Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/08/2011

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ.Δρίτσα: Ανανέωση αποφάσεων για τις «ειδικές συνθέσεις» στα πλοία, σκανδαλώδης εύνοια για τις εταιρείες και νέο πλήγμα στην απασχόληση των ναυτικών και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κος Χ. Παμπούκης αποφάσισε την ανανέωση της δυνατότητας πλοιοκτητριών εταιρειών να χρησιμοποιούν ειδικές συνθέσεις πληρωμάτων στα πλοία τους κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων. Μία τέτοια απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα τόσο για την απασχόληση των ναυτικών αφού δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν λιγότερους έλληνες ναυτικούς και να απασχολούν στη θέση τους χαμηλά αμειβόμενα πληρώματα από τρίτες χώρες όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που χάνουν σημαντικά έσοδα από τις εισφορές τους. Το επιχείρημα για την λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων ήταν διαχρονικά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας η οποία σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης θα έφερνε περισσότερα πλοία στο ελληνικό νηολόγιο και θα αύξανε τις θέσεις απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών. Ωστόσο τα στοιχεία που αφορούν στο ελληνικό νηολόγιο και στην απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών δείχνουν ότι και το νηολόγιο δεν αυξάνεται και η απασχόληση των ναυτικών μειώνεται. Κατά συνέπεια αυτή η επιχειρηματολογία μόνο ως προσχηματική μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς ο πραγματικός στόχος αυτών των αποφάσεων είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου εις βάρος των Ελλήνων ναυτικών και των ασφαλιστικών τους ταμείων. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ανανέωση των αποφάσεων για τις ειδικές συνθέσεις οι οποίες πλήτουν οικονομικά το ΝΑΤ, έγινε μερικές μόνο εβδομάδες μετά την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που προβλέπει μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις των ναυτικών και στη χρηματοδότηση του ΝΑΤ με πρόσχημα τα υψηλά ελλείμματα του ταμείου. Ωστόσο, τα ελλείμματα του ΝΑΤ τα οποία σήμερα καλούνται μέσω περικοπών να πληρώσουν οι ναυτικοί, δημιουργήθηκαν και από τέτοιου είδους κυβερνητικές αποφάσεις που στοχεύουν στην οικονομική ενίσχυση των ναυτιλιακών εταιριών.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Με ποια κριτήρια προχώρησε η κυβέρνηση στην ανανέωση της έκδοσης ειδικών συνθέσεων για τα πληρώματα συγκεκριμένων πλοίων από τη στιγμή που αυτή η ενέργεια επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των ναυτεργατών, εντατικοποιεί την εργασία στα πλοία, επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια τους και μειώνει τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων;

2.    Διαβουλεύτηκε η ηγεσία του Υπουργείου με την ΠΝΟ και τα ναυτεργατικά σωματεία πριν προχωρήσει στη λήψη των αποφάσεων για την ανανέωση των ειδικών συνθέσεων όπως θα όφειλε καθώς αυτές οι αποφάσεις πλήττουν καίρια την απασχόληση των ναυτεργατών; Εάν ναι, με ποιες ενώσεις και σωματεία διαβουλεύτηκε και μέσα από ποια διαδικασία;

3.    Πόσα πλοία αφορούν οι αποφάσεις για την ανανέωση της έκδοσης των ειδικών συνθέσεων, ποια είναι αυτά τα πλοία και σε ποιες ναυτιλιακές εταιρείες ανήκουν; Ποιο είναι το αναλυτικό περιεχόμενο της κάθε απόφασης για κάθε πλοίο ξεχωριστά αναφορικά με τη σύνθεση του πληρώματος που υποχρεούται να απασχολεί; (αριθμός Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών ανά ειδικότητα και τυχόν άλλα στοιχεία που αφορούν στις συνθήκες εργασίας)

4.    Ποιες είναι οι απώλειες θέσεων εργασίας ελλήνων ναυτεργατών (συνολικός αριθμός και ανά ειδικότητα) που προκαλεί η εφαρμογή των ειδικών συνθέσεων σε σχέση με την απασχόληση που θα εξασφάλιζε η απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου για τις οργανικές συνθέσεις; Ποιες είναι οι απώλειες εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία που προκαλεί αυτή η μείωση των θέσεων εργασίας;

5.    Ποια ήταν η εισήγηση της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου για την ανανέωση των συμβάσεων για τις ειδικές συνθέσεις;

6.    Ποιος είναι ο αριθμός των πλοίων που ανήκουν στο Ελληνικό νηολόγιο και πως αυτός παρουσιάζεται το διάστημα 2001 - 2011 κατά έτος και κατά κατηγορία πλοίου;

7.    Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ελλήνων ναυτικών (αριθμός ναυτολογημένων) το διάστημα 2001 – 2011 κατά έτος και κατά ειδικότητα;

Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρακαλούμε για την κατάθεση αντιγράφων του συνόλου των Υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην ανανέωση των ειδικών συνθέσεων για το έτος 2011 καθώς και των σχετικών με αυτές εγγράφων που αναφέρονται στο αναλυτικό περιεχόμενο των συμφωνιών με ναυτιλιακές εταιρείες που αφορούν στις ειδικές συνθέσεις (πχ παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις). Επίσης παρακαλούμε για την κατάθεση της εισήγησης της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα. 

Ο ερωτών βουλευτής

Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά και Νησιών