (πρωτεύουσα του Νομού), θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη εποπτεία του συνόλου του οδικού άξονα που  είχε στην αρμοδιότητά της, συνηγορούσε στην άμεση και έγκαιρη ανταπόκριση της Υπηρεσίας στα περιστατικά που συνέβαιναν στην Εθνική οδό και εξυπηρετούσε  πολύ καλύτερα τους πολίτες που συναλλάσσονταν με αυτήν.

Η απάντηση του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε ότι στις 17-3-2008, υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», στην οποία παραχωρήθηκε η κατασκευή, συντήρηση, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση του τμήματος «Μαλιακός – Κλειδί» του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, έγγραφη συμφωνία, στην οποία προβλέπονταν η εγκατάσταση της πιο πάνω Υπηρεσίας σε δημόσια έκταση, δίπλα ακριβώς από το σταθμό διοδίων Λεπτοκαρυάς,  και ότι η  πιο πάνω παραχωρησιούχος εταιρία αναλάμβανε την υποχρέωση της κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

Ο χώρος, όπου στεγάζεται η  Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, είναι δημόσια έκταση, η οποία παραχωρήθηκε σε αυτήν από το Δημόσιο, κατά πληροφορίες ανήκει στον πρώην Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, η παραχωρησιούχος εταιρία  «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» έχει εγκαταστήσει το Κέντρο Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.) του σταθμού διοδίων Λεπτοκαρυάς, δηλαδή τα γραφεία του σταθμού Λεπτοκαρυάς και τον λοιπό εξοπλισμό της.

Σύμφωνα με δηλώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων ειδικά στην Πιερία, οι αστυνομικοί αισθάνονται πλέον «υπάλληλοι της Αιγαίο» αφού με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη βουλή για την ποινικοποίηση της μη καταβολής του αντιτίμου των διοδίων, αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο η κλήση των αστυνομικών από την εταιρία για την εφαρμογή του νόμου.

Επειδή ο όλος χώρος είναι περιφραγμένος και εξυπηρετείται από μια και μοναδική είσοδο – έξοδο. Επίσης στην είσοδο του χώρου, η εταιρία έχει εγκαταστήσει «μπάρα» και φύλακα, ο οποίος  απαγορεύει την είσοδο σε  αυτοκίνητα πολιτών, οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν την Υπηρεσία της Τροχαίας  για να διεκπεραιώσουν  υποθέσεις τους.

Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία οποιουδήποτε χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων έξω από τον περιφραγμένο χώρο, όπου στεγάζεται  η Τροχαία και το ΚΕΣ της εταιρίας με αποτέλεσμα οι πολίτες να παρκάρουν στον παράδρομο της εθνικής οδού παράνομα και με κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος για το οποίο θα θεωρηθούν και συνυπεύθυνοι.

Επειδή αντίθετα, στον προαύλιο χώρο της Τροχαίας, υπάρχει επαρκής χώρος  ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την  στάθμευση αυτοκινήτων πολιτών, και ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Με ποιους όρους και με ποια ανταλλάγματα παραχωρήθηκε δημόσια έκταση στην εταιρία: «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» για να στεγάσει το ΚΕΣ της ;  

2. Με ποιο δικαίωμα επομένως μια ιδιωτική εταιρία, εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε μια Δημόσια  Υπηρεσία, όπως είναι η  Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας και ενόσω μάλιστα δεν έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την άρση αυτής της διαρκούς παράνομης κατάστασης που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση και την ασφαλή διέλευση των πολιτών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Δημήτρης Παπαδημούλης